Blokada logowania z powodu podejrzanej aktywności

Stosujemy specjalne limity, aby powstrzymać spamerów, jednak może się zdarzyć, że ucierpią przez nie Pinnerzy, którzy niczym nie zawinili. Pracujemy nad poprawieniem tych limitów, tak aby powstrzymywać spamerów bez utrudniania życia zwykłym użytkownikom.

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie informujący, że z powodu podejrzanej aktywności Twój login został zablokowany lub nie możesz zapisywać Pinów, może to oznaczać, że zablokowaliśmy próby logowania z Twojego adresu IP lub regionu. Podejrzana aktywność to m.in. częste próby logowania lub rozpoznane ataki spamerskie. Wspomniane limity mogą powodować blokady w sieciach w kawiarniach lub biurach, w których wiele osób loguje się jednocześnie.

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie, poczekaj 5–30 minut, zanim ponownie spróbujesz się zalogować lub zapisać Pina. Limity są w większości usuwanie automatycznie.