Produkt-pins

Det ser ut til at du er i et område hvor Catalogs ikke er tilgjengelig ennå. Se hvor Catalogs er tilgjengelig for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Med detaljerte produkt-Pins kan du vise oppdaterte priser, lagerbeholdninger og produktbeskrivelser på Pins fra nettstedet ditt. Vi legger til detaljerte produkt-Pins fra nettsteder hvor det er mulig å kjøpe de aktuelle produktene. Det betyr at det må være mulig å kjøpe produktet direkte fra nettstedet ditt før du legger til den detaljerte produkt-Pinnen.

Alle produkt-Pins på Pinterest kan distribueres organisk med detaljerte Pins, men bare produkt-Pins som er opprettet med Kataloger, kan promoteres som shoppingannonser. Begynn å bruke Kataloger for å laste opp en datakilde for produktene dine og lage produktgrupper for å samle lignende Pins.

Legg til produkt-Pins på nettstedet ditt

 1. Legg til Open Graph- eller Schema.org-kode mellom <head>- og </head>-elementene i HTML-koden for hver side du vil aktivere detaljerte produkt-Pins på.
 2. Bruk valideringsverktøyet vårt for detaljerte Pins for å sjekke at vi kan se dataene i de detaljerte Pinsene.
 3. Hvis alt ser greit ut, kan du klikke på Bruk nå. Sørg for at du velger riktig kodetype når du gjør dette.

Open Graph- og Schema.org-kode

Her er de nødvendige feltene for detaljerte Pins for de ulike kodetypene. Rediger teksten basert på eksemplene nedenfor.

Open Graph-markeringer:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org-markeringer:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young-bokmerke i kobber" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">,00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="NOK” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Du trenger ikke å legge til kode hvis nettstedet ditt er driftet av Etsy, Teachers Pay Teachers eller eBay. Nye Pins fra disse nettstedene får produktinformasjon i løpet av 24 timer.

Du kan legge til detaljerte produkt-Pins fra Shopify ved å gå til siden for valideringsverktøyet for detaljerte Pins, lime inn produktlinken og legge til «.oembed» i slutten av linken. Da ser du all detaljert Pin-informasjon for det aktuelle produktet. Søk om å bruke detaljerte Pins på denne siden (sørg for at du velger Shopify når du gjør dette).

Legg til Rike Pins i Shopify-butikken din

 1. Gå til nettadressen for et spesifikt produkt på Shopify-nettstedet ditt (dvs. en side med en «Kjøp»- eller «Legg i handlekurven»-knapp)
 2. Kopier nettadressen til produktet, og lim den inn i valideringsverktøyet for detaljerte Pins med «.oembed» i slutten av adressen.
 3. Klikk Godkjenn
 4. Når du ser forhåndsvisningen, klikker du på Bruk (du trenger bare å gjøre dette med én produktnettadresse fra nettstedet ditt)

Nå blir produkt-Pinsene dine gjort om til detaljerte Pins i løpet av 24 timer.

Du kan finne ut mer i utviklerportalen vår.

Add product Pins to your website

Add product Pins to your website so they can automatically sync information from your website to your Pins. If something changes on your website, the product Pins will update to reflect that change. 

 1. Add Open Graph or Schema.org markups between the <head> </head> section of your HTML code for each page you want to enable product Pins on.
 2. Use our rich Pin validator to make sure we can see the rich Pin data.
 3. If everything looks good, click Apply now. Make sure to pick the right markup type when applying.

Open Graph and Schema.org markups

Here are the required rich Pin fields for each type of markup. Edit the capitalized or numeric green text to reflect your products.

Open Graph markups:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org markups:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

You do not need to add any markup if your website is hosted by Etsy, Teachers Pay Teachers, or eBay. New Pins from these sites will have product information on them within 24 hours.

To add product Pins from Shopify, open our rich Pin validator, paste in your product link and add ".oembed" to the end of your link—you'll see all the rich Pin information for your product. Apply for rich Pins from this page (make sure you select Shopify when applying).

Add product Pins to your Shopify store

 1. Open a specific product URL on your Shopify site. This is a page that has a Buy or Add to bag button.
 2. Copy and paste this product URL into the rich Pin validator and type .oembed at the end of your product URL. You’ll see all the rich Pin information for your product.
 3. Click Validate.
 4. After the preview appears, click Apply. You only need to apply with a single product URL from your website.

Your product Pins will become rich Pins within 24 hours.

Learn more on our developer site.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss