Oppdater MVA-ID-en din eller GST-nummeret ditt

Det ser ut til at du er i et område hvor annonser ikke er tilgjengelige ennå. Se hvor annonser er tilgjengelige for Pinterest Business-kontoer.

Les mer

Når du oppretter en annonsekonto, blir du bedt om å bekrefte at du har skattestatus som «bedrift». Bedriftsstatus betyr at du ønsker å få økonomiske fordeler av annonseringen din, for eksempel økte inntekter, salg eller registreringer. Agenter, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, partnerskap og så videre er alle kvalifisert som bedrifter. Annonser kan bare brukes for forretningsmessige formål.

MVA- eller GST-registreringsnummer

De fleste bedrifter må registreres for MVA (eller VAT/GST). Noe som i sin tur gir deg et merverdiavgiftsnummer du kan føre skatten din opp mot. Dette nummeret er en alfanumerisk identifikator for personen eller enheten som driver en bedrift. Merverdiavgiftsnummeret brukes for å identifisere skattestatusen til kunden og også for å identifisere skattested.

Informasjonen som oppgis av Pinterest under FAQ skal ikke betraktes som en erstatning for skatterådgivning. Pinterest kan ikke gi råd om MVA. Hvis du har spørsmål om merverdiavgiftsregistrering, må du kontakte skatterådgiveren din eller lokale skattemyndigheter.

MVA- og GST-avgifter

Det er landet du bor i som avgjør om du belastes med merverdiavgift for Pinterest-annonsekjøpene dine eller ikke.

Irske avgifter

Hvis bedriften din er etablert i Irland, legger vi til gjeldende irsk merverdiavgift i kjøpskostnadene for annonser. Med hensyn til merverdiavgift regnes salget dermed for å finne sted i Irland.

Hvis bedriften din er fritatt merverdiavgift (i henhold til 13b/56b), må du krysse av i feltet i delen for «Skatteinformasjon», og oppgi fritaksnummeret ditt. Du blir ikke belastet merverdiavgift.

EU-avgifter (utenfor Irland)

Hvis bedriften din er etablert i et annet EU-land (utenfor Irland), tillegges ikke irsk MVA på kjøp av annonser, ettersom salget med hensyn til MVA anses for å finne sted utenfor Irland. Men du må oppgi MVA-nummeret ditt og selv beregne merverdiavgift for tjenestene våre ut fra gjeldende satser i EU-landet du driver virksomheten din i (i henhold til artikkel 44 og 196 i rådsdirektivet).

Avgifter fra utenfor EU

Når bedriften din er etablert utenfor EU, blir ikke irsk MVA lagt til for kjøp av annonser, ettersom salget med hensyn til MVA anses for å finne sted utenfor Irland. Men du må oppgi MVA-nummeret ditt, og det kan hende du selv må beregne merverdiavgift for tjenestene våre ut fra gjeldende satser i landet du driver virksomheten din i. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å undersøke dette.

Canadiske avgifter

Som følge av nylige endringer i skattelovgivningen med ikrafttredelsesdato 1. juli 2021 blir alle kunder i Canada som ikke har lagt til et GST- eller HST-registreringsnummer (Harmonized Sales Tax) og QST-registreringsnummer (Quebec Sales Tax – bare i Quebec) i betalingsprofilen sin, belastet for avgifter. 

Hvis du bruker månedlig fakturering, må du kontakte brukerstøtten vår for å få oppdatert skatteinformasjonen din. Hvis du bruker automatisk eller manuell betaling, kan du oppdatere skatteinformasjonen i betalingsinnstillingene. 

Hvis du vil ha informasjon om de nåværende provinsielle GST-/HST- og QST-avgiftene, bør du rådføre deg med de lokale skattemyndighetene.

Kunder som benytter månedlig fakturering må kontakte brukerstøtteteamet vårt og oppgi GST-/HST- og QST-registreringsnummer (kun Quebec) slik at teamet vårt kan oppdatere den aktuelle betalingsprofilen.

Kunder som benytter automatiske eller manuelle betalinger kan oppdatere skatteinformasjonen sin ved å følge veiledningen nedenfor.

Oppdater MVA- eller GST-ID-en din

Du kan oppdatere MVA- eller GST-ID-en din i bedriftsinnstillingene.

  1. Logg på bedriftskontoen din på Pinterest
  2. Klikk på Annonser øverst på Pinterest 
  3. Velg Fakturering.
  4. Gå til Betalingsinnstillinger, og legg inn MVA-, GST/HST- eller GST- og QST-registreringsnummer (bare Quebec) i delen Skatteinformasjon 
  5. Merk av i boksen Jeg bekrefter at virksomheten min er registrert for GST/HST eller GST og QST
  6. Klikk på Lagre

En vanlig feil er å skrive inn et skattenummer i stedet for et MVA-registreringsnummer. Momsregistreringsnumre i EU-land begynner med en landsspesifikk ID, etterfulgt av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til Europakommisjonens nettside hvis du ønsker å sjekke MVA-registreringsnummeret ditt (gjelder for EU-land).

Virksomheter i Australia skal angi deres ABN (Australian Business Number), et unikt 11-sifret registreringsnummer.

Virksomheter i New Zealand skal oppgi deres NZBN (New Zealand Business Number), et unikt 13-sifret registreringsnummer.

Canadiske bedrifter bør legge inn GST-, HST- eller QST-nummeret sitt.

 

Bedrifter som ikke trenger å registrere seg for MVA eller GST

Du kan fremdeles opprette en annonsekonto hos Pinterest uten merverdiavgift hvis

  • du ikke trenger å registrere deg for merverdiavgift.
  • du har valgt å ikke registrere deg for merverdiavgift.
  • bedriften din er hjemmehørende utenfor Sveits (hvis bedriften din er hjemmehørende i Sveits, kan du ikke opprette en annonsekonto hos Pinterest uten momsnummer.)

Hvis du vil konfigurere en annonsekonto uten MVA eller GST, kan du la feltet for skattenummer stå tomt. Du må oppgi en bedriftsadresse og bekrefte at kontoen bare skal brukes til forretningsformål.

Hvis du vil vite mer om hvem som må MVA-registreres, eller hvem som kan velge å registrere seg og fremgangsmåten for registrering, kan du ta kontakt med lokale skattemyndigheter.

MVA-fakturaer

Når kredittkortet ditt er belastet, sender Pinterest en faktura til e-postadressen for fakturering som er tilknyttet kontoen din. Dette skjer vanligvis i løpet av 48 timer etter transaksjonen. Fakturaene våre er gyldige fakturaer for skatteformål.

Trenger du fortsatt hjelp?
Kontakt oss