MVA

Når du oppretter en konto, blir du bedt om å bekrefte at du har skattestatus som «bedrift». Statusen som bedrift innebærer at du ønsker å se økonomiske fordeler ved annonseringen du gjør, som for eksempel økte inntekter, salg eller registreringer. Agenter, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, partnerskap med flere er alle kvalifisert som bedrifter. Promoterte Pins kan bare brukes for bedriftsformål.

MVA-registeringsnummer

De fleste bedrifter må registreres for MVA (eller VAT/GST). Noe som i sin tur gir dem et merverdiavgiftsnummer de kan føre skatten sin opp mot. Dette nummeret er en alfanumerisk identifikator for personen/enheten som driver en virksomhet. Merverdiavgiftsnummeret brukes for å identifisere skattestatusen til kunden og også for å identifisere skattested.

Informasjonen som oppgis av Pinterest under FAQ skal ikke betraktes som en erstatning for skatterådgivning. Pinterest kan ikke gi råd om MVA. Hvis du har spørsmål om merverdiavgiftsregistrering, må du kontakte skatterådgiveren din eller lokale skattemyndigheter.

MVA-avgifter

Det er landet du bor i som avgjør om du belastes med merverdiavgift for Pinterest-annonsekjøpene dine eller ikke.

Hvis bedriften din er etablert i Irland, legger vi gjeldende irsk merverdiavgift til i kjøpskostnadene for promoterte Pins. Med hensyn til merverdiavgift regnes salget dermed for å finne sted i Irland.

Hvis du er fritatt merverdiavgift (i henhold til 13b/56b), må du krysse av i feltet i «Skatteinformasjon»-delen, og oppgi fritaksnummeret ditt. Du blir ikke belastet merverdiavgift.

Hvis bedriften din er etablert i et annet EU-land (utenfor Irland), tillegges ikke irsk MVA på kjøp av promoterte Pins. Med hensyn til MVA anses salget for å finne sted utenfor Irland. Men du må oppgi momsnummeret ditt og selv beregne merverdiavgift for tjenestene våre ut fra gjeldende satser i EU-landet du driver virksomheten din i (i henhold til artikkel 44 og 196 i EUs momsdirektiv).

Når bedriften din er etablert utenfor EU, blir ikke irsk moms lagt til for kjøp av promoterte Pins. Med hensyn til moms anses salget for å finne sted utenfor Irland. Men du må oppgi MVA-nummeret ditt, og det kan hende du selv må beregne merverdiavgift for tjenestene våre ut fra gjeldende satser i landet du driver virksomheten din i. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å undersøke dette.

Virksomheter som ikke er påkrevd MVA-registrering

Du kan fortsatt opprette en konto hos Pinterest hvis du ikke er påkrevd MVA-registrering og du har valgt å ikke gjøre dette. Oppgi dette ved å krysse av i det aktuelle feltet i «Skatteinformasjon»-delen og la skatte-ID-feltet stå tomt. Du må oppgi en forretningsadresse og bekrefte at kontoen din er for bedriftsformål.

Hvis du vil vite mer om hvem som må MVA-registreres, eller hvem som kan velge å registrere seg og fremgangsmåten for registrering, kan du ta kontakt med lokale skattemyndigheter.

Oppdatering av momsnummer

Du kan oppdatere MVA-nummeret ditt i innstillingene for bedrifter.

  1. Trykk på Annonser fra hvor som helst på Pinterest, ved siden av søkefeltet.
  2. Velg Fakturering.
  3. Gå til Betalingsinnstillinger, og legg inn MVA-nummeret ditt i «Bedriftsinformasjon»-delen.

En vanlig feil er å skrive inn et skattenummer i stedet for et MVA-registreringsnummer. Momsregistreringsnumre i EU-land begynner med en landsspesifikk ID, etterfulgt av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til Europakommisjonens nettside hvis du ønsker å sjekke MVA-registreringsnummeret ditt (gjelder for EU-land).

Virksomheter i Australia skal angi deres ABN (Australian Business Number), et unikt 11-sifret registreringsnummer.

Virksomheter i New Zealand skal oppgi deres NZBN (New Zealand Business Number), et unikt 13-sifret registreringsnummer.

MVA-fakturaer

Når kredittkortet ditt har blitt belastet, sender Pinterest en faktura til e-postadressen din for fakturering som er tilknyttet kontoen din, vanligvis i løpet av 48 timer etter transaksjonen. Fakturaene våre er gyldige momsfakturaer for skatteformål.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss