Beskyttede tavler

Du finner beskyttede tavler nederst i profilen din, i en del som bare er synlig for deg. Pins på beskyttede tavler kan vises i søkeresultater og andres startfeeder, men andre kan ikke gå til selve de beskyttede tavlene uten direktelinker.

Pins som opprettes med Bulk Editor, blir automatisk lagt til på en ny beskyttet tavle hver gang Bulk Editor brukes. Beskyttede tavler får som standard navn av typen «Opprettet av Bulk Editor for annonser dato/klokkeslett». Du kan endre navn på beskyttede tavler samt endre beskrivelsene og kategoriene deres for å gjenspeile innholdet i Pinsene dine. Det gjør du ved å endre tavleinnstillingene.

Produkt-Pins for shopping blir også lagt til på beskyttede tavler. Når du legger til Shop the look-produkter via «Legg til en Pin»-prosessen, opprettes det produkt-Pins som legges på en beskyttet tavle. Du kan se produkt-Pinsene dine fra Shop the Look ved å gå til pinterest.com/[brukernavnet_ditt_på_Pinterest]/products-you-tagged/

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss