Verbeterde match

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar de Pinterest-tag nog niet beschikbaar is. Raadpleeg waar de Pinterest-tag voor Pinterest Business-accounts beschikbaar is.

Lees meer

Verbeterde match is een optionele modificatie van je Pinterest-tag waarmee je beveiligde, gehashte e‑mailadressen meestuurt met je conversies. Met verbeterde match kun je meer conversies zien door website-acties bij te houden wanneer er geen Pinterest-cookie aanwezig is.

Verbeterde match inschakelen in het JavaScript-gedeelte van je tag

Als je verbeterde match wilt inschakelen, moet je de basiscode van je Pinterest-tag (niet een gebeurteniscode) aanpassen zodat de parameter 'em' wordt meegegeven in de pintrk()-laadfunctie. Voeg de em-parameter toe zodat de JavaScript-basistag als volgt wordt:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Je moet <YOUR_TAG_ID> en <email_address> vervangen door jouw specifieke informatie. Zo zou de pintrk()-functie er bijvoorbeeld uitzien met statische waardes:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

Om de privacy van gebruikers te beschermen, wordt het <email address> dat wordt doorgegeven aan de pintrk-functie, gehasht voordat het naar Pinterest wordt gestuurd.

De em-parameter van de JavaScript-tag accepteert zowel gehashte als niet-gehashte e‑mailadressen. Wij detecteren dit zodat we de juiste beveiliging en opslag kunnen bieden.

Verbeterde match inschakelen in het img pixel-gedeelte van je tag

Verbeterde match kan ook worden gebruikt met de img-tag. Als je de img-tag gebruikt, moet je <email_address> zelf indelen en hashen met het SHA-256-, SHA-1-, of MD5-algoritme. Bovendien moet <email_address> bestaan uit kleine letters en moet alle witruimte verwijderd zijn.

Het geformatteerde en gehashte <email_address> moet worden toegevoegd aan elke img-tag-URL van de Pinterest-tag op je pagina met de parameter "&pd[em]=<hashed_email_address>". De em-parameter moet aan de img-tags van zowel de basiscode als de gebeurteniscode worden toegevoegd.

Een voorbeeld:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Je moet de variabelen <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME> en <hashed_email_address> vervangen door de bijbehorende waarden of variabelen op je website. Als je de statische waarden van het JavaScript-voorbeeld hierboven toevoegt, komt de img-tag er als volgt uit te zien:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Privacy

Hoe worden e‑mailadressen naar Pinterest verzonden?

Vanwege privacyredenen hasht onze JavaScript-tag elk niet-gehasht <email_address> in de browser (met SHA-256) voordat het naar Pinterest wordt gestuurd. Het hashproces maakt van de waarde een korte tekst, die niet door mensen kan worden gelezen.

Tevens gebruikt Pinterest standaard het veilige https-verbindingsprotocol, zodat alle gegevens die de tag van een browser naar onze servers stuurt, versleuteld zijn.

Als een partner de img-versie van onze tag gebruikt, moet hij zelf het <email_address> hashen voordat het wordt doorgegeven aan de tag.

Onze img-tag mag niet worden gebruikt met een niet-gehasht <email_address>. Niet-gehashte waarden die door een img-tag worden verstuurd, gebruiken we niet en slaan we niet op.

Accepteert en bewaart Pinterest onbewerkte e‑mailadressen?

Pinterest staat partners *alleen* toe om een niet-gehasht <email_address> via onze Pinterest-JavaScript-tag te sturen. Als onze JavaScript-tag een onbewerkt <email_address> detecteert, zal het JavaScript dit hashen voordat het naar Pinterest wordt verstuurd. Niet-gehashte waarden bewaren we niet.

Als je onze img-tag gebruikt, moet je de <email_address>-waarde hashen met SHA-256, SHA-1 of MD5 voordat je het aan onze tag doorgeeft.

Hoe gebruikt Pinterest gehashte e‑mailadressen? Hoe lang worden ze bewaard?

Zodra de tag een <email_address> naar de Pinterest-server stuurt, controleert Pinterest of het e‑mailadres is gekoppeld aan een bestaand Pinterest-account.

Na deze controle verwijderen we de <email_address>-waarde.

Wanneer worden de gehashte e‑mailadressen gebruikt?

Een gekoppeld gehasht e‑mailadres wordt alleen gebruikt om conversies te koppelen aan Pinterest-activiteit.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op