Konfigurer, opprett og rediger annonser med Bulk Editor

Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Bulk Editor er et verktøy du kan bruke for å opprette og administrere tusenvis av annonsekampanjer på Pinterest om gangen. Du kan komme i gang ved å laste ned en CSV-filmal, legge inn data for kampanjene dine og laste opp regnearket i Bulk Editor. Da blir alle endringene lagt inn samtidig.

Formater regnearket for Bulk Editor

Det er viktig at du konfigurerer regnearket du vil laste opp i Bulk Editor, korrekt. Ellers kan det hende opplastingen mislykkes. Husk å sørge for at regnearket for Bulk Editor overholder parameterne nedenfor.

Merk: CSV-filen kan bare lastes ned på engelsk, og de opplastede verdiene må også være på engelsk. For øyeblikket er det ikke mulig å bruke andre språk.

 • Du må ikke redigere rad 1 og 2. Rad 1 og 2 i alle regneark for Bulk Editor er referanserader som inneholder en beskrivelse av kolonnene i tillegg til kvalifiserte parametere og spesiell formatering som kreves for hver innlegging.
 • Lagre CSV-filen som en CSV UTF-8-fil for å sikre at alle verdiene i malen formateres riktig.
 • Legg inn en handling i kolonne A for hver rad. Rader som ikke har noen spesifisert handling, ignoreres når regnearket lastes opp i Bulk Editor.
 • Legg inn kampanjedatoer med hakeparenteser ([ÅÅ-MM-DD]) for å unngå at datoformatet endres.
 • Du kan fjerne verdiene for forbruksgrenser og sluttdatoer for annonsegrupper ved å erstatte de eksisterende verdiene med CLEAR.

Opprett annonser med Bulk Editor

Når du har formatert malen, kan du bruke den til å opprette annonser og kampanjer.

 1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Bulk Editor.
 3. Klikk på Last ned eksempelark for å laste ned malen på datamaskinen. Du kan bruke egendefinerte maler for å ta med felt som er nødvendige for det du vil gjøre.
 4. Du kan opprette en ny enhet (kampanje, annonsegruppe eller annonse) i regnearket ved å legge til en ny rad i arket og bruke «CREATE» som ønsket handling i kolonne A. La objekt-ID-ene stå tomme, siden disse genereres automatisk når du kjører kampanjen.
 5. Når du har fylt ut regnearket, kan du klikke på Last opp mal i navigasjonen til venstre for å laste opp regnearket til Bulk Editor.
 6. Hvis du oppretter annonser, kan du laste opp bilder eller videoer for annonser i Last opp mediefiler-delen.
 7. Klikk på Last opp nederst til høyre på skjermen.

Rediger eksisterende annonser med Bulk Editor

 1. Logg på Pinterest-bedriftskontoen din.
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Rapportering.
 3. Klikk på Eksporter øverst i tabellen for Kampanjer-rapportering, og klikk på Samleark for redigering eller duplisering for å laste ned filen på datamaskinen.
 4. Rediger regnearket.
  • Du kan gjøre endringer i eksisterende enheter ved å bruke Edit som handling i kolonne A. Vi ignorerer alle rader som mangler handling i kolonne A.
  • Du kan opprette en ny enhet (kampanje, annonsegruppe eller annonse) ved å legge til en ny rad i arket og velge «Create» som ønsket handling i kolonne A. Sørg for at du viser til ID-en til det overordnede elementet i bulkmalen du redigerer, og la de andre feltene for det overdnede elementet stå tomme.
 5. Når du har fylt ut regnearket, kan du gå til bedriftskontoen din på Pinterest
 6. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Bulk Editor.
 7. Klikk på Last opp mal i navigeringsfeltet til venstre.
  • Hvis du redigerer annonser, kan du laste opp bilder eller videoer for annonser i Last opp mediefiler-delen
 8. Klikk på Last opp nederst til høyre på skjermen.

Gjennomgangsprosessen for regneark for Bulk Editor

Når du har lastet opp regnearket for Bulk Editor, kan du følge med på statusen for å se om det ble lastet opp som det skulle.

 1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
 2. Klikk på Annonser øverst på skjermen, og klikk deretter på Bulk Editor
 3. Klikk på Logg over endringer i navigeringsfeltet til venstre

Hvis statusen for opplastingen endres til Vellykket, er arket behandlet uten feil. 

Hvis opplastingsstatusen endres til FEIL eller MISLYKKET, kan du klikke på Se detaljer for å se hva du må endre. Klikk deretter på Last ned resultatene for å gjøre endringene. Implementer endringene, og last opp regnearket på nytt. Vi ignorerer alle rader som ikke har noen handling i kolonne A.

Finn ut mer om feilmeldingene i Bulk Editor.

Merk: Opplastede filer lagres i 30 dager, og nedlastede filer lagres i én dag.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss