Conversies tracken met de Pinterest-tag

Het lijkt erop dat je je in een regio bevindt waar de Pinterest-tag nog niet beschikbaar is. Raadpleeg waar de Pinterest-tag voor Pinterest Business-accounts beschikbaar is.

Lees meer

De Pinterest-tag is een stukje code dat je op je website kunt plaatsen om inzichten te verzamelen over conversies en om doelgroepen te maken op basis van handelingen die mensen op je website verrichten.

Bekijk deze gids voor informatie over hoe je de Pinterest-tag instelt. Als je de Pinterrest-tag gebruikt, moet je op je website melden dat je gebruikmaakt van conversietracking, zoals beschreven in onze advertentierichtlijnen.

Gebruik je een van de volgende websites? Klik dan op de naam om een gids specifiek voor die website te bekijken:

Als je WordPress of WooCommerce gebruikt, kun je de gratis extensie PixelYourSite downloaden om de Pinterest-tag aan je website toe te voegen.

Conversies tracken met de Pinterest-tag

Je kunt een conversiegebeurtenis definiëren door een specifieke actie die iemand op je website onderneemt, zoals het aanmelden voor een nieuwsbrief of het kopen van een product. Je kunt conversierapportage krijgen voor 9 soorten soorten activiteit op je website.

 • PageVisit: meet weergaven van primaire pagina's, zoals productpagina's en artikelpagina's
 • ViewCategory: meet weergaven van categoriepagina's
 • Search: meet zoekpogingen op je website
 • AddToCart: meet wanneer items aan winkelwagens worden toegevoegd
 • Checkout: meet voltooide transacties
 • WatchVideo: meet videoweergaven
 • Signup: meet aanmeldingen voor je producten of diensten
 • Lead: meet interesse in een product of dienst
 • Custom: gebruik deze gebeurtenisnaam om een speciale gebeurtenis te tracken die je in je conversierapportage wilt gebruiken

Bekijk de volledige implementatiegids voor informatie over hoe je specifieke gebeurtenissen in je Pinterest-tag kunt instellen. Controleer of de basiscode en de overeenkomstige gebeurteniscode zich op elke pagina bevindt waarop je conversies wilt tracken, en dat de basiscode vóór de gebeurteniscode wordt uitgevoerd. Wacht vijf minuten na het toevoegen van de codes en controleer vervolgens in Conversiebeheer of de tags juist zijn geïmplementeerd.

Webverkeer controleren

Open je Pinterest-tag op https://ads.pinterest.com/conversion_tags/. Links zie je een gedeelte met ‘Tag-gebeurtenissengeschiedenis’. Hier zie je alle gebeurteniscodes die je succesvol hebt toegevoegd. Naast de gebeurteniscode zie je hoe vaak de tag in de afgelopen 24 uur een gebeurenis heeft geregistreerd, en de tijd van de meest recente tagregistratie in UTC. De gegevens in de tag-gebeurtenissengeschiedenis worden elke vijf minuten bijgewerkt.

Let erop dat deze statistieken de totale tagregistraties omvatten. Elke keer wanneer iemand de pagina waar je tag is geplaatst laadt, wordt dit geregistreerd en wordt er één gebeurtenis geteld. Deze statistieken komen niet per se overeen met Pinterest-conversies, want conversies kunnen alleen worden geteld bij tagregistraties die zijn gemaakt door Pinterest-gebruikers die we kunnen identificeren op basis van hun Pinterest-cookie of via verbeterde match.

Als de pagina waar je de Pinterest-tag hebt geplaatst niet dagelijks bezocht wordt, kan het totaal van de afgelopen 24 uur dus soms 0 zijn. Je kunt altijd in de meest rechter kolom bekijken wanneer de gebeurteniscode voor het laatst is geregistreerd.

Verbeterde match

Een optionele aanvulling op de basiscode is onze onlangs verbeterde functie Verbeterde match. Dit is een aanvullende gehashte e‑mailadresparameter die je kunt toevoegen aan je Pinterest-tag om conversiegegevens te koppelen aan de daarvoor verantwoordelijke Pinterest-gebruiker. Op deze manier stuur je gehashte e‑mailadressen naar Pinterest om websitegebeurtenissen te koppelen als er geen cookie aanwezig is. Hierdoor kun je op nauwkeurige wijze meer conversies zien in de rapportages van Advertentiebeheer. Nieuwe op cookies gebaseerde functies zullen de cookieloze mogelijkheden van Verbeterde match aanvullen.

Om privacyredenen worden e‑mailadressen gehasht en binnen 24 uur verwijderd.

De gids voor Verbeterde match beschrijft hoe je Verbeterde match implementeert en gaat in op eventuele zorgen over veiligheid en privacy.

Aanvullende functies voor inzicht

De Pinterest-tag maakt en leest cookies als 'first party' op jouw websitedomein. Hierdoor kun je beter inzicht krijgen in het verkeer vanaf Pinterest naar je website. 

Met behulp van Smart Match (browseridentificatie) kunnen we effectiever gebruikmaken van cookies tijdens het vergelijken, om zo het bereik en de nauwkeurigheid te vergroten.

Pinterest is gegevenssamenwerkingen aangegaan waardoor we je conversies beter aan Pinterest-gebruikers kunnen koppelen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld je website op zijn of haar telefoon bezoekt, maar je product besluit te kopen via de webbrowser, kan onze software die twee apparaten koppelen zodat je beter inzicht krijgt in de conversies die je op alle apparaten ontvangt. 

Gebruikmaken van deze functies:

 • Nieuwe cookie (van eerste partij): geen actie nodig
 • Matching tussen verschillende apparaten: geen actie nodig
 • Verbeterde match: stuur deze instructies naar je ontwikkelaarsteam
 • Conversies in app: neem contact op met je Pinterest-accountteam
 • Smart Match: geen actie nodig

We zijn continu bezig met het verbeteren van ons matchingalgoritme en het verfijnen van onze modellen om een completer beeld te geven van de conversies die je campagnes genereren. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met je accountteam of met ons.

Nog steeds hulp nodig?
Neem contact met ons op