Annonsører og byråer kan bruke Business Access for enkelt å administrere ansatte og partnere som jobber med Pinterest-kontoen deres. Annonsører og byråer kan bruke Business Access for å 

 • legge til ansatte og partnere i annonsekontoer 
 • se hvem som har tilgang til kontoen deres, samt hvilke tillatelser de har 
 • be om tilgang til annonsekontoer
 • opprette annonsekontoer
 • Business Access bruker et tillatelsessystem med to nivåer, slik at du kan kontrollere og se hvilken tilgang hver ansatt og partner har. På det første nivået legger du til ansatte eller partnere i bedriftskontoen din og gir dem roller. På det andre nivået gir du de ansatte og partnerne tillatelser, slik at de får ulike nivåer med tilgang til annonsekontoene dine. 

  Før du starter med Business Access

  Før du kan bruke Business Access, må du skaffe deg en bedriftskonto. Du har ansvaret for å legge til ansatte og partnere i Business Access. Når de er lagt til, kan du la andre administrere tillatelser i kontoen din.  

  Før du kan gi ansatte og partnere tilgang, må de også ha bedriftskontoer på Pinterest.

  Ta en titt på hvilket tilgangsnivå de ulike tilgangsinnstillingene gir til ansatte og partnere:

    Administrator Analytiker Målgruppe Finans Kampanje Kataloger
  Opprett og rediger kampanjer, annonsegrupper og annonser         
  Se fakturerings- og bedriftsinnstillinger      
  Endre fakturerings- og bedriftsinnstillinger        
  Se rapportering      
  Se konverteringstagger    
  Opprett og rediger konverteringstagger        
  Se målgrupper    
  Opprett og rediger målgrupper        
  Se analyser        
  Opprett og rediger datakilder og produktgrupper        
  Last opp konverteringsfiler i annonseverktøyet    
  Administrer ansatte

  Ansatte er enkeltpersoner som jobber direkte for bedriften din. Du kan gi dem roller som enten ansatte eller administratorer. Ansatte kan bare se og åpne annonsekontoer du tilordner dem. De kan ikke se detaljer om andre ansatte, eksterne partnere eller andre annonsekontoer. Administratorer har full kontroll over roller og kan legge til ansatte og eksterne partnere samt gi tilgang til annonsekontoer.

  Du kan legge til ansatte i Business Access for å gi dem tilgang til annonsekontoer, tilordne annonsekontotillatelser, se og endre tillatelser, administrere roller og fjerne ansatte. Ansatte må ha bedriftskontoer på Pinterest før du kan legge dem til.

  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Ansatte i navigasjonen til venstre.
  5. Klikk på Legg til ansatte.
  6. Velg rollen du vil gi til personen du legger til.
  7. Legg inn e-postadressen den ansatte bruker til bedriftsformål. Du kan legge inn flere e-postadresser om gangen.
  8. Klikk på Legg til ansatte.
  9. Klikk på Tilordne annonsekontoer for å gi tillatelser til dem du har lagt til, eller klikk på Kanskje senere hvis du vil gjøre det senere.

  Alternativt kan du legge til ansatte ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto og klikke på Tilordne ansatte.

  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Ansatte i navigasjonen til venstre.
  5. Velg en ansatt.
  6. Klikk på Tilordne kontoer.
  7. Velg annonsekontoen du vil at den ansatte skal ha tilgang til, i listen til venstre. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  8. Slå Administrator, Analytiker, Finans, Målgruppe, Kampanje eller Kataloger av eller på, avhengig av hvilke tillatelsesnivåer du vil at den ansatte skal ha. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  9. Klikk på Tilordne tillatelser.

  Alternativt kan du tilordne annonsekontotillatelser ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto og klikke på Tilordne ansatte.

  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Ansatte i navigasjonen til venstre.
  5. Velg den ansatte du vil se eller endre tillatelser for. Den ansattes tillatelser vises ved siden av navnet, under Tillatelser.
  6. Klikk på redigeringsikonet til høyre, under Handlinger.
  7. Slå Administrator, Analytiker, Finans, Målgruppe, Kampanje eller Kataloger av eller på, avhengig av hvilke tillatelser du vil at den ansatte skal ha. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  8. Klikk på Lagre endringene.

  Alternativt kan du se og endre annonsekontotillatelsene for ansatte ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre og så velge annonsekontoen.

  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Ansatte i navigasjonen til venstre. Rollene vises ved siden av navnene deres, under Rolle.
  5. Klikk på navnet til en ansatt du vil endre rolle for.
  6. Klikk på redigeringsikonet ved siden av Rolle, under den ansattes navn.
  7. Velg Ansatt eller Administrator, avhengig av rollen du vil at den ansatte skal ha.
  8. Klikk på Lagre endringene.
  1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
  2. Klikk på ikonet med nedoverpilen øverst til høyre på skjermen
  3. Velg Business Access i menyen
  4. Klikk på Ansatte i navigasjonen til venstre
  5. Klikk på papirkurvikonet til høyre for navnet til personen du vil fjerne
  6. Klikk på Fjern for å bekrefte

  Alternativt kan du tilordne kontotillatelser ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto, velge en ansatt, klikke på redigeringsikonet og klikke på Fjern.

  Administrer partnere

  Partnere er eksterne byråer du ofte jobber med, og som du vil la opprette, administrere og vedlikeholde kampanjer, annonsegrupper og annonser på dine vegne. Partnere må ha bedriftskontoer på Pinterest før du kan legge dem til.

  Du kan legge til partnere i Business Access for å gi dem tilgang til annonsekontoer, tilordne annonsekontotillatelser, se og endre tillatelser og fjerne ansatte. For å legge til en partner må du ha partnerens bedrifts-ID, som finnes under bedriftsnavnet på partnerens Business Access-side. Avhengig av hvilke tillatelser du gir partneren, kan vedkommende gi ulike tilgangsnivåer til sine egne ansatte.

  Hvis du er en partner som vil ha tilgang til en konto, kan du be om å bli lagt til som partner og så be om tilgang til annonsekontoer.

  Dette alternativet anbefales for merker som vil legge til byråer de jobber med.

  Før du legger til en partner, må du be partneren om bedrifts-ID-en deres. Denne finnes under bedriftsnavnet på partnerens Business Access-side.

  1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
  2. Klikk på ikonet med nedoverpilen øverst til høyre på skjermen
  3. Velg Business Access i menyen
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre
  5. Klikk på Legg til partner
  6. Legg inn partnerens bedrifts-ID
  7. Velg Gi en partner tilgang til ressursene dine
  8. Klikk på Tilordne annonsekontoer for å gi tillatelser til dem du har lagt til, eller klikk på Kanskje senere hvis du vil gjøre det senere

  Alternativt kan du legge til partnere ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto, klikke på Partnere-fanen og så klikke på Tilordne partnere.

  Dette alternativet anbefales for byråer og eksterne partnere som trenger tilgang til partnerens annonsekontoer og annonseverktøy.

  Før du ber om partnertilgang, må du be bedriften om bedrifts-ID-en deres. Denne finnes under bedriftsnavnet på bedriftens Business Access-side.

  1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
  2. Klikk på ikonet med nedoverpilen øverst til høyre på skjermen
  3. Velg Business Access i menyen
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre
  5. Klikk på Legg til partner
  6. Legg inn partnerens bedrifts-ID
  7. Velg Be om tilgang til denne partnerens annonsekontoer og verktøy
  8. Klikk på Legg til partner
  9. Klikk på Send forespørsel om annonsekontoer for å be om å få jobbe med spesifikke annonsekontoer, eller klikk på Lukk hvis du vil gjøre det senere
  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre.
  5. Velg en partner.
  6. Klikk på Tilordne kontoer.
  7. Velg annonsekontoen du vil at partneren skal ha tilgang til, i listen til venstre. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  8. Slå Administrator, Analytiker, Finans, Målgruppe, Kampanje eller Kataloger av eller på, avhengig av hvilke tillatelsesnivåer du vil at den ansatte skal ha. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  9. Klikk på Tilordne tillatelser.

  Alternativt kan du tilordne annonsekontotillatelser ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto og klikke på Tilordne partnere.

  Før du ber om tilgang til en annonsekonto, må du be bedriften om annonsekonto-ID-en deres, som finnes under annonsekontonavnet i Annonsekonto-delen på bedriftens Business Access-side.

  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre.
  5. Velg en partner.
  6. Klikk på Be om tilgang til annonsekonto.
  7. Legg inn annonsekonto-ID-en under Annonsekonto-ID, og klikk på ikonet med nedoverpilen under Tillatelser for å velge et tilgangsnivå. Klikk på + annonsekonto for å be om tilgang til opptil ti annonsekontoer.
  8. Klikk på Send forespørselen.
  1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
  2. Klikk på nedoverpilen øverst til høyre på skjermen.
  3. Velg Business Access i menyen.
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre.
  5. Velg partneren du vil se eller endre tillatelser for. Dennes tillatelser vises ved siden av navnet, under Tillatelser.
  6. Klikk på redigeringsikonet til høyre, under Handlinger.
  7. Slå Administrator, Analytiker, Finans, Målgruppe, Kampanje eller Kataloger av eller på, avhengig av hvilke tillatelser du vil at den ansatte skal ha. Du kan velge mer enn ett alternativ.
  8. Klikk på Lagre endringene.

  Alternativt kan du se og endre annonsekontotillatelsene for partnere ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre og så velge annonsekontoen.

  1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
  2. Klikk på ikonet med nedoverpilen øverst til høyre på skjermen
  3. Velg Business Access i menyen
  4. Klikk på Partnere i navigasjonen til venstre.
  5. Klikk på papirkurvikonet til høyre for navnet til personen du vil fjerne
  6. Klikk på Fjern for å bekrefte 

  Alternativt kan du tilordne annonsekontotillatelser ved å klikke på Annonsekontoer i navigasjonen til venstre, velge en annonsekonto, klikke på Partnere, velge en partner, klikke på redigeringsikonet og så klikke på Fjern.

  End of Other articles Links
  Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss
  User feedback
  Var denne artikkelen nyttig?

  collection_fields

  Hvordan kan vi gjøre denne artikkelen bedre?