Logowanie przez Facebooka lub Google nie działa

Wyświetl instrukcje dotyczące:

Jeśli nie możesz się zalogować do Pinteresta za pomocą Facebooka lub Google, może być konieczne dostosowanie odpowiednich ustawień w aplikacji Facebooka lub na koncie Google.

Zaloguj się przez Facebooka lub Google

 • Upewnij się, że logujesz się do Facebooka lub Google za pomocą konta połączonego z Pinterestem.
 • Sprawdź, czy przeglądarka nie blokuje wyskakujących okien — w takim oknie zostanie wyświetlony monit o zalogowanie lub nastąpi automatyczne zalogowanie, jeśli zalogowano się wcześniej do Facebooka lub Google.
 • Spróbuj zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła.
 • Upewnij się, że logujesz się do Facebooka lub Google za pomocą konta połączonego z Pinterestem.
 • Sprawdź, czy Facebook ma dostęp do Pinteresta.
  • Przejdź do ustawień bezpieczeństwa w aplikacji Facebooka i sprawdź, czy Pinterest znajduje się na liście połączonych aplikacji i witryn.
 • Spróbuj zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła.
 • Upewnij się, że logujesz się do Facebooka lub Google za pomocą konta połączonego z Pinterestem.
 • Sprawdź, czy Facebook ma dostęp do Pinteresta.
  • Przejdź do ustawień bezpieczeństwa w aplikacji Facebooka i sprawdź, czy Pinterest znajduje się na liście połączonych aplikacji i witryn.
 • Spróbuj zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła

Jeśli konto na Pintereście utworzono za pośrednictwem Facebooka lub Google, adres e-mail takiego konta jest prawdopodobnie taki sam jak adres konta na Facebooku lub konta Google.

Jeśli nadal masz problemy z logowaniem, przeczytaj ten artykuł zawierający wskazówki.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami