Wytyczne dotyczące prawnego ścigania/egzekucji

Każda firma, która przechowuje informacje (np. banki, operatorzy telekomunikacyjni czy dostawcy poczty e-mail), powinna mieć swoje zasady i wytyczne w zakresie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji na temat użytkownika od takich instytucji jak organy ścigania, sądy itp. Poniżej przedstawiamy więc nasze zasady.

Większość z tych informacji jest przeznaczona dla pracowników organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości albo organów nadzorczych. Jeśli nie należysz do żadnej z wymienionych grup i masz pytania, poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy.

Jakie dane użytkownika są przechowywane?

Pinterest przechowuje i przetwarza informacje o użytkowniku, w sposób opisany w swojej Polityce prywatności oraz obowiązujących Warunkach korzystania z serwisu dla konsumentów i firm]. W Polityce prywatności znajdziesz przykłady informacji, które przechowujemy.

Nie możemy zagwarantować, że informacje określone w Polityce prywatności lub obowiązujących Warunkach korzystania z serwisu będą dostępne dla każdego użytkownika. Pinterest niekoniecznie musi być w posiadaniu kopii obrazów, plików audio czy filmów zapisanych przez użytkownika na Pintereście. Na przykład, użytkownicy mogą podawać linki do usług wideo, takich jak YouTube, które są odtwarzane przez interfejs API serwisu YouTube.

Wymogi w zakresie przekazywania informacji o użytkowniku

Organy ścigania Stanów Zjednoczonych

Aby Pinterest udostępnił informacje o użytkowniku, niezbędne jest uzyskanie ważnego nakazu sądowego lub nakazu przeszukania („Wniosek organu ścigania”). Aby Pinterest udostępnił informacje o treściach jakiegokolwiek użytkownika, niezbędne jest uzyskanie ważnego nakazu przeszukania. 

Organy ścigania innych krajów

Pinterest nie udzieli jakichkolwiek informacji o użytkowniku, jeśli nie otrzyma ważnego nakazu sądu Stanów Zjednoczonych (na mocy traktatów o wzajemnej pomocy prawnej lub pisma rekwizycyjnego).

Wymogi w zakresie przekazywania informacji o użytkowniku organom ścigania

Aby odpowiedzieć na wnioski organów ścigania, potrzebujemy:

 • stosownych dokumentów wskazanych powyżej
 • nazwy użytkownika (pinterest.com/[nazwauzytkownika]) i/lub adresu e-mail użytego do utworzenia konta na Pintereście
 • poprawnego adresu e-mail z oficjalnej domeny rządowej.

Aby mieć pewność, że wniosek organu ścigania jest precyzyjny i nie wymaga podawania większej ilości informacji niż to niezbędne (co może wiązać się dodatkowym kosztem i czasem), należy podać:

Wymogi dotyczące żądania zabezpieczenia i/lub przekazania informacji o użytkowniku

Pinterest musi zostać poinformowany zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych lub ważnym procesem prawnym za pośrednictwem naszegoFormularza wniosku dla organów ścigania . Wniosek musi być złożony w formie elektronicznej.

Odpowiadamy tylko na wnioski od organów ścigania. Jeśli nie jesteś przedstawicielem organów ścigania i chcesz coś zgłosić, zapoznaj się naszymi artykułami pomocy.

Akceptacja procedury sądowej nie oznacza zrzeczenia sie prawa do ewentualnego sprzeciwu ze strony Pinteresta, w tym dotyczącego jurysdykcji lub należytego doręczenia.

Powiadamianie użytkownika o wnioskach organów

Zgodnie z naszymi zasadami powiadamiamy użytkowników o Wnioskach organu ścigania poprzez dostarczenie im pełnej kopii wniosku przed przekazaniem informacji organom ścigania. Możemy zrobić wyjątek od tej zasady, jeśli:

 • otrzymamy prawny zakaz powiadamiania (np. w przypadku nakazu na podstawie 18 U.S.C. § 2705(b));
 • zachodzi sytuacja nagła, która wiąże się z ryzykiem śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała lub mienia;
 • mamy powód, aby sądzić, że powiadomienie nie trafiłoby do faktycznego właściciela konta (np. konto zostało przechwycone lub adres e-mail jest nieprawidłowy)

Jeśli od rządu Stanów Zjednoczonych otrzymamy pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego (NSL, ang. National Security Letter), zawierające nakaz nieujawniania danych wiadomości przez czas nieokreślony, działając według wytycznych naszej polityki zwrócimy się do rządu tego kraju o kontrolę sądową nakazu zgodnie z ustawą USA FREEDOM Act.

W przypadkach, kiedy użytkownik nie zostanie powiadomiony wcześniej ze względu na nakaz sądowy lub sytuację nagłą, zostanie powiadomiony w momencie, gdy nakaz sądowy utraci ważność lub sytuacja nagła zostanie zażegnana.

Uwaga: Oświadczenia złożone pod przysięgą przez urzędników, opisy, listy polecające oraz inne podobne dokumenty nie stanowią wystarczającej podstawy, aby uniemożliwić wysłanie powiadomienia użytkownikom. Aby zakazać powiadomienia użytkownika o wniosku organu ścigania, konieczne jest uzyskanie nakazu sądu wydanego zgodnie z art. 2705 ust. (b) tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub powołanie się na stosowną ustawę. 

Koszty wniosków o zabezpieczenie i/lub przekazanie informacji

Jeśli Pinterest będzie zabiegać o zwrot faktycznych kosztów zabezpieczenia i/lub okazania informacji, przed zastosowaniem się do wniosku dostarczy w dobrej wierze ich kