Prawa autorskie

Prawa autorskie to szereg praw wyłącznych, które przysługują twórcom dzieł autorskich (np. książek, muzyki lub dzieł sztuki). Obejmują często prawo do powielania, wystawiania, publicznego wykonania lub dystrybucji dzieła i tworzenia jego pochodnych, a także inne prawa w zależności od kraju. Prawa autorskie nie chronią faktów ani idei, tylko oryginalne słowa lub obrazy, które wyrażają jakąś ideę.

Więcej informacji na temat praw autorskich znajdziesz na stronie Urzędu ds. praw autorskich Stanów Zjednoczonych lub Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Własność praw autorskich

Prawa autorskie należą zwykle do twórcy dzieła. W niektórych przypadkach właścicielem praw autorskich do dzieła może być ktoś inny, jeżeli dzieło zostało stworzone przez pracownika lub wykonawcę. Pierwotny właściciel może także przenieść własność praw autorskich na inną osobę.

Należy pamiętać, że bycie właścicielem lub posiadaczem dzieła materialnego nie zawsze jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich do niego. Na przykład zakupienie kolekcji starych fotografii nie jest (chociaż może być) równoznaczne z nabyciem do nich praw autorskich.

Naruszenie praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, i chcesz, aby dana treść została usunięta, odwiedź naszą stronę internetową dotyczącą praw autorskich i prześlij wniosek o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich. Możesz przesłać do nas taki wniosek, korzystając z formularza na stronie internetowej lub w inny sposób określony w ustawie Digital Millennium Copyright Act (DMCA) zgodnie ze wskazówkami.

Przed przesłaniem żądania upewnij się, że podawane informacje są prawdziwe i dokładne. Celowe zgłoszenie fałszywego zawiadomienia może skutkować odpowiedzialnością za szkody zgodnie z ust. 512(f) ustawy DMCA lub podobnymi przepisami obowiązującymi w innych krajach.

Wnioski o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich

Wyłącznie właściciel praw autorskich (lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu) może przesłać wniosek o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich. Zanim prześlesz wniosek o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich, zastanów się, czy na pewno jesteś właścicielem praw autorskich do tych treści.

Wnioski o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich w przypadku zdjęć (na których jesteś)

Fakt, że jesteś na zdjęciu, które zrobił ktoś inny, nie oznacza, że jesteś właścicielem praw autorskich do tego zdjęcia. Wyłącznie właściciel praw autorskich (lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu) może przesłać wniosek o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich. Jeżeli chcesz usunąć zdjęcie, na którym jesteś, możesz przesłać skargę dotyczącą prywatności, pisząc do nas.

Skargi dotyczące znaków handlowych

Prawa autorskie i znaki handlowe to dwa różne rodzaje własności intelektualnej. Znak handlowy może chronić nazwę i logo marki przed użyciem w sposób, który wprowadza w błąd co do miejsca pochodzenia dóbr i usług, które są przedmiotem handlu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad dotyczących znaków handlowych lub zgłosić naruszenie znaku handlowego, odwiedź naszą stronę internetową poświęconą znakom handlowym.

Odwołania

Jeżeli uważasz, że Twój Pin został usunięty przez pomyłkę, możesz zgłosić odwołanie, stosując się do wskazówek na stronie poświęconej prawom autorskim. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zgłosić odwołanie, i uzyskać na ten temat więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową poświęconą prawom autorskim.

Użycie obrazów na Pintereście

Z wyjątkiem szczególnych przypadków Pinterest nie jest właścicielem praw autorskich do obrazów, które przypinają w witrynie użytkownicy. Tam, gdzie to konieczne, musisz uzyskać pozwolenie na użycie obrazu od właściciela praw autorskich do niego.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami