Edytowanie lub usuwanie Pina

Wyświetl instrukcje dotyczące:

Możesz edytować lub usuwać zapisywane Piny.
 

 1. Kliknij Pina na swojej tablicy, aby otworzyć jego zbliżenie
 2. Kliknij 
 3. Edytuj opis Pina lub kliknij Usuń
 4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub kliknij Usuń Pina w celu potwierdzenia usunięcia
 1. Stuknij Pina na swojej tablicy, aby otworzyć jego zbliżenie
 2. Stuknij  
 3. Edytuj opis Pina lub stuknij Usuń
 4. Stuknij Gotowe, aby zapisać zmiany lub stuknij Usuń w celu potwierdzenia
 1. Stuknij Pina na swojej tablicy, aby otworzyć jego zbliżenie
 2. Stuknij  
 3. Stuknij opis Pina, aby go edytować, lub stuknij Usuń
 4. Stuknij Gotowe, aby zapisać zmiany lub stuknij Usuń w celu potwierdzenia

Nie możemy przywrócić usuniętych Pinów, dlatego postaraj się usuwać tylko te Piny, których na pewno nie chcesz zachować.

Inne artykuły
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami