Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar advertenties nog niet beschikbaar zijn. Bekijk waar advertenties beschikbaar zijn voor Pinterest Business-accounts. Meer informatie

Met doelgroeptargeting kun je een specifieke groep mensen bereiken door informatie over je klanten te combineren met informatie over hoe mensen Pinterest gebruiken. Je kunt groepen mensen targeten aan de hand van websitebezoekers, een geüploade klantenlijst met e‑mailadressen of advertentie-ID's van mobiele apparaten (MAID's) (van Android), een betrokkenheidsdoelgroep met mensen die vanaf je bevestigde domein iets met je pins hebben gedaan, of een actalike-doelgroep met mensen die zich gedragen als mensen in een van je bestaande doelgroepen.

Beschikbare doelgroepen op Pinterest

Ontdek welke typen doelgroepen er op Pinterest zijn, wat je ervoor nodig hebt en hoe je ze kunt opzetten.

Met de optie 'Bezoekers retargeten' worden mensen geïdentificeerd die je website eerder hebben bezocht, zodat je ze kunt retargeten op Pinterest.

Om doelgroepen van websitebezoekers te maken, moet je de Pinterest-tag instellen. Voeg de basiscode toe aan elke pagina van je website. Voeg de gebeurteniscode toe aan pagina's waarop je belangrijke acties wilt bijhouden.

Je kunt een doelgroep aanmaken op basis van een of meer specifieke gebeurtenistags op je website of op basis van een of meer pagina's van je website die mensen hebben bezocht. Als gebeurtenis wil je misschien bezoekers opnieuw targeten die een specifiek product in hun winkelmand hadden geplaatst, maar niet hebben afgerekend. In het geval van pagina's is het misschien nuttig bezoekers opnieuw te targeten die bepaalde URL's hebben bezocht, zoals je kassa- of bevestigingspagina.

Een nieuwe bezoekersdoelgroep maken

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Klik op Doelgroep maken
 4. Selecteer Bezoekers van je website en klik op Volgende
 5. Vul een Naam en Beschrijving in voor je doelgroep
 6. Selecteer bij Pinterest-tags je Pinterest-tag
 7. Vul het aantal dagen in vanaf wanneer je bezoekers wilt volgen, en selecteer eventueel de optie Inclusief eerder verkeer
 8. Klik op Een filter toevoegen als je een filter aan je doelgroep wilt toevoegen
 9. Klik op Maken

Opmerking: Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer. Klik op het prullenbakje op de pagina Doelgroepen om een doelgroep op basis van websitebezoekers te verwijderen.

Een bestaande bezoekersdoelgroep targeten

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Advertentie maken
 3. Klik op Nieuwe advertentiegroep in het menu aan de linkerkant
 4. Klik links op Targeting
 5. Zoek en selecteer bij Doelgroep je doelgroeplijst 
 6. Kies na het voltooien je Budget en planning, Optimalisatie en weergave en Advertenties
 7. Controleer de gegevens
 8. Klik op Starten

Je kunt e‑mailadressen of mobiele advertentie-ID's (MAID's) van bestaande klanten uploaden in een CSV-bestand met één kolom. Laat eventuele andere gegevens zoals namen, telefoonnummers en adressen weg. 

Upload geen klantenlijsten die: 

 • zijn gebaseerd op gebruikersactiviteit van een app of website op een iOS-apparaat. Hieronder vallen lijsten die IDFA-gegevens bevatten.
 • personen bevatten die zich hebben uitgeschreven voor gerichte advertenties.

Houd er rekening mee dat de uiteindelijke doelgroeplijst waarschijnlijk minder lang is dan de lijst met e‑mailadressen of mobiele advertentie-ID's (van Android) die je hebt geüpload. Dit komt doordat de klanten van je klantenlijst worden gekoppeld aan gebruikersaccounts op Pinterest.

Vereisten voor klantenlijsten

Voordat je klantenlijsten met ons deelt, moet je deze informatie, onze Voorwaarden voor advertentiegegevens en onze Advertentierichtlijnen raadplegen zodat je onze vereisten en restricties goed begrijpt. 

