Angi et bud

Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Bud er metoden du bruker for å benytte budsjettet ditt til å betale for det ulike annonsehandlinger er verdt for deg. Du kan velge egendefinerte eller automatiske bud.

Egendefinerte bud

Egendefinerte bud angis av deg. Du legger inn det maksimale beløpet den relaterte handlingen er verdt for deg på det aktuelle tidspunktet, og så kan du oppdatere beløpet manuelt når og så ofte du vil.

Klikk på Egendefinert under Optimalisering og levering i annonseverktøyet.

Minimumsbud per budmodell

Alle kampanjer har sin egen nedre budgrense. De ulike landene i hver kampanjetype har forskjellige budgrenser. Minimumsbudet avhenger av hvilke land du velger å målrette kampanjen din mot. Budgrensen for hvert land konverteres deretter til den tilsvarende verdien i USD, basert på den gjeldende vekslingskursen. Minimumsbudet blir den høyeste av budgrensene for de ulike landene.

Hvis du velger flere formater, kommer den nedre budgrensen til å overholde den nedre budgrensen for det høyeste formatet.

Hvis du for eksempel har en CPC-kampanje som er målrettet mot USA, Storbritannia og Canada, er minimumsverdiene for bud henholdsvis USD 0,10, GBP 0,07 og CAD 0,10. Vi konverterer disse minimumsverdiene til USD og angir minimumsverdien som den høyeste prisen, som da blir USD 0,10.

Husk at du til enhver tid bare må betale det nødvendige minimumsbeløpet – uansett hvilket bud som er angitt. Hvis du bruker USD 3 som bud og minimumsbeløpet som er nødvendig for å vinne en auksjon, er USD 0,50, brukes bare USD 0,50.

Bud på søkeordsnivå

Når du bruker søkeord, kan du ta i bruk bud på søkeordsnivå. Dette kan gjøre det lettere å optimalisere kampanjer basert på resultatene for spesifikke søkeord. Hvis du bruker målretting mot søkeord, men ikke oppgir noe bud på søkeordsnivå, bruker vi budet ditt på annonsegruppenivå som standard.

Automatiske bud

Automatisk budgivning er bare tilgjengelig for trafikkampanjer og er standardinnstillingen for annonsører som kjører trafikkampanjer.

Automatiske bud administreres av Pinterest og ikke av deg. Pinterest oppdaterer budene automatisk flere ganger om dagen. Pinterest har som mål at du skal få så mange klikk som mulig til lavest mulig kostnad per klikk (CPC), samtidig som hele budsjettet brukes.

Strategien for automatisk budgivning kan føre til svingninger i kostnadene – vanligvis i begynnelsen av kampanjer – ettersom Pinterests leveringsalgoritme søker etter mulige utfall. Hvis for eksempel auksjonskonkurransen reduseres, kan kostnadene gå ned. Og hvis auksjonskonkurransen økes, kan kostnadene gå opp. 

Husk at det fortsatt er nødvendig med budsjetter på annonsegruppenivå.

Klikk på Automatisk under Optimalisering og levering i annonseverktøyet.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss