Stopp annonser

Du kan når som helst sette kampanjer, annonsegrupper eller promoterte Pins på pause i annonseverktøyet, for dermed å hindre at det påløper kostnader.

  1. Klikk på Annonser ved siden av søkefeltet i Pinterest, og klikk på Oversikt for å åpne annonseverktøyet
  2. Klikk på Se alle ved siden av kampanjetypen du vil redigere
  3. Klikk på kampanjen, annonsegruppen eller den promoterte Pinnen du vil redigere
  4. Slå av «Av/på»-bryteren.

Hvis du promoterer en kampanje med flere annonsegrupper, vil en midlertidig stopp av en av disse annonsegruppene stoppe alle promoterte Pins i den annonsegruppen, men det vil ikke påvirke andre annonsegrupper i samme kampanje. Hvis du stopper en kampanje, settes alle annonsegruppene den inneholder, på pause.

Finn ut mer om hvordan du redigerer kampanjer. 
 

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss