Richtlijnen voor wetshandhaving

Elk bedrijf dat informatie opslaat - van banken tot telefonieaanbieders en internetproviders - moet een beleid en richtlijnen hebben waarin staat hoe het omgaat met verzoeken tot informatie van wetsuitvoeringsinstanties, rechtbanken enzovoort. Dit zijn die van ons.

De meeste informatie is bedoeld voor personeel van wetshandhavingsinstanties, justitie en regelgevende instanties. Als je een gewone gebruiker bent en vragen hebt, bezoek dan ons Helpcentrum voor antwoord op je vragen.

Opgeslagen gebruikersinformatie

Pinterest slaat informatie over pinners op en bewaart die overeenkomstig ons privacybeleid en de toepasselijke algemene voorwaarden voor klanten of bedrijven. Voorbeelden van de informatie die we opslaan kun je vinden in ons privacybeleid.

We kunnen niet garanderen dat de informatie waar we het over hebben in het Privacybeleid of de betreffende Algemene voorwaarden, voor elke gebruiker beschikbaar is. Pinterest bewaart niet in alle gevallen een kopie van het afbeeldings-, audio- of videobestand dat een gebruiker bewaart. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld ook linken naar videodiensten zoals YouTube. In dat geval wordt de YouTube-API gebruikt

Vereisten voor het verstrekken van gebruikersinformatie

Voor wetsuitvoeringsinstanties binnen de V.S.

Om Pinterest gebruikersinformatie te laten verstrekken, moet je een geldige dagvaarding, een geldig gerechtelijk bevel of een geldig huiszoekingsbevel voorleggen ("wetsuitvoeringsverzoek"). Om Pinterest enige content van een gebruiker te laten verstrekken, moet je een geldig huiszoekingsbevel voorleggen. 

Voor wetsuitvoeringsinstanties buiten de V.S.

Pinterest verstrekt geen informatie over gebruikers tenzij je een gerechtelijk bevel hebt dat naar Amerikaans recht geldig is (verkregen via een rechtshulpverdrag of rogatoir document).

Vereisten om gebruikersinformatie mee te delen aan wetsuitvoeringsinstanties

Om te kunnen reageren op je verzoek(en) hebben we het volgende nodig:

 • De toepasselijke documenten zoals hierboven beschreven
 • De unieke gebruikersnaam (pinterest.com/[gebruikersnaam]) en/of het e-mailadres waarmee het Pinterest-account is gemaakt
 • Een geldig retourmailadres met een officiële, door de overheid beheerde domeinnaam

Om er zeker van te zijn dat je wetsuitvoeringsverzoek proportioneel is en geen onnodige informatie vraagt (wat tijd en geld kost), vragen we bovendien om het volgende:

 • Een voldoende omschreven/beperkte tijdspanne
 • Een specifieke gebeurtenis of bepaalde actie die de persoon heeft uitgevoerd
 • Een specifieke verwijzing (bijv. de URL van een gebruiker = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/)

Vereisten voor verzoeken tot het bewaren en/of verstrekken van gebruikersinformatie

Een kennisgeving aan Pinterest moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke Amerikaanse wetgeving of met een geldige juridische procedure en moet worden verzonden via ons Law Enforcement Request Form. Alles moet elektronisch worden ingestuurd.

We reageren alleen op verzoeken van wetshandhavingsinstanties. Als je dat niet bent en je toch een probleem hebt, bekijk dan onze helpartikelen.

Het aanvaarden van de juridische procedure door Pinterest houdt geen afstand in van enig mogelijk bezwaar, inclusief inzake jurisdictie of geldige kennisgeving.

Melding van verzoeken aan gebruikers

Standaard stellen wij gebruikers op de hoogte van wetsuitvoeringsverzoeken door hen een volledig afschrift van het verzoek te verstrekken alvorens wij hun gegevens vrijgeven. We maken een uitzondering op die regel indien:

 • We zijn wettelijk verboden van het verstrekken van voorafgaande kennisgeving (bv. door een order onder 18 U.S.C. § 2705(b))
 • een noodsituatie bestaat bij gevaar van overlijden of ernstige fysieke schade aan een persoon of de plaats
 • we kunnen aannemen dat de kennisgeving niet zal terechtkomen bij de echte eigenaar van het account (bijv. indien een account is gekaapt of het e‑mailadres ongeldig is)

Indien wij van de Amerikaanse overheid een 'National Security Letter' (NSL) ontvangen die wij geheim moeten houden, dan tekenen wij in principe beroep aan tegen de geheimhoudingsplicht op grond van de 'USA Freedom Act'.

Wanneer er geen melding is gemaakt aan de gebruiker vanwege een gerechtelijk bevel of een noodsituatie, brengen we de gebruiker alsnog op de hoogte van zodra het bevel ophoudt uitwerking te hebben, of de noodsituatie ophoudt te bestaan.

Let op: attesten van wetshandhavers, beschrijvingen, brieven of andere verklaringen volstaan niet om te eisen dat wij onze gebruikers niet op de hoogte zouden stellen van je verzoek. Je moet een gerechtelijk bevel kunnen voorleggen dat is uitgegeven op basis van 18 U.S.C. § 2705(b), of een specifiek wetsartikel kunnen aanduiden. 

Kosten van verzoeken tot bewaren en/of verstrekken

Als we een vergoeding vragen voor de daadwerkelijke kosten van het bewaren en/of verstrekken van gegevens, zal Pinterest te goeder trouw een schatting van de kosten meedelen, ofwel bij het verstrekken, ofwel - indien gevraagd door de wetsuitvoeringsinstantie - vóór het verwerken van het verzoek. De vergoeding houdt rekening met de hoeveelheid gegevens en de tijd en middelen die nodig zijn om de bronbestanden op te zoeken en te verwerken.

Certificaat van echtheid of deskundigenverklaring

Pinterest verstrekt een certificaat van de gegevensbeheerder bij elk verzoek, maar werkt over het algemeen niet mee aan het afleggen van een getuigenis of als getuige-deskundige.

Contact bij noodgevallen

Als je je als gebruiker bewust bent van een dreigend gevaar voor een persoon of personen, neem dan direct contact op met de lokale autoriteiten.

In noodsituaties met gevaar voor overlijden of ernstig lichamelijk letsel kunnen wetsuitvoeringsinstanties bij Pinterest een verzoek om informatie over de betreffende gebruiker indienen via ons Law Enforcement Request Form (klik op "Ja" bij de optie voor noodgevallen en vul de gevraagde informatie in) of door ons te mailen op ons e-mailadres voor noodgevallen: lawenforcement [at] pinterest.com.

We reageren alleen op e-mails van wetsuitvoeringsinstanties. Als je niet tot een wetsuitvoeringsinstantie behoort, bekijk dan onze helpartikelen. Als je dit e-mailadres ten onrechte gebruikt, beschouwen we dat als misbruik en kan dit leiden tot maatregelen tegen je Pinterest-account.

Pinterest zal alle verzoeken afzonderlijk beoordelen en beantwoorden.

Standpunt over omvattende verzoeken van overheden tot surveillance

In overeenstemming met deze richtlijnen voor wetsuitvoering vereist Pinterest dat alle vragen om informatie over gebruikers een wettig doel hebben en gaan over specifieke en gekende gebruikers. Pinterest doet niet mee aan het massaal inzamelen van informatie van gebruikers op vraag van een overheid, en heeft dat ook in het verleden niet gedaan. Pinterest is gekant tegen het verplicht invoeren van achterdeurtjes en steunt hervormingen die het massaal inwinnen van gegevens inperken.

Informatie om accounts te identificeren

Gebruikers op Pinterest hebben een weergavenaam (boven aan hun profiel) en een unieke gebruikersnaam (in de URL van hun profiel). Om een account te zoeken, hebben we de gebruikersnaam of het e-mailadres van het account nodig. Het e-mailadres is privé en in het algemeen alleen te verkrijgen via de de pinner zelf, of in NCMEC-CyberTips.

Een gebruikersnaam vinden:

 • Ga op de Pinterest-website naar het profiel van een gebruiker en vind de gebruikersnaam in de adresbalk, volgend op "https://pinterest.com/"
 • Ga in de iOS-app naar het profiel van een gebruiker en tik op het vlaggetje linksboven. De gebruikersnaam wordt weergegeven in de haakjes vlakbij de onderkant van het scherm.
 • Ga in de Android-app naar het profiel van een gebruiker en tik op het vlaggetje linksboven. De gebruikersnaam wordt weergegeven in de haakjes vlakbij de onderkant van het scherm.

Transparantierapport

Bekijk ons meest recente transparantierapport of het archief van onze transparantierapporten.

Wat is Pinterest?

Pinterest is een online tool om interesses te ontdekken, verzamelen en organiseren. Je kunt links naar media (bijv. afbeeldingen of video) van het internet bewaren op Pinterest, of je eigen afbeeldingen uploaden naar Pinterest (op dit moment is het niet mogelijk om audio of video direct naar Pinterest te uploaden). Je kunt ook bladeren door Pinterest om content te vinden die andere gebruikers hebben bewaard.

Pins bewaar je op borden. Je kunt andere mensen uitnodigingen om samen pins op een bord te bewaren. Je kunt borden van andere gebruikers volgen en pins van andere gebruikers bewaren of er op reageren.

Je kunt de pins of borden van andere gebruikers bekijken op je startpagina. 

Je kunt nieuwe pins, borden en gebruikers ontdekken door onze onderwerpoverzichten te bekijken of te zoeken naar specifieke content of gebruikers.

Bekijk onze gids voor meer informatie over het gebruik van Pinterest.

 

Pins

Een pin bestaat uit media-content (afbeeldingen, muziek of video), een korte beschrijving en een link. Pins bewaren kan op een aantal manieren: (1) via Pinterest.com, (2) met de Pinterest-browserknop, (3) met de mobiele Pinterest-applicatie voor iOS of Android en (4) met een bewaarknop die derden kunnen toevoegen aan hun website.

Tijdens het bewaren kun je de beschrijving aanpassen en het bord kiezen waarop de pin zal verschijnen.

In sommige gevallen geven eigenaren van websites of content al een pinbeschrijving mee met informatie over de content, zoals 'luie_kat.jpg' of 'Traditioneel slagroomtaartrecept | via mbarton.org'.

Na het bewaren kunnen gebruikers de beschrijving bewerken. Bovendien kun je pins naar andere borden verplaatsen of dezelfde pin op meerdere borden plaatsen.

Borden

Een bord is een verzameling pins met een bepaald thema of onderwerp. Je kunt andere Pinterest-gebruikers uitnodigen om pins op je borden te bewaren.

Borden kunnen openbaar of verborgen zijn. Alleen jij en mensen die je uitnodigt voor een verborgen bord, kunnen de pins zien die je op dat verborgen bord hebt bewaard.

Bewaarde pins

Je kunt de pins van anderen op je eigen borden bewaren. In sommige gevallen is de gebruiker van wie je de pin bewaart niet de originele gebruiker die de pin heeft bewaard (bijvoorbeeld: gebruiker X heeft hem bewaard van gebruiker Y, die hem heeft bewaard van gebruiker Z, de oorspronkelijke maker).

Als je een pin verwijdert, worden de kopieën die op borden van anderen zijn bewaard niet verwijderd.

Reacties

Iedereen kan reageren op de pins die hij of zij ziet. Je kunt je eigen reacties verwijderen, maar de reacties van andere gebruikers niet. Reacties zijn openbaar als het bord niet verborgen is.

Opmerking: de pinbeschrijving lijkt sterk op de eerste reactie bij een pin.

Berichten

Je kunt privéberichten sturen naar andere gebruikers op Pinterest. Berichten kunnen worden uitgewisseld tussen twee of meerdere gebruikers. Als de gebruikers elkaar niet volgen, verschijnt het bericht als "contactverzoek" totdat de ontvanger het goedkeurt.

Zoektermen

Pinterest heeft een eigen zoekbalk die als een zoekmachine werkt.

Wanneer je ideeën zoekt op Pinterest, kun je een woord of een combinatie van woorden invullen in de zoekbalk. Er verschijnen dan resultaten voor pins, borden en accounts. De zoekgeschiedenis van gebruikers wordt opgeslagen en kan aan de politie worden overgedragen.

Profiel

Alle Pinterest-profielen zijn openbaar en bevatten bepaalde informatie die de gebruiker zelf heeft opgegeven, en borden, pins, uitgeprobeerde pins, volgers en de personen die hij of zij volgt. De volgende informatie wordt weergegeven op een profiel:

 • Naam (verplicht)
 • Gebruikersnaam (verplicht)
 • Locatie (niet verplicht)
 • Profielbeschrijving (maximaal 500 tekens, niet verplicht)
 • Website (niet verplicht)
 • Profielfoto (niet verplicht)
 • Facebook of Twitter, indien het account is gekoppeld aan deze accounts (niet verplicht)

Je hoeft niet je echte naam op te geven. Je naam, leeftijd of locatie worden niet geverifieerd.

Je kunt je profielinformatie op elk moment bewerken, tenzij we je account hebben geschorst.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op