Productpins

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar catalogi nog niet beschikbaar zijn. Raadpleeg waar catalogi voor Pinterest Business-accounts beschikbaar zijn.

Lees meer

Met uitgebreide productpins kun je de meest actuele prijs, beschikbaarheid en productbeschrijving op pins van je website laten zien. We voegen uitgebreide productpins toe vanaf sites waar je de producten kunt kopen. Dit betekent dat het product direct van de website gekocht moet kunnen worden voordat de productpin wordt toegevoegd.

Alle productpins op Pinterest kunnen organisch door middel van uitgebreide pins worden verspreid, maar alleen productpins die met Catalogi zijn gemaakt, kunnen als winkeladvertenties worden gesponsord. Ga aan de slag met Catalogi om een gegevensbron van je producten te uploaden en productgroepen te maken om soortgelijke pins te groeperen.

Productpins toevoegen aan je website

 1. Voeg Open Graph- of Schema.org-tags toe tussen het gedeelte <head> </head> van je HTML-code voor elke pagina waarop je productpins wilt inschakelen
 2. Gebruik de pagina Uitgebreide pins valideren om te controleren of we alle gegevens kunnen uitlezen.
 3. Klik op Nu aanmelden als alles er goed uitziet. Zorg ervoor dat je de juiste tag type kiest bij het invoeren.

Open Graph- en Schema.org-tags

Hier vind je de vereiste velden voor uitgebreide pins voor elk type tag. Bewerk de tekst met hoofdletters of de numerieke groene tekst om je producten weer te geven.

Open Graph-tags:

<meta property="og:title" content="Koperen boekenlegger" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org-tags:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Koperen boekenlegger" />
<meta itemprop="url" content="Https://winkel.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="EUR” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Je hebt geen tags nodig als je website wordt gehost door Etsy, Teachers Pay Teachers of Ebay. Nieuwe pins van deze sites zullen binnen 24 uur productinformatie bevatten.

Om uitgebreide pins toe te voegen vanuit Shopify, ga je naar onze pagina Uitgebreide pins valideren, plak je daar je productlink en voeg je ".oembed" toe aan het eind van je link. Je ziet dan alle uitgebreide pin-informatie over je product. Meld je aan voor uitgebreide pins vanaf deze pagina (let op dat je Shopify kiest wanneer je je aanmeldt).

Uitgebreide pins toevoegen aan je Shopify-winkel

 1. Ga naar een specifieke product-URL op je Shopify-site (dit is een pagina met de knop 'Kopen' of 'Toevoegen aan winkelmand')
 2. Kopieer en plak de URL van dit product in de pagina Uitgebreide pins valideren en voeg .oembed toe aan het einde van je product-URL
 3. Klik op Validate (valideren)
 4. Nadat het voorbeeld is weergegeven, klik je op Apply (aanmelden). Je hoeft dit voor maar één productpin te doen.

Je productpins worden binnen 24 uur uitgebreide pins.

Bezoek onze site voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Add product Pins to your website

Add product Pins to your website so they can automatically sync information from your website to your Pins. If something changes on your website, the product Pins will update to reflect that change. 

 1. Add Open Graph or Schema.org markups between the <head> </head> section of your HTML code for each page you want to enable product Pins on.
 2. Use our rich Pin validator to make sure we can see the rich Pin data.
 3. If everything looks good, click Apply now. Make sure to pick the right markup type when applying.

Open Graph and Schema.org markups

Here are the required rich Pin fields for each type of markup. Edit the capitalized or numeric green text to reflect your products.

Open Graph markups:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org markups:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

You do not need to add any markup if your website is hosted by Etsy, Teachers Pay Teachers, or eBay. New Pins from these sites will have product information on them within 24 hours.

To add product Pins from Shopify, open our rich Pin validator, paste in your product link and add ".oembed" to the end of your link—you'll see all the rich Pin information for your product. Apply for rich Pins from this page (make sure you select Shopify when applying).

Add product Pins to your Shopify store

 1. Open a specific product URL on your Shopify site. This is a page that has a Buy or Add to bag button.
 2. Copy and paste this product URL into the rich Pin validator and type .oembed at the end of your product URL. You’ll see all the rich Pin information for your product.
 3. Click Validate.
 4. After the preview appears, click Apply. You only need to apply with a single product URL from your website.

Your product Pins will become rich Pins within 24 hours.

Learn more on our developer site.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op