Plassering

Plasseringen du velger, bestemmer hvor promoterte Pins vises på Pinterest. Når du konfigurerer en annonsegruppe, viser vi som standard annonsene overalt, slik at du kan nå så mange Pinnere som mulig. Du kan også velge plassering selv, for å målrette mot mer spesifikk brukeratferd.

Velg «Bla gjennom» for å vise promoterte Pins i startfeeden til folk. Velg «Søk» for å vise promoterte Pins i søkeresultatene. I begge disse tilfellene vises annonsene også i relaterte Pins. Du kan teste hvor det er mest effektivt å plassere annonsene dine, ved å ha flere annonsegrupper med ulike plasseringer i samme kampanje.

Til å begynne med anbefaler vi å målrette mot alle plasseringer, ettersom dette øker sjansen for å nå folk på alle Pinterest-områder.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss