Doelgroeptargeting

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar advertenties nog niet beschikbaar zijn. Bekijk waar advertenties beschikbaar zijn voor Pinterest Business-accounts.

Lees meer

Met doelgroeptargeting kun je een meer specifieke groep mensen bereiken door informatie over je klanten te combineren met informatie over hoe mensen Pinterest gebruiken.

Je kunt vier typen doelgroepen maken:

  • klantenlijsten
  • bezoekers van je website
  • personen die interactie met je pins op Pinterest hebben gehad
  • personen die vergelijkbaar zijn met een bestaande doelgroep

Een doelgroep maken

  1. Klik op Advertenties en selecteer 'Doelgroepen'
  2. Klik op Doelgroep maken
  3. Selecteer een doelgroeptype en klik op Volgende
  4. Volg de aanwijzingen en klik op Maken

Nadat je je klantenlijst hebt gemaakt, zoekt Pinterest de gebruikers die een Pinterest-account hebben en op jouw lijst staan. Een doelgroep kan pas worden gebruikt als die minstens 100 mensen telt. Als je bijvoorbeeld een lijst van 120 mensen uploadt, maar ons systeem vaststelt dat slechts 80 van hen Pinterest gebruiken, moet je meer mensen toevoegen.

Pinterest zal nooit doelgroepen die jij hebt gemaakt  met anderen delen of inzetten voor campagnes van anderen, tenzij je daar uitdrukkelijk om vraagt.

Hoe doelgroepen werken

Klantenlijst

Upload e‑mailadressen of advertentie-ID's (MAID's) van bestaande klanten in een CSV-bestand met één kolom. Laat eventuele andere gegevens, zoals namen, weg. Hou er rekening mee dat de uiteindelijke lijst van je doelgroep wellicht kleiner is dan de lijst met e‑mailadressen of advertentie-ID's die je uploadt.

Gebruik inclusieve targeting om een specifieke boodschap te sturen naar bestaande klanten met veel potentieel. Gebruik uitsluitingstargeting om nieuwe klanten aan te trekken. Zodra je lijst minstens 100 Pinterest-gebruikers bevat, wordt de status met groen aangegeven op de doelgroeppagina in Advertentiebeheer, en kun je deze doelgroep targeten via een advertentie.

Indeling

  • Bestanden met e‑mailadressen: tekst zonder opmaak, SHA-256- of MD5-hashes. Moet een '@' bevatten.
  • Bestanden met MAID's: tekst zonder opmaak, SHA-1-, SHA-256- of MD5-hashes. IDFA's (iOS) moeten in hoofdletters zijn en AAID's (Android) in kleine letters. MAID's moeten als volgt zijn ingedeeld: 8-4-4-4-12.

Als het uploaden van je CSV-bestand mislukt, voldoet je bestand waarschijnlijk niet aan de bovenstaande vereisten. Het bestand mag geen koppen, titels of lege rijen/inspringingen bevatten.

Wanneer je je klantenlijst naar Pinterest uploadt, wordt deze onmiddellijk gehasht en heb je er geen toegang meer toe. Je kunt de lijst ook niet opnieuw downloaden. Als je een lijst met klanten wilt wijzigen, moet je een nieuw bestand uploaden. Klantenlijsten worden alleen automatisch bijgewerkt wanneer deze via de Pinterest-API aan een CRM zijn gekoppeld.

Bewerken

Wanneer je je klantenlijst naar Pinterest uploadt, wordt deze onmiddellijk gehasht en heb je er geen toegang meer toe. Je kunt de lijst ook niet opnieuw downloaden. Als je een lijst met klanten wilt wijzigen, moet je een nieuw bestand uploaden. Als je een bepaalde klant uit een bestaande klantenlijst wilt halen, moet je de betreffende klant uit de lijst verwijderen, de lijst opslaan onder dezelfde doelgroepnaam en de lijst vervolgens opnieuw uploaden. Klantenlijsten worden alleen automatisch bijgewerkt wanneer deze via de Pinterest-API aan een CRM zijn gekoppeld.

Websitebezoekers

Bezoekers retargeten betekent dat mensen die je website al hebben bezocht worden geïdentificeerd, zodat je hen op Pinterest opnieuw kunt bereiken op een moment waarop zij waarschijnlijk actie zullen ondernemen. Om doelgroepen van websitebezoekers te maken, moet je de Pinterest-tag instellen.

Voeg de basiscode toe aan elke pagina van je website. Voeg de gebeurteniscode toe aan pagina's waarop je belangrijke acties wilt bijhouden. Je kunt een doelgroep aanmaken op basis van een of meer specifieke gebeurtenistags op je website of op basis van een of meer pagina's van je website die mensen hebben bezocht. Als gebeurtenis wil je misschien mensen opnieuw targeten die een specifiek product in hun winkelwagen hadden geplaatst, maar niet hebben afgerekend. In het geval van pagina's is het misschien nuttig mensen opnieuw te targeten die bepaalde URL's hebben bezocht, zoals je kassa- of bevestigingspagina.

Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer.

Betrokkenheidsacties

Zodra je je website hebt geclaimd in je accountinstellingen, kun je mensen die eerder iets met pins van je website hebben gedaan, opnieuw targeten. Hieronder vallen bewaaracties, vergrote weergaven, klikken op links en vegen op carrouselkaarten.

Voeg filters toe aan je doelgroepen voor betrokkenheidsacties om mensen te targeten of uit te sluiten die specifieke acties hebben uitgevoerd, zoals het bewaren van je pin. Gebruik de filters Bestemmings-URL, Actietypen, Pin-ID's en Percentage video bekeken om mensen in je doelgroep te targeten of uit te sluiten. Als je het filter Pin-ID gebruikt, moet je de pin-ID van je oorspronkelijke, organische pin gebruiken, niet de ID van een advertentie. Als je geen filters toevoegt, omvat je doelgroep ook mensen die interactie hebben gehad met om het even welke pin die naar je geclaimde website verwijst. Hieronder vallen ook advertenties, organische pins en pins die niet door jouw account zijn gemaakt.

Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer.

Vergelijkbare doelgroep

Met 'actalike'-targeting kun je mensen bereiken die vergelijkbaar zijn met je bestaande doelgroepen. Actalike-doelgroepen worden door ons samengesteld aan de hand van informatie over mensen op Pinterest en hun gedrag.

Kies een van je bestaande doelgroepen als brondoelgroep voor je actalike-doelgroep. Je kunt mensen in een bepaald land targeten op basis van de brondoelgroep, en een streefverhouding voor de doelgroepgrootte kiezen. Met actalike-doelgroepen vind je, op basis van je brondoelgroep, nieuwe klanten, nieuwe mensen die waarschijnlijk interesse hebben in je pins, en nieuwe mensen die waarschijnlijk je website zullen bezoeken.

Zodra je doelgroep is aangemaakt, wordt de omvang van de doelgroep binnen 24 uur bijgewerkt op de pagina Doelgroepen in Advertentiebeheer. Als je brondoelgroep ook nieuw is, wordt de omvang van de doelgroep binnen 72 uur bijgewerkt.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op