Met Zakelijke toegang kunnen adverteerders en reclamebureaus gemakkelijk de medewerkers en partners beheren die aan hun Pinterest-account werken. Adverteerders en reclamebureaus kunnen Zakelijke toegang voor het volgende gebruiken: 

 • Medewerkers en partners toevoegen aan hun advertentieaccounts 
 • Bekijken wie toegang heeft tot hun account en welke machtigingen die personen hebben 
 • Toegang tot een advertentieaccount vragen
 • Advertentieaccount maken
 • Zakelijke toegang maakt gebruik van een tweeledig machtigingssysteem, zodat je zelf kunt bekijken en bepalen waartoe je medewerkers en partners toegang hebben. Eerst voeg je medewerkers en partners toe aan je zakelijk account, en wijs je hen rollen toe. Daarna wijs je machtigingen toe om aan te geven tot welke functies van je advertentieaccount je medewerkers en partners toegang hebben. 

  Voordat je aan de slag gaat met Zakelijke toegang

  Je hebt een zakelijk account nodig om Zakelijke toegang te kunnen gebruiken. Je moet zelf medewerkers en partners toevoegen aan Zakelijke toegang. Daarna kun je andere mensen toegang verlenen om machtigingen binnen je account te beheren.  

  Medewerkers en partners aan wie je toegang wilt verlenen, moeten ook over een zakelijk Pinterest-account beschikken.

  In deze tabel zie je waartoe medewerkers en partners toegang hebben wanneer je hen de verschillende machtigingen toewijst:

    Beheerder Analist Doelgroep Financiën Campagne Catalogi
  Campagnes, advertentiegroepen en advertenties maken en bewerken         
  Facturerings- en bedrijfsinstellingen bekijken      
  Facturerings- en bedrijfsinstellingen wijzigen        
  Rapportages bekijken      
  Conversietags bekijken    
  Conversietags maken en bewerken        
  Doelgroepen bekijken    
  Doelgroepen maken en bewerken        
  Statistieken bekijken        
  Gegevensbronnen en productgroepen maken en bewerken        
  Conversiebestanden uploaden in Advertentiebeheer    
  Medewerkers beheren

  Medewerkers zijn mensen die rechtstreeks voor jouw bedrijf werken. Je kunt ze de rol van medewerker of beheerder toewijzen. Medewerkers kunnen alleen de advertentieaccounts bekijken en gebruiken die je aan ze toewijst. Ze kunnen geen gegevens zien van andere medewerkers, externe partners en andere advertentieaccounts. Beheerders hebben de volledige regie en kunnen medewerkers en externe partners toevoegen, en anderen toegang geven tot het advertentieaccount.

  Voeg medewerkers toe aan Zakelijke toegang om ze toegang te geven tot je advertentieaccounts, wijs machtigingen voor advertentieaccounts toe, bekijk en wijzig machtigingen, beheer rollen en verwijder medewerkers. Medewerkers die je wilt toevoegen, moeten over een zakelijk Pinterest-account beschikken.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Medewerkers in het menu aan de linkerkant.
  5. Klik op Medewerker toevoegen.
  6. Kies de rol die je wilt toewijzen aan de persoon die je aan het toevoegen bent.
  7. Vul het zakelijke e‑mailadres van de medewerker in. Je kunt meerdere e‑mailadressen tegelijk invullen.
  8. Klik op Medewerkers toevoegen.
  9. Klik op Advertentieaccounts toewijzen om machtigingen toe te wijzen aan de personen die je hebt toegevoegd, of klik op Misschien later als je dat later wilt doen.

  Je kunt medewerkers ook als volgt toevoegen: klik in het menu links op Advertentieaccounts, selecteer een advertentieaccount en klik vervolgens op Medewerkers toewijzen.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Medewerkers in het menu aan de linkerkant.
  5. Selecteer een van je medewerkers.
  6. Klik op Accounts toewijzen.
  7. Selecteer in de lijst aan de linkerkant het advertentieaccount waartoe je de medewerker toegang wilt geven. Je kunt meerdere advertentieaccounts selecteren.
  8. Gebruik de opties Beheerder, Analist, Financiën, Doelgroep, Campagne en Catalogi om de gewenste machtigingen aan je medewerker toe te wijzen. Je kunt meerdere opties selecteren.
  9. Klik op Machtigingen toewijzen.

  Je kunt accountmachtigingen ook als volgt toewijzen: klik in het menu links op Advertentieaccounts, selecteer een advertentieaccount en klik vervolgens op Medewerkers toewijzen.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Medewerkers in het menu aan de linkerkant.
  5. Selecteer de medewerker van wie je de machtigingen wilt bekijken of wijzigen. De toegewezen machtigingen worden naast de naam weergegeven, onder Machtigingen.
  6. Klik op het potloodje aan de rechterkant, onder Acties.
  7. Gebruik de opties Beheerder, Analist, Financiën, Doelgroep, Campagne en Catalogi om de gewenste machtigingen aan je medewerker toe te wijzen. Je kunt meerdere opties selecteren.
  8. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Je kunt de accountmachtigingen van medewerkers ook als volgt bekijken en wijzigen: klik in het menu links op Advertentieaccounts en selecteer het advertentieaccount.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Medewerkers in het menu aan de linkerkant. De toegewezen rollen worden naast de naam van de medewerker weergegeven, onder Rol.
  5. Klik op de naam van de medewerker van wie je de rol wilt wijzigen.
  6. Klik onder de naam van de medewerker naast Rol op  het potloodje.
  7. Geef de medewerker de rol Medewerker of Beheerder.
  8. Klik op Wijzigingen opslaan.
  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Medewerkers in het menu aan de linkerkant
  5. Klik op het prullenbakje naast de naam van de persoon die je wilt verwijderen
  6. Klik op Verwijderen ter bevestiging

  Je kunt accountmachtigingen ook als volgt toewijzen: klik in het menu links op Advertentieaccounts en selecteer een advertentieaccount. Selecteer dan de betreffende medewerker. Klik op het potloodje en vervolgens op Verwijderen.

  Partners beheren

  Partners zijn externe reclamebureaus waarmee je regelmatig samenwerkt en die je toegang wilt geven om namens jou campagnes, advertentiegroepen en advertenties aan te maken en te beheren. Partners die je wilt toevoegen, moeten over een zakelijk Pinterest-account beschikken.

  Voeg partners toe aan Zakelijke toegang om ze toegang te geven tot je advertentieaccounts, wijs machtigingen voor advertentieaccounts toe, bekijk en wijzig machtigingen en verwijder medewerkers. Voordat je een partner kunt toevoegen, heb je de ID van hun bedrijf nodig. Deze staat onder de bedrijfsnaam op de pagina Zakelijke toegang. Partners kunnen hun eigen medewerkers toegang verlenen tot verschillende onderdelen van het advertentieaccount, afhankelijk van de machtigingen die je aan je partner toewijst.

  Ben je een partner en wil je toegang tot een bepaald account? Vraag dan of het bedrijf je toevoegt als partner, en vraag vervolgens toegang tot het advertentieaccount.

  Dit wordt aanbevolen voor merken die reclamebureaus willen toevoegen waarmee ze samenwerken.

  Voordat je een partner kunt toevoegen, heb je de ID van hun bedrijf nodig. Je partner kan deze vinden onder de bedrijfsnaam op de pagina Zakelijke toegang.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant
  5. Klik op Partner toevoegen
  6. Vul de ID in van het bedrijf van je partner
  7. Selecteer Een partner toegang geven tot je account
  8. Klik op Advertentieaccounts toewijzen om machtigingen toe te wijzen aan de personen die je hebt toegevoegd, of klik op Misschien later als je dat later wilt doen

  Je kunt partners ook als volgt toevoegen: klik in het menu links op Advertentieaccounts, selecteer een advertentieaccount en klik vervolgens op het tabblad Partners. Klik dan op Partners toewijzen.

  Dit wordt aanbevolen voor reclamebureaus en externe partners die toegang nodig hebben tot de advertentieaccounts en -tools van hun partner.

  Voordat je een verzoek indient om partner te worden, heb je de ID van het betreffende bedrijf nodig. Het bedrijf kan deze vinden onder de bedrijfsnaam op de pagina Zakelijke toegang.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant
  5. Klik op Partner toevoegen
  6. Vul de ID in van het bedrijf van je partner
  7. Selecteer Toegang vragen tot de advertentieaccounts en -tools van deze partner
  8. Klik op Partner toevoegen
  9. Klik op Toegang tot advertentieaccounts vragen om toegang te vragen tot de advertentieaccounts waaraan je wilt werken, of klik op Sluiten als je dat later wilt doen
  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant.
  5. Selecteer een van je partners.
  6. Klik op Accounts toewijzen.
  7. Selecteer in de lijst aan de linkerkant het advertentieaccount waartoe je de partner toegang wilt geven. Je kunt meerdere partners selecteren.
  8. Gebruik de opties Beheerder, Analist, Financiën, Doelgroep, Campagne en Catalogi om de gewenste machtigingen aan de medewerker toe te wijzen. Je kunt meerdere opties selecteren.
  9. Klik op Machtigingen toewijzen.

  Je kunt accountmachtigingen ook als volgt toewijzen: klik in het menu links op Advertentieaccounts, selecteer een advertentieaccount en klik vervolgens op Partners toewijzen.

  Voordat je toegang vraagt tot een advertentieaccount, moet je het bedrijf de ID van het advertentieaccount vragen. Deze staat onder de naam van het advertentieaccount in de sectie Advertentieaccount op de pagina Zakelijke toegang.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant.
  5. Selecteer een partner.
  6. Klik op Toegang tot advertentieaccount vragen.
  7. Vul bij ID van advertentieaccount de ID van het advertentieaccount in en klik vervolgens onder Machtigingen op het pijltje-omlaag om de gewenste machtigingen te selecteren. Klik op + Advertentieaccount om toegang te vragen tot maximaal 10 advertentieaccounts.
  8. Klik op Verzoek verzenden.
  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account.
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant.
  5. Selecteer de partner van wie je de machtigingen wilt bekijken of wijzigen. De toegewezen machtigingen worden naast de naam weergegeven, onder Machtigingen.
  6. Klik op het potloodje aan de rechterkant, onder Acties.
  7. Gebruik de opties Beheerder, Analist, Financiën, Doelgroep, Campagne en Catalogi om de gewenste machtigingen aan de medewerker toe te wijzen. Je kunt meerdere opties selecteren.
  8. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Je kunt de accountmachtigingen van partners ook als volgt bekijken en wijzigen: klik in het menu links op Advertentieaccounts en selecteer het advertentieaccount.

  1. Log in op je zakelijke Pinterest-account
  2. Klik op het pijltje-omlaag in de rechterbovenhoek van je scherm.
  3. Selecteer Zakelijke toegang in het menu.
  4. Klik op Partners in het menu aan de linkerkant.
  5. Klik op het prullenbakje naast de naam van de persoon die je wilt verwijderen
  6. Klik op Verwijderen ter bevestiging 

  Je kunt accountmachtigingen ook als volgt verwijderen: klik in het menu links op Advertentieaccounts, selecteer een advertentieaccount en klik vervolgens op het tabblad Partners. Selecteer dan de betreffende partner, klik op het potloodje en vervolgens op Verwijderen.

  End of Other articles Links
  Still need help? Contact us
  User feedback
  Was dit artikel nuttig?

  collection_fields

  Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?