Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome

Om een volledig beeld te krijgen van hoe waardevol Pinterest voor jou is als een van onze partners, is het van cruciaal belang dat je Pinterest-tag correct is ingesteld en de juiste gegevens doorgeeft. Met de Pinterest Tag Helper-extensie voor Google Chrome kun je dat controleren.

Met deze extensie kun je nagaan of de doorgegeven gebeurtenisgegevens correct zijn. Daarnaast kun je controleren of de juiste waarde voor Verbeterde match wordt doorgegeven op de verschillende pagina's van je website.

Ga naar de Chrome Web Store om de Pinterest Tag Helper te downloaden.

De extensie gebruiken

Je hebt gebeurtenistags toegevoegd en je wilt controleren of de gebeurtenistags de juiste gebeurtenisgegevens doorgeven. Dat doe je door een aantal pagina's van je website te testen.

 1. Ga naar je website in Google Chrome.
 2. Het pictogram van de Pinterest Tag Helper geeft het aantal gebeurtenissen aan: het pictogram kleurt rood en het aantal gebeurtenissen wordt in het grijs weergegeven. 
 3. Klik op het pictogram om een berichtvenster met meer informatie weer te geven.
 4. Naast elke gebeurtenis staat een vervolgkeuzepijl. Klik hierop om meer gegevens te bekijken, waaronder de gegevens die aan de gebeurtenis zijn toegewezen. Een afrekentag hoort bijvoorbeeld de prijs en het aantal artikelen door te geven. Als je voor 100 dollar twee artikelen hebt gekocht, ziet het berichtvenster er ongeveer zo uit: Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome

Zie je de gebeurtenisgegevens die je hebt geïmplementeerd niet? Controleer dan of de naam en de waarde van het gebeurtenisgegeven voldoen aan onze specificaties. Zorg ervoor dat de waarden kloppen voor de betreffende pagina.

Verificatie van Verbeterde match

Je hebt Verbeterde match toegevoegd en je wilt controleren of de Pinterest-tag op de goede manier e‑mailadreshashes doorgeeft door een aantal pagina's van je website te testen

 1. Ga naar je website in Google Chrome.
 2. Wacht tot het pictogram van de Pinterest Tag Helper rood kleurt. Klik dan op het pictogram om een berichtvenster met meer informatie weer te geven. 
 3. Wanneer Verbeterde match en/of gebeurtenisgegevens aanwezig zijn, verschijnt er een vervolgkeuzepijl naast de gebeurtenisnaam.
 4. Als Verbeterde match aanwezig is, kunnen er twee dingen worden weergegeven:

  • Als de em-parameter leeg is of de waarden 'undefined', 'n/a', 'null' of een onjuist gehashte waarde toegewezen heeft gekregen, wordt er een waarschuwing weergegeven. Dit hoeft niet per se een probleem te vormen. Mogelijk kan je website niet op alle pagina's e‑mailadressen doorgeven aan de tag, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker niet is ingelogd. Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome die wordt gebruikt voor Verbeterde match. De em-parameter is leeg.
  • Als de waarde (een tekenreeks) van de em-parameter een e‑mailadres of een SHA-256-hash van een e‑mailadres is, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin een e‑mailadres met de waarde kan worden vergeleken.                 Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome die wordt gebruikt voor Verbeterde match. De waarde (een tekenreeks) van de em-parameter is een e‑mailadres of een hash van een e‑mailadres.
 5. Wanneer het dialoogvenster verschijnt, kun je de gehashte waarde van Verbeterde match testen door in te loggen op je website. Vul in het dialoogvenster hetzelfde e‑mailadres in als waarmee je op de website bent ingelogd. Je e‑mailadres wordt dan gehasht en vergeleken met de waarde die door de partner is doorgegeven. (Deze moeten overeenkomen.)
  Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome die wordt gebruikt voor Verbeterde match. De gehashte waarde wordt getest.

Foutmeldingen van de extensie

Fouttype Waarschuwing Betekenis Aanbevolen actie
Onjuiste gebeurtenisgegevens De waarde van Verbeterde match die door je Pinterest-tag is doorgegeven, is '', 'undefined', 'n/a' of 'null'. Dit moet een SHA-256-, SHA-1- of MD5-hash zijn.
 • Je hebt de Verbeterde match-parameter geïmplementeerd, maar er worden geen gegevens doorgegeven. In sommige gevallen hoort dit zo, omdat de gebruiker momenteel niet is ingelogd.
 • Het is ook mogelijk dat de variabele voor het e‑mailadres onjuist is ingesteld, of dat er een statische waarde in plaats van een dynamische variabele is geïmplementeerd. 
Om via de Pinterest Tag Helper-extensie voor Chrome te controleren of Verbeterde match correct is ingesteld, ga je naar je website en log je in. Als je website geen inlogfunctie heeft, ga je naar een pagina waar gebruikers een e‑mailadres kunnen invullen, zoals de registratiepagina voor een nieuwsbrief of een afrekenpagina. Activeer de ingestelde gebeurtenis en volg de bovenstaande instructies om het doorgegeven gehashte e‑mailadres te testen.
Onverwachte gebeurtenisgegevens Dezelfde product-ID wordt voor meerdere gebeurtenissen doorgegeven Producten op verschillende pagina's (URL's) hebben mogelijk dezelfde product_id. Meestal wordt echter ten onrechte dezelfde product-ID voor verschillende producten doorgegeven Controleer of er een dynamische waarde aan product_id is toegewezen en vraag bij je ontwikkelaar na of je de juiste syntaxis hebt gebruikt
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een paginabezoek-gebeurtenis geactiveerd zonder product-ID Voor dynamische retargeting moet een product_id worden doorgeven met een pagevisit-tag. Het doorgeven van een product_id met je conversies is vereist als je die functie wilt gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een 'aan winkelmand toevoegen'-gebeurtenis geactiveerd zonder product-ID Voor dynamische retargeting moet een product_id worden doorgeven met een addtocart-tag. Het doorgeven van een product_id met je conversies is vereist als je die functie wilt gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een afrekengebeurtenis geactiveerd zonder product-ID Voor dynamische retargeting moet een product_id worden doorgeven met een checkout-tag. Het doorgeven van een product_id met je conversies is vereist als je die functie wilt gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Onverwachte gebeurtenisgegevens  Er is een paginabezoek-gebeurtenis geactiveerd zonder product-ID De productcategorie kan van pas komen als je doelgroepen wilt opbouwen. Zo kun je een doelgroep samenstellen voor bepaalde producten.
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een 'aan winkelmand toevoegen'-gebeurtenis geactiveerd zonder productcategorie De productcategorie kan van pas komen als je doelgroepen wilt opbouwen. Zo kun je een doelgroep samenstellen voor bepaalde producten. 
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een afrekengebeurtenis geactiveerd zonder productcategorie De productcategorie kan van pas komen als je doelgroepen wilt opbouwen. Zo kun je een doelgroep samenstellen voor bepaalde producten. 
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een afrekengebeurtenis geactiveerd zonder afrekenbedrag Het doorgeven van het bedrag bij afrekenconversies is essentieel om inzicht te krijgen in het rendement van je advertentie-uitgaven. Als de waarde 'null', 0 of een onbekende waarde wordt doorgegeven, kunnen de doorgegeven gegevens niet worden gebruikt om je advertentieprestaties te meten en weer te geven in Advertentiebeheer. Dit komt meestal doordat de opgegeven dynamische waarde een onjuiste notatie heeft of onjuist is geconfigureerd. Kijk de gebeurtenisgegevensvariabelen in je gebeurtenistags samen met je ontwikkelaar na om na te gaan of deze correct zijn geconfigureerd 
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een afrekengebeurtenis geactiveerd met 0 als afrekenbedrag Het doorgeven van het bedrag bij afrekenconversies is essentieel om inzicht te krijgen in het rendement van je advertentie-uitgaven. Als de waarde 'null', 0 of een onbekende waarde wordt doorgegeven, kunnen de doorgegeven gegevens niet worden gebruikt om je advertentieprestaties te meten en weer te geven in Advertentiebeheer. Dit komt meestal doordat de opgegeven dynamische waarde een onjuiste notatie heeft of onjuist is geconfigureerd. Kijk de gebeurtenisgegevensvariabelen in je gebeurtenistags samen met je ontwikkelaar na om na te gaan of deze correct zijn geconfigureerd 
Onverwachte gebeurtenisgegevens Er is een afrekengebeurtenis geactiveerd met een onbekend afrekenbedrag Het doorgeven van het bedrag bij afrekenconversies is essentieel om inzicht te krijgen in het rendement van je advertentie-uitgaven. Als de waarde 'null', 0 of een onbekende waarde wordt doorgegeven, kunnen de doorgegeven gegevens niet worden gebruikt om je advertentieprestaties te meten en weer te geven in Advertentiebeheer. Dit komt meestal doordat de opgegeven dynamische waarde een onjuiste notatie heeft of onjuist is geconfigureerd. Kijk de gebeurtenisgegevensvariabelen in je gebeurtenistags samen met je ontwikkelaar na om na te gaan of deze correct zijn geconfigureerd 
Onverwachte gebeurtenisgegevens Afrekengebeurtenissen hebben een Value > 150.000 (P0) Het komt maar weinig voor dat iemand online in één keer 150.000 dollar uitgeeft. We waarschuwen je als er een afrekenbedrag wordt doorgegeven dat hoger is dan $ 150.000. Dit komt meestal doordat het afrekenbedrag een onjuiste notatie voor decimale waarden heeft, of dat de komma's/punten worden weggelaten Controleer het script en de configuratie voor 'Value' van de gegevenslaag. Zorg ervoor dat het juiste bedrag van de winkelmand wordt doorgegeven.
 