Als onderdeel van onze plannen om gebruik te maken van Apple's App Tracking Transparency Framework (waar we in mei 2021 over hebben gecommuniceerd), vereisen we bij je gebruik van Klantenlijsten nu het volgende: Stuur geen klantenlijsten naar Pinterest die zijn gebaseerd op gebruikersactiviteit van een app of website op een iOS-apparaat. Stuur Pinterest geen informatie over personen die gebruik hebben gemaakt van een optie om zich af te melden voor het gebruik van dergelijke gegevens voor gerichte reclamedoeleinden. 

Je klantenlijst opstellen

Je kunt je klantenlijst op verschillende manieren opstellen:

 • Bestanden met e‑mailadressen: Tekst zonder opmaak, SHA-256- of MD5-hashes. Moet een '@' bevatten.
 • Bestanden met MAID's: Tekst zonder opmaak, SHA-1-, SHA-256- of MD5-hashes. AAID's (advertentie-ID's van Android) moeten in kleine letters zijn. MAID's (AAID's) moeten de volgende notatie hebben: 8-4-4-4-12.

Een nieuwe doelgroep maken op basis van een klantenlijst

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Klik op Doelgroep maken
 4. Selecteer Een lijst met klanten die je uploadt en klik op Volgende
 5. Vul een Naam en Beschrijving in voor je doelgroep
 6. Klik op Bestand kiezen en upload je CSV-bestand
 7. Klik op Maken

Opmerking: Zodra je doelgroep op basis van je klantenlijst is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 tot 48 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer. Klik op het prullenbakje op de pagina Doelgroepen om een doelgroep op basis van een klantenlijst te verwijderen.

Als het uploaden van je CSV-bestand mislukt, voldoet je bestand waarschijnlijk niet aan de bovenstaande vereisten. Het bestand mag geen koppen, titels of lege rijen/inspringingen bevatten.

Zodra je lijst minstens 100 Pinterest-gebruikers bevat, wordt de status op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer met groen aangegeven en kun je de doelgroep gebruiken voor een advertentie. Als je lijst minder dan 100 Pinterest-gebruikers bevat, wordt de status op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer met rood aangegeven en kun je de doelgroep niet gebruiken. Voeg meer e‑mailadressen of MAID's (AAID's) toe aan de bestaande lijst, zodat er meer Pinterest-accounts kunnen worden gevonden. Volg hiertoe de onderstaande stappen.

Klantenlijsten bewerken

Wanneer je je klantenlijst naar Pinterest uploadt, wordt deze onmiddellijk gehasht en heb je er geen toegang meer toe. Je kunt de lijst ook niet opnieuw downloaden. Je kunt personen toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande klantenlijst, of een bestaande klantenlijst vervangen. Klantenlijsten worden alleen automatisch bijgewerkt wanneer deze via onze Pinterest-API-partners aan een CRM zijn gekoppeld. Klik op het prullenbakje op de pagina Doelgroepen om een doelgroep op basis van een klantenlijst te verwijderen.

Mensen toevoegen aan of verwijderen uit bestaande klantenlijsten

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Zoek de doelgroep die je wilt bewerken in de lijst, en klik vervolgens aan de rechterkant bij Acties op Bewerken
 4. Selecteer Personen toevoegen of Personen verwijderen en klik vervolgens op Bestand kiezen om een nieuw CSV-bestand te uploaden met de e‑mailadressen of MAID's (AAID's) die je wilt toevoegen of verwijderen
 5. Klik op Opslaan

Zodra je klantenlijstdoelgroep is geüpload, kun je er mensen mee targeten in je campagnes.

Een bestaande klantenlijst vervangen

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Zoek de doelgroep die je wilt bewerken in de lijst, en klik vervolgens aan de rechterkant bij Acties op Bewerken
 4. Selecteer Doelgroep vervangen en klik vervolgens op Bestand kiezen om een nieuw CSV-bestand met nieuwe e‑mailadressen of MAID's (AAID's) van je computer te uploaden
 5. Klik op Opslaan

Zodra je klantenlijstdoelgroep is geüpload, kun je er mensen mee targeten in je campagnes.

Een bestaande klantenlijstdoelgroep targeten

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Advertentie maken
 3. Klik op Nieuwe advertentiegroep in het menu aan de linkerkant
 4. Klik links op Targeting
 5. Zoek en selecteer je doelgroeplijst bij Doelgroep
 6. Selecteer Opnemen of Uitsluiten
  • Selecteer Opnemen om mensen te bereiken die deel uitmaken van de gekozen doelgroep
  • Selecteer Uitsluiten om mensen op Pinterest te bereiken die geen deel uitmaken van de geüploade doelgroep
 7. Kies na het voltooien je Budget en planning, Optimalisatie en weergave en Advertenties
 8. Controleer de gegevens
 9. Klik op Starten

Opmerking: Sinds 2 november 2021 zijn adverteerders niet meer verplicht om hun website te claimen vóór het maken van een betrokkenheidsdoelgroep. Betrokkenheidsdoelgroepen die vóór 2 november 2021 zijn gemaakt, worden automatisch omgezet in doelgroepen op basis van een betrokkenheidsactie.


Met targeting op betrokkenheidsacties kun je advertenties laten zien aan geschikte doelgroepen die eerder iets met je content op Pinterest hebben gedaan. 

Typen betrokkenheidsdoelgroepen

Bij het maken van een betrokkenheidsdoelgroep heb je de keuze uit twee typen, gebaseerd op welke betrokkenheidsacties pinners hebben uitgevoerd:

 • Elke betrokkenheidsactie: maak een doelgroep die bestaat uit pinners die eender welke betrokkenheidsactie met je content hebben uitgevoerd, zoals klikken op pins, uitgaande klikken, bewaaracties, opmerkingen en videoweergaven.
 • Geoptimaliseerde betrokkenheidsacties: maak een doelgroep die bestaat uit pinners die worden geselecteerd aan de hand van acties met een hoge intentie, zoals bewaaracties en uitgaande klikken. Hiermee ben je verzekerd van het beste resultaat.


Opmerking: De acties op basis waarvan betrokkenheidsdoelgroepen worden gemaakt, kunnen op elk moment veranderen, bijvoorbeeld wanneer acties worden toegevoegd of gewijzigd.

Bronnen van betrokkenheidsdoelgroepen

Nadat je het type betrokkenheidsdoelgroep hebt geselecteerd, kun je betrokkenheidsdoelgroepen maken op basis van interacties met je pins, advertenties, campagnes en campagnedoelen. 

Je kunt alleen pins selecteren die door jouw zakelijk account zijn gepubliceerd, en advertenties en campagnes die door jouw advertentieaccount zijn gemaakt. 

Als je je zakelijke website hebt geclaimd, kun je ook je geclaimde domeinnaam selecteren. Gebruikers die iets met pins (organisch) of advertenties (betaald) van je geclaimde domeinnamen hebben gedaan, worden dan opgenomen in je betrokkenheidsdoelgroep.

Een nieuwe betrokkenheidsdoelgroep maken

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Klik op Doelgroep maken
 4. Kies Betrokkenheid
 5. Vul een Naam en Beschrijving in voor je doelgroep
 6. Kies het Type betrokkenheidsdoelgroep: Elke betrokkenheidsactie of Geoptimaliseerde betrokkenheidsacties 
 7. Kies een type bron voor je betrokkenheidsacties:
  1. Pin-ID, advertentie-ID, campagne-ID (scheid meerdere ID's met een komma)
  2. Campagnedoel
  3. Geclaimde domeinnaam
 8. Klik op Maken

Opmerking: Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer. Daarna kun je je doelgroep gebruiken om advertenties te targeten of actalike-doelgroepen te maken. Klik op het prullenbakje op de pagina Doelgroepen om een betrokkenheidsdoelgroep te verwijderen.

