Foutmeldingen van de bulkeditor

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar advertenties nog niet beschikbaar zijn. Bekijk waar advertenties beschikbaar zijn voor Pinterest Business-accounts.

Lees meer

We gebruiken unieke foutmeldingen om je te laten weten als er iets misgaat in de bulkeditor.

Je ontvangt een waarschuwing, gemarkeerd met een 'W', als je trefwoorden hebt gedupliceerd. Het uploaden zal nog steeds slagen zolang er geen andere fouten optreden. Dit is dus meer een waarschuwing over dubbele trefwoorden; het uploaden is wel met succes afgerond: 

SUCCESS;W1622: Dubbele trefwoorden gevonden onder dezelfde bovenliggende entiteit. Verwijder alle duplicaten. 

Zoek de foutmelding hieronder op om te zien hoe je je bulkeditorblad moet aanpassen.

Foutmelding Voorgestelde actie
Fout 1559: Ongeldige UTC-begindatum. Begindatum moet vóór de einddatum liggen en na vandaag. Zorg ervoor dat je begindatum in de toekomst ligt en vóór je einddatum. Let op dat je de datum in UTC moet invullen. Dit kan dus anders zijn dan je lokale datum.
Fout 1569: Ongeldige plaatsing. Nadat je een advertentie hebt gemaakt, kun je de plaatsing niet wijzigen. Als je aanvullende plaatsingen wilt testen, dupliceer je de bestaande campagne en wijzig je de plaatsing.
Fout 1619: Promotieafbeelding, beschrijving of URL van organische pin ontbreekt. Je moet een afbeeldingsbestand, beschrijving en een URL voor een landingspagina opgeven als je een nieuwe pin wilt maken. Controleer of een van deze dingen ontbreekt in het bulkeditorblad.
Fout 1622: Dubbele trefwoorden gevonden onder dezelfde bovenliggende entiteit. Verwijder alle duplicaten. Als je dezelfde trefwoorden en zoektypen binnen één campagne of advertentiegroep hebt, wordt alleen het eerste exemplaar aangemaakt. Je moet de duplicaten verwijderen.
Fout 2009: Er ontbreken gegevens in deze rij. De kolom 'Name' of 'ID' moet zijn ingevuld. Als je een campagne maakt, moet je een campagnenaam toevoegen. Als je een campagne of advertentiegroep bewerkt, moet je de ID van de campagne of advertentiegroep opgeven.
Fout 2016: Kan geen bovenliggende rij vinden. Als dit een campagnetrefwoord is, moet het zoektype beginnen met CAMPAIGN. Bijv. CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE Op campagneniveau kun je alleen uitsluitingstrefwoorden toevoegen. Geef ‘CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE’ of ‘CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT' op om de zoektypen te corrigeren.
Fout 2017: Kolom bevat een ongeldige waarde. Ongeldige entiteits-ID. Dit betekent meestal dat je het voorvoegsel van een entiteits-ID bent vergeten. Gebruik ‘C’ voor een campagne, ‘AG’ voor een advertentiegroep, ‘KW’ voor een trefwoord, ‘P’ voor de ID van een organische pin, ‘PP’ voor de ID van een advertentie en ‘COL’ voor een campagneorderregel.
Fout 2017: Kolom ‘Interests’ bevat een ongeldige waarde. Zorg ervoor dat je lijst met interesses de juiste indeling heeft. Bekijk rij 2 van het bulkeditorblad voor instructies.
Fout 2017: Ongeldige waarde. Pin kan niet worden aangemaakt. Je moet een afbeelding, pinbeschrijving en URL van een organische pin opgeven. Controleer of de bestandsnaam van de afbeelding die je uploadt overeenkomt met de bestandsnaam in het CSV-bestand. Je moet een afbeeldingsbestand, beschrijving en URL van een landingspagina opgeven als je een nieuwe pin wilt maken. Controleer of een van deze dingen ontbreekt in het bulkeditorblad.
Fout 2017: Kolom 'Existing Pin ID' bevat een ongeldige waarde. Pin kan niet worden gesponsord. Controleer of de organische pin die je wilt sponsoren een bestemmings-URL heeft, zich op een openbaar of beveiligd bord bevindt, en van jou is. Houd er rekening mee dat je geen pins op verborgen borden kunt sponsoren.
Fout 2017: Kolom 'Ads Status' bevat een ongeldige waarde (‘ARCHIVED’). Als je een object wilt archiveren, geef je 'ARCHIVE' op als bewerking in kolom A. Je kunt een object niet archiveren door de status ervan te wijzigen.
Fout 2017: Kolom 'Ads URL' bevat een ongeldige waarde. Ongeldige URL opgegeven. Zorg ervoor dat de waarde voor 'Ad URL' een correcte URL is en dat deze geen spaties bevat.
Fout 2018: Er is een fout opgetreden. Upload het bestand nogmaals en probeer het opnieuw Er is een fout opgetreden op de backend. Probeer je bestand later te uploaden. Neem contact met ons op als je problemen blijft ondervinden.
Fout 2019: Een van de bovenliggende objecten bevat een fout. Corrigeer de fouten en upload het bestand opnieuw. Als een van de bovenliggende objecten een fout bevat, kunnen we de onderliggende objecten niet maken of bijwerken. Los eventuele fouten in het bovenliggende object op en upload het bestand opnieuw.
Fout 2020: Kolom bevat ongeldige tekens. Alleen UTF-8-waarden zijn toegestaan. Het is mogelijk dat Excel de notatie van je tekst wijzigt. Sla het bestand op als ‘CSV UTF-8’ en probeer het vervolgens opnieuw te uploaden.
Fout 2033: De rij bevat velden van meerdere entiteiten. Voeg velden toe van slechts één entiteit: campagne, advertentiegroep, pinpromotie of trefwoord. Controleer of je kolommen hebt ingevuld die niet horen bij het object dat je probeert te maken of te bewerken. Elke rij is voor een afzonderlijk object (campagne, advertentiegroep, pin of trefwoord), en het bulkblad bevat een geneste structuur, met pins en trefwoorden onder advertentiegroepen, en advertentiegroepen onder campagnes. Zorg ervoor dat de kolommen die je hebt ingevuld alleen van toepassing zijn op het object in de rij die je maakt.
Fout 2038: Deze rij is niet verwerkt. Zorg ervoor dat deze rij een wijziging bevat. Deze foutmelding verschijnt als je in kolom A de bewerking 'EDIT' of 'CREATE' hebt opgegeven, maar de kolommen met de aan te maken of te bewerken waarden niet hebt ingevuld.
Fout 2044: Er bestaat al een trefwoord met dezelfde waarde en hetzelfde zoektype. Download het blad opnieuw. Controleer of de trefwoorden en zoektypen die je wilt toevoegen niet al bestaan in je huidige advertentiegroepen of campagnes.
Fout 12: Er is een onbekende fout opgetreden bij het verwerken van deze rij. Controleer je account om deze bewerking te verifiëren. Deze fout treedt meestal op bij grote bestanden. Probeer het bestand later opnieuw te uploaden.
Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op