Statische gebeurtenisgegevens Voor alle gebeurtenissen is hetzelfde e‑mailadres opgegeven De verschillende conversies op je website worden door verschillende gebruikers verricht. Als voor al je conversiegebeurtenissen hetzelfde gehashte e‑mailadres wordt doorgegeven door Verbeterde match, heb je waarschijnlijk een statisch e‑mailadres ingevuld voor de dynamische waarde voor e‑mailadres, of werkt de dynamische variabele niet. Zorg ervoor dat de waarde voor 'em' die je in de code van je Pinterest-tag hebt toegewezen, een dynamische waarde is. Vul hier niet je eigen e‑mailadres, het e‑mailadres van je bedrijf of een statische waarde in. Het gehashte e‑mailadres moet uniek zijn voor elke gebruiker die je website bezoekt.
Statische gebeurtenisgegevens Dezelfde bestellings-ID wordt voor meerdere gebeurtenissen doorgegeven We verwachten dat elke conversiegebeurtenis een unieke order_id toegewezen krijgt. Als dezelfde waarde voor order_id meerdere keren wordt toegewezen, worden er dubbele gegevens doorgegeven of krijgt je gegevenslaag niet de juiste gegevens.
 • Als een checkout-gebeurtenistag meerdere keren voor dezelfde conversiegebeurtenis wordt geactiveerd, moet je ervoor zorgen dat de tag niet nogmaals wordt geactiveerd wanneer de gebruiker de bevestigingspagina vernieuwt of die op een later moment opnieuw bezoekt. Maak gebruik van JavaScript-functies als je zelf je website bouwt.
 • Controleer of je niet per ongeluk een statische waarde hebt ingesteld voor de variabele order_id. Dit moet een dynamische waarde zijn de uniek is voor elke gebeurtenis.
Statische gebeurtenisgegevens Het afrekenbedrag bevat een onbekende valutacode We bieden ondersteuning voor een beperkt aantal valutacodes. Als je een code doorgeeft die we niet ondersteunen, kunnen we de waarde van je conversies niet opslaan.

Controleer of je gebeurtenistag een van de volgende ondersteunde valutacodes gebruikt:

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

Bekende problemen

(Onverwachte uitvoer die kan voorkomen op websites met bepaalde configuraties)

 • Op websites waarop content asynchroon wordt geladen (d.w.z. nieuwe gegevens laden zonder de pagina te vernieuwen), worden alle tags doorgegeven die tijdens het navigeren zijn geaccumuleerd. De Tag Helper registreert dus steeds meer taggebeurtenissen naarmate je een dergelijke website gebruikt.
 • De gebeurtenisgegevens die door de Pinterest-tag worden doorgegeven, worden door ons in zekere mate gevalideerd. Als de Tag Helper gegevens toont die niet lijken te kloppen, is het raadzaam om handmatig te controleren welke gegevens door de Pinterest-tag worden doorgegeven.
Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op