Verwerken van gegevensbronnen

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar catalogi nog niet beschikbaar zijn. Raadpleeg waar catalogi voor Pinterest Business-accounts beschikbaar zijn.

Lees meer

Een gegevensbron toevoegen

 1. Ga naar Catalogi
 2. Klik op Aan de slag
 3. Klik op Een gegevensbron toevoegen 
 4. Vul je gegevensbron-URL in
  • Een gegevensbron-URL is een link naar de locatie waarvandaan Pinterest je gegevensbron kan ophalen
  • Deze URL moet beginnen met http://, https://, ftp:// of sftp://, het volledige bestandspad bevatten, en geen inloggegevens bevatten
  • Op dit moment accepteren we geen gecomprimeerde bestanden
 5. Kies het bestandsformaat (CSV, TSV of XML)
 6. Kies 'Mijn gegevensbron is met een wachtwoord beveiligd' als er inloggegevens voor je gegevensbron nodig zijn
  • Vul indien nodig je inloggevens in
 7. Kies de valuta
 8. Klik op Pins maken

Nadat je hebt geklikt op Pins maken, keer je terug naar de hoofdpagina van de gegevensbron. Je feed wordt dan verwerkt. Je krijgt een e‑mail van Pinterest met de status van je gegevensbroninzending. 

Meer over gegevensbronnen

 • Werk ze dagelijks bij. We verwerken je gegevensbron elke 24 uur. Zorg ervoor dat je bijgewerkte gegevensbron dagelijks beschikbaar is om je productdetails actueel te houden. We bieden geen ondersteuning voor geplande verwerking of on-demand verwerking.
 • Host je gegevensbron. Host je eigen gegevensbron op een FTP/SFTP-server, of met een directe HTTP/HTTPS-downloadlink. Deze moet toegankelijk zijn voor een user-agent, en mag niet worden afgeschermd door een IP-adrescontrole of SSH-sleutel. Als je een directe downloadlink gebruikt, mogen er geen aanvullende stappen vereist zijn om het bestand te downloaden. We bieden geen hosting voor gegevensbronnen.
 • Maximaal 5 miljoen producten. We kunnen tot 5 miljoen producten per account verwerken. Als je gegevensbron meer dan 5 miljoen producten heeft, verwerken we alleen de eerste 5 miljoen rijen.
 • Eén gegevensbron per zakelijk account.

 

Foutmeldingen gegevensbronnen

We gebruiken unieke foutmeldingen om het je te laten weten als er iets misgaat bij het maken van productpins, of om een aanbeveling te doen. Er zijn drie verschillende soorten berichten die je kunt verwachten. 

 • Fout op bestandsniveau: als er hieronder genoemde fouten op bestandsniveau optreden, kan het zijn dat je hele gegevensbron niet verwerkt kan worden.
 • Fout op productniveau: als er fouten zijn bij je product, kunnen de betreffende productpins niet worden gemaakt. 
 • Waarschuwing op productniveau: producten met waarschuwingen worden nog steeds productpins, maar we raden je aan om de productgegevens aan te passen om waarschuwingen te voorkomen.

Als er hieronder genoemde fouten op bestandsniveau optreden, kan het zijn dat je hele gegevensbron niet verwerkt kan worden. Als er fouten bij je product zijn, kan de productpin daarvoor niet gemaakt worden. Producten met waarschuwingen worden nog steeds productpins, maar we raden je aan om de productgegevens aan te passen om waarschuwingen te voorkomen.

Zoek hieronder de foutmelding op voor tips voor het aanpassen van je gegevensbron.

Foutcode Foutbericht Fouttype Wat te doen
100 Je feedbestand kan niet worden geopend. Controleer of de URL en de inloggegevens correct zijn en dat de feed zich daadwerkelijk bevindt op de opgegeven locatie. Fout op bestandsniveau Controleer de inloggegevens van je gegevensbron en het bestandspad.
Controleer dat je bestandsnaam op de locatie niet is veranderd (voor ftp/sftp).
Zorg ervoor dat er geen time-out optreedt bij je hostinglocatie.
Zorg ervoor dat je geen gebruikersnaam/wachtwoord in de bestands-URL hebt vermeld.
101 De feed gebruikt een codering die niet wordt ondersteund. De ondersteunde coderingen zijn UTF-8 en Latin1. Fout op bestandsniveau Hercodeer je bestand naar UTF-8 of Latin1.
 
102 De opgegeven feed bevat niet-toegestane scheidingstekens. Zorg ervoor dat de items in je feed zijn gescheiden door tabs of komma's. Controleer op elke regel of er geen scheidingstekens ontbreken of zijn toegevoegd. Fout op bestandsniveau Zorg ervoor dat je bestand wordt gescheiden door komma's (dubbele aanhalingstekens aanbevolen) of tabs. Controleer op elke regel of er geen scheidingstekens ontbreken of zijn toegevoegd.
103 De opgegeven feed bevat niet alle vereiste kolomkoppen. Fout op bestandsniveau Zorg ervoor dat je alle vereiste kolomkoppen meestuurt. Bekijk de specificaties voor gegevensbronnen.
104 De afbeeldingslink begint niet met 'http' of 'https'. Fout op productniveau Zorg ervoor dat je afbeeldingslink begint met 'http://' of 'https://' en dat het een geldige URL is.
105 Het veld 'Item ID' (Artikel-ID) ontbreekt in de metagegevens van het product. Fout op productniveau 'ID' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je het item-ID voor alle rijen in je gegevensbron meestuurt. Verwijder items zonder ID.
106 Het veld 'Title' (Titel) ontbreekt in de metagegevens van het product. Fout op productniveau 'Title' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je het een producttitel voor alle rijen in je gegevensbron meestuurt. Verwijder items zonder titel.
107 Het veld 'Description' (Beschrijving) ontbreekt in de metagegevens van het product. Fout op productniveau 'Beschrijving' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je een beschrijving voor alle rijen in je gegevensbron meestuurt. Verwijder items zonder beschrijving.
108 Het veld 'Google Product Category' (Google-productcategorie) ontbreekt in de metagegevens van het product. We accepteren de US-Google-productcategorietaxonomie. Fout op productniveau Stuur 'google_product_category' met de juiste taxonomie. We accepteren momenteel alleen de US-EN-taxonomie.
109 Het veld 'Google Product Category' (Google-productcategorie) is ongeldig. Het veld 'Google Product Category' (Google-productcategorie) moet de juiste US-Google-productcategorietaxonomie volgen. Fout op productniveau Zorg ervoor dat je de juiste taxonomie volgt. We accepteren momenteel alleen de US-EN-taxonomie.
110 Het veld 'Link' ontbreekt in de metagegevens van het product. Fout op productniveau 'Link' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je een bestemmingspagina voor het product meestuurt.
111 Het veld 'Image_link' ontbreekt in de metagegevens van het product. Fout op productniveau 'Image_link' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je een afbeeldingslink voor je product meestuurt.
112 Het veld 'Availability' (Beschikbaarheid) ontbreekt in de metagegevens van het product. De mogelijke waarden zijn 'in stock', 'out of stock' of 'preorder'. Fout op productniveau 'Beschikbaarheid' is een verplicht veld. Zorg ervoor dat je een van de volgende waarden stuurt: 'in stock', 'out of stock' of 'preorder'.
113 Het veld 'Price' (Prijs) heeft een onjuist notatie. Zorg dat je prijs de juiste notatie heeft (<getal> <valuta>). Voorbeelden van juiste prijzen zijn '1.00USD' en '1.00 USD'. Fout op productniveau Het prijsveld moet worden opgemaakt als 'getal' 'valuta'. Bijvoorbeeld 1.00 USD, 1 USD, of 1.00USD.
114 Het veld 'Title' (Titel) is langer dan 128 tekens. Alleen de eerste 128 tekens worden gebruikt. Zorg dat de titel maximaal 128 tekens lang is. Waarschuwing op productniveau We breken je titel af als hij langer is dan 128 tekens. Stuur producttitels die korter zijn dan 128 tekens om zeker te zijn dat ze niet worden afgebroken.