Een bestaande betrokkenheidsdoelgroep targeten

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Advertentie maken
 3. Klik op Nieuwe advertentiegroep in het menu aan de linkerkant
 4. Klik links op Targeting
 5. Kies Opnieuw in contact komen met gebruikers bij Targetingstrategie
 6. Kies Bestaande lijst gebruiken naast Betrokkenheidsdoelgroep
 7. Selecteer de betrokkenheidsdoelgroep die je in je campagne wilt opnemen
 8. Kies je Budget en planning, Optimalisatie en weergave en Advertenties
 9. Controleer de gegevens
 10. Klik op Starten

Als je geen ID of geclaimde domeinnaam hebt geselecteerd, wordt je betrokkenheidsdoelgroep opgebouwd uit alle pinners die iets hebben gedaan met pins die vanaf jouw account zijn gemaakt.
 

Met actalike-targeting kun je mensen bereiken die vergelijkbaar zijn met je bestaande doelgroepen. Met actalike-doelgroepen vind je, op basis van je brondoelgroep, nieuwe klanten, nieuwe mensen die waarschijnlijk interesse hebben in je pins, en nieuwe mensen die waarschijnlijk je website zullen bezoeken. Je kunt ook een nieuwe, specifiekere doelgroep maken op basis van een van je bestaande doelgroepen. De brondoelgroep maakt geen deel uit van de nieuwe actalike-doelgroep.

Een nieuwe actalike-doelgroep maken

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Doelgroepen
 3. Klik op Doelgroep maken
 4. Selecteer Een actalike-doelgroep met mensen die zich gedragen als mensen in een van je bestaande doelgroepen en klik op Volgende
 5. Vul een Naam en Beschrijving in voor je doelgroep
 6. Selecteer het land dat je wilt targeten
 7. Selecteer het percentage mensen uit je bestaande doelgroep dat je wilt targeten.
 8. Klik op Maken

Opmerking: Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer. Als je brondoelgroep ook nieuw is, wordt de omvang van de doelgroep binnen 72 uur bijgewerkt. Klik op het prullenbakje op de pagina Doelgroepen om een actalike-doelgroep te verwijderen.

Een bestaande actalike-doelgroep targeten

 1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
 2. Klik bovenaan het scherm op Advertenties en vervolgens op Advertentie maken
 3. Klik op Nieuwe advertentiegroep in het menu aan de linkerkant
 4. Klik links op Targeting
 5. Zoek en selecteer bij Doelgroep je doelgroeplijst
 6. Ga terug naar Advertentiebeheer om de doelgroep die je hebt gemaakt, te gebruiken
 7. Kies na het voltooien je Budget en planning, Optimalisatie en weergave en Advertenties
 8. Controleer de gegevens
 9. Klik op Starten
Targeting met gegevens van derden

Opmerking: Targeting met gegevens van derden is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Naast de targetingopties op Pinterest, kun je ook externe doelgroepen van onze gegevenspartner Oracle Data Cloud (ODC) gebruiken om meer mensen te bereiken.

Als je hiervoor kiest, beheert Pinterest automatisch de kosten van targeting met gegevens van derden, zodat je nooit meer betaalt dan je bod. Als je targeting met gegevens van derden gebruikt, verlaagt ons systeem je bod in de veiling met maximaal 15% om de kosten van die gegevens te dekken. Als je de veiling wint, wordt de veilingprijs in rekening gebracht om de kosten van de advertentie te dekken, vermeerderd met het toepasselijke percentage van de veilingprijs om de kosten van de gegevens te dekken.

Neem contact op met je contactpersoon bij Pinterest Sales als je meer informatie wilt over doelgroepen van derden.

Proces van advertentiebeoordeling

Nadat je een campagne hebt gestart, beoordelen we die op naleving van de Advertentierichtlijnen. Dit beoordelingsproces kan tot 24 uur duren.

Als je campagne in strijd is met onze advertentierichtlijnen, sturen we je een melding in Advertentiebeheer, zodat je weet wat je moet aanpassen voordat je je campagne opnieuw indient ter beoordeling. Na goedkeuring beginnen we met het verspreiden van je advertentie.

Informatie over targeting op Pinterest

Wil je meerdere soorten targeting instellen op Pinterest, of wil je de huidige targetingopties van je campagne aanpassen? Raadpleeg ons artikel over targeting voor informatie.

End of Other articles Links
Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op
User feedback
Was dit artikel nuttig?

collection_fields

Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?