Haatdragende tekst rapporteren

Het is op Pinterest niet toegestaan kwetsbare groepen aan te vallen vanwege onder meer hun ras, etniciteit, nationaliteit, religie, geslacht, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd, handicap of medische aandoening.

Onvriendelijke uitingen jegens overheden, beroemdheden of andere groepen gaan niet in tegen ons beleid.

Zie je haatdragende tekst op Pinterest? Meld dit dan aan ons. Als je een pin of een reactie ziet met een ernstige dreiging tot geweld, laat het ons dan weten en neem zo nodig contact op met de lokale autoriteiten.

Lees ons beleid over pesterijen voor meer informatie over de bescherming van privépersonen tegen aanvallen die niets te maken hebben met hun betrokkenheid bij een kwetsbare groep.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op