115 Het veld 'Beschrijving' (Beschrijving) is langer dan 500 tekens. Alleen de eerste 500 tekens worden gebruikt. Zorg dat de beschrijving maximaal 500 tekens lang is. Waarschuwing op productniveau We breken je beschrijving af als hij langer is dan 500 tekens. Stuur beschrijvingen die korter zijn dan 500 tekens om zeker te zijn dat ze niet worden afgebroken.
116 Het veld 'Condition' (de staat van het artikel) ontbreekt of de opgegeven waarde is ongeldig. Geef op of het artikel 'new', 'used' of 'refurbished' is. Waarschuwing op productniveau De geaccepteerde waarden voor 'condition' zijn: 'new', 'used' of 'refurbished'. Zorg ervoor dat je geen andere waarden stuurt in de kolom 'condition'.
117 De waarde voor 'Gender' kan niet worden gelezen door ons systeem. Geef voor 'Gender' een van de volgende waarden op: 'male', 'female' of 'unisex'. Waarschuwing op productniveau 'Gender' moet een van de volgende waarden zijn: 'male', 'female', 'unisex'. Andere strings worden uit je productgegevens verwijderd en hebben impact op de relevantie van je product.
118 De waarde voor 'Age_Group' (Leeftijdsgroep) kan niet worden gelezen door ons systeem. Geef voor 'Age_Group' een van de volgende waarden op: 'newborn', 'infant', 'toddler', 'kids' of 'adult'. Waarschuwing op productniveau De 'age_group' moet een van de volgende waarden zijn: ‘newborn’, ‘infant’, ‘toddler’, ‘kids’, ‘adult’. Andere strings worden uit je productgegevens verwijderd en hebben impact op de relevantie van je product.
119 De waarde voor 'Size_Type' (Maattype) kan niet worden gelezen door ons systeem. Geef voor 'Size_Type' een van de volgende waarden op: 'regular', 'petite', 'plus', 'big_and_tall' of 'maternity'. Waarschuwing op productniveau 'Size_type' moet een van de volgende waarden zijn: ‘regular’, ‘petite’, ‘plus’, ‘big_and_tall’, ‘maternity’ Andere strings worden uit je productgegevens verwijderd en hebben impact op de relevantie van je product.
120 Deze regel kan niet worden verwerkt. Controleer of het scheidingsteken voor deze regel correct is. Als er scheidingstekens ontbreken of zijn toegevoegd, kan de regel niet worden verwerkt. Fout op productniveau Je gegevensbron bevat opmaakfouten, waardoor een of meer regels niet kunnen worden geüpload. Dit kan gevolgen hebben voor het uploaden van je gehele productenfeed. Controleer en corrigeer de opmaakfouten en probeer het daarna opnieuw.
121 De link bevat mogelijk UTM-parameters. Controleer of de opgegeven UTM-parameters correct zijn voor gebruik op Pinterest. Waarschuwing op productniveau Controleer of de UTM-parameters onze trackingrichtlijnen volgen en stel ze specifiek voor Pinterest in.
122 Link is ongeldig. Zorg ervoor dat de link begint met 'http' of 'https'. Fout op productniveau Zorg ervoor dat je link begint met 'http://' of 'https://' en dat het een geldige URL is.
123 Er zijn dubbele producten gevonden. Waarschuwing op productniveau De huidige rij heeft een waarschuwing omdat de gegevensbron al een item bevat met exact hetzelfde product-ID. Stuur geen dubbele producten.
125 Het veld 'Sale price' (Uitverkoopprijs) heeft een onjuiste notatie of de opgegeven uitverkoopprijs is hoger dan de oorspronkelijke prijs van het artikel. De uitverkoopprijs moet lager zijn dan de oorspronkelijke prijs. Waarschuwing op productniveau Het veld 'sale price' moet worden opgemaakt als 'getal' 'valuta'. Bijvoorbeeld 1.00 USD, 1 USD, of 1.00USD. De uitverkoopprijs kan niet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de prijskolom. 
126 De Google-productcategorie voor dit product heeft slechts een diepte van 1 of 2 niveaus, terwijl er nog een dieper niveau beschikbaar is. Waarschuwing op productniveau We raden aan om, indien relevant, de volledige specifieke Google-productcategorie te sturen. Meer gedetailleerde categorieën helpen ons het product beter te begrijpen.
127 De kolom 'ad_link' bevat dezelfde URL als de kolom 'Link'. Controleer of de link in de kolom 'ad_link' de juiste trackingparameters bevat. Als de link in de kolom 'ad_link' trackingparameters bevat, moet de kolom 'Link' een organische link bevatten. Waarschuwing op productniveau Controleer of de link in de kolom 'ad_link' de juiste trackingparameters voor Pinterest bevat. We raden je aan om in de kolom 'link' organische links toe te voegen, en URL's met tracking in de kolom 'ad_link'.
129 De opgegeven feed bevat dubbele koppen. Verwijder dubbele koppen en gebruik alleen unieke kolommen. Waarschuwing op bestandsniveau Je gegevensbron bevat dubbele kolomnamen. Verwijder dubbele kolommen en gebruik alleen unieke kolommen. We accepteren alleen de eerste kolom als er dubbele zijn.
130 De opgegeven waarde voor 'Tax' (Btw) kan niet worden gelezen door ons systeem. Er worden 4 subkenmerken ondersteund: country:region:rate(required):tax_ship (land:regio:tarief(verplicht):btw_verzendkosten). Alle dubbelepunten zijn verplicht, zelfs voor lege waarden. Waarschuwing op productniveau Zorg ervoor dat je 'tax'-kolom juist is ingedeeld. Alle dubbelepunten zijn verplicht, zelfs voor lege waarden. Bijvoorbeeld: US::0.13:
131 De opgegeven waarde voor 'Shipping' (Verzendkosten) kan niet worden gelezen door ons systeem. Er worden 4 subkenmerken ondersteund: country:region:service:price (land:regio:service:prijs). Alle dubbelepunten zijn verplicht, zelfs voor lege waarden. Waarschuwing op productniveau Zorg ervoor dat je 'shipping'-kolom juist is ingedeeld. Alle dubbelepunten zijn verplicht, zelfs voor lege waarden. Bijvoorbeeld: US:::0.00
132 De opgegeven waarde voor 'Shipping weight' (Verzendgewicht) kan niet worden gelezen door ons systeem. Waarschuwing op productniveau Het valideren van de huidige regel is mislukt omdat het verzendgewicht niet het formaat '3kg' of '3 kg' volgt. De string moet een numerieke waarde bevatten, gevolgd door een geldige gewichtseenheid ('lb', 'oz' of 'kg').
133 De opgegeven waarde voor 'Multipack' (Multiverpakking) kan niet worden gelezen door ons systeem. Waarschuwing op productniveau De waarde voor 'multipack' moet numeriek zijn. Andere strings worden uit je productgegevens verwijderd.
134 De link in de kolom 'ad_link' begint niet met 'http' of 'https'. Fout op productniveau Zorg ervoor dat de link begint met 'http://' of 'https://' en dat het een geldige URL is.
135 De link in de kolom 'ad_link' is ongeldig. Geef een geldige URL op. Fout op productniveau Zorg ervoor dat de link in de kolom 'ad_link' korter is dan 511 tekens, en dat het een geldige URL is.
137 Een of meer links voor aanvullende afbeeldingen beginnen niet met 'http' of 'https' of zijn ongeldig. Deze zijn uit je product verwijderd. Waarschuwing op productniveau We verwijderen 'additional_image_links' die onjuist ingedeeld zijn. Zorg ervoor dat het geldige URL's zijn.
138 Je feedbestand bevat meer dan 5 miljoen regels. Op dit moment worden alleen feedbestanden met maximaal 5 miljoen regels ondersteund. Alleen de eerste 5 miljoen regels van je feed worden verwerkt.  Waarschuwing op bestandsniveau We accepteren op dit moment 5 miljoen rijen. Alleen de eerste 5 miljoen rijen worden verwerkt. Aanvullende producten worden genegeerd. Stuur minder dan 5 miljoen producten om ervoor te zorgen dat alle producten die je wilt laten verwerken, geaccepteerd worden.
139 Het domein van je productlink komt niet overeen met het geverifieerde domein dat aan je account is gekoppeld. Controleer of je de juiste productlink hebt opgegeven. Fout op bestandsniveau Je link-URL's moeten overeenkomen met het geverifieerde domein voor je account. Zorg ervoor dat je geen doorverwijzingen of andere domeinen in de 'link'-kolom van je gegevensbron stuurt.
140 Dit account heeft geen geverifieerd verkopersdomein. Je moet je verkopersdomein claimen voordat je feed kan worden verwerkt. Fout op bestandsniveau Je moet een geverifieerd domein hebben om een gegevensbron te laten verwerken. Verifieer je domein en probeer het opnieuw.
141 De opgegeven waarde voor 'Adult' (Artikel voor volwassenen) kan niet worden gelezen door ons systeem. Geef als waarde 'true', 'false', 'yes' of 'no' op bij alle betreffende artikelen. Fout op productniveau Zorg ervoor dat de waarde van de eventuele 'adult'-kolom een van de volgende is: 'true', 'false', 'yes' of 'no.
157 Er ontbreken enkele 'Google Product Category'-waarden (Google-productcategorie). Je producten kunnen hierdoor minder vaak worden weergegeven in aanbevelingen, zoekresultaten en winkelbelevingen. Waarschuwing op productniveau Controleer bij al je artikelen of de waarden voor het veld 'Google Product Category' (Google-productcategorie) de juiste notatie hebben volgens de US-EN-GPC-taxonomie voordat je een nieuw bestand uploadt.
158 De notatie van enkele 'Google Product Category'-waarden (Google-productcategorie) is onjuist. Je producten kunnen hierdoor minder vaak worden weergegeven in aanbevelingen, zoekresultaten en winkelbelevingen. Waarschuwing op productniveau Controleer bij al je artikelen of de waarden voor het veld 'Google Product Category' (Google-productcategorie) de juiste notatie hebben volgens de US-EN-GPC-taxonomie voordat je een nieuw bestand uploadt.
159 Er ontbreken enkele 'Condition'-waarden (de staat van het artikel). Je producten kunnen hierdoor minder vaak worden weergegeven in aanbevelingen, zoekresultaten en winkelbelevingen. Waarschuwing op productniveau Controleer bij al je artikelen of de waarde voor het veld 'Condition' (de staat van het artikel) 'new', 'used' of 'refurbished' is vóórdat je een nieuw bestand uploadt.
160 De notatie van enkele 'Condition'-waarden (de staat van het artikel) is onjuist. Je producten kunnen hierdoor minder vaak worden weergegeven in aanbevelingen, zoekresultaten en winkelbelevingen. Waarschuwing op productniveau Controleer bij al je artikelen of de waarde voor het veld 'Condition' (de staat van het artikel) 'new', 'used' of 'refurbished' is vóórdat je een nieuw bestand uploadt.
1001 Het downloaden van de afbeelding is mislukt. Stuur geldige afbeeldingslinks. Fout op productniveau Zorg ervoor dat je afbeeldingslink een link naar een afbeeldingsbestand is, en door een user-agent kan worden gedownload.
1007 De afbeeldingsindeling kan niet worden herkend. Controleer of je een geldige afbeelding hebt opgegeven. Fout op productniveau Stuur geldige afbeeldings-URL's met afbeeldingsbestanden op de bestemming.
4028 De hoofdafbeelding van deze regel kan niet worden gevonden. Als je dit probleem bij de volgende update weer krijgt, kun je ons Helpcentrum bezoeken voor een oplossing. Fout op productniveau Controleer of de URL van je hoofdafbeelding correct en bereikbaar is en probeer het vervolgens opnieuw.
4029 Er zijn geen aanvullende afbeeldingen voor deze regel gevonden. Als je dit probleem bij de volgende update weer krijgt, kun je ons Helpcentrum bezoeken voor een oplossing. Waarschuwing op productniveau Controleer of de URL's van je aanvullende afbeeldingen correct en bereikbaar zijn en probeer het vervolgens opnieuw.

 

Wat nu?

Is het verwerken van je gegevensbron gelukt? Het kan een dag duren voordat je hier achterkomt.

 

 

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op