Edytowanie lub usuwanie komentarzy

Wyświetl instrukcje dotyczące:

Możesz edytować lub usuwać dowolne przesłane przez siebie komentarze.
 

 1. Z poziomu Pina kliknij pozycję Komentarze.
 2. Kliknij obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć
 3. Aby edytować komentarz, kliknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu zapisania zmian.
 4. Aby usunąć komentarz, kliknij Usuń
 1. Z poziomu Pina stuknij pozycję Komentarze.
 2. Naciśnij i przytrzymaj komentarz, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń.
 1. Z poziomu Pina stuknij pozycję Komentarze.
 2. Stuknij obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć
 3. Aby edytować komentarz, stuknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany i stuknij pozycję Gotowe.
 4. Aby usunąć komentarz, stuknij pozycję Usuń, a następnie potwierdź, ponownie stukając pozycję Usuń.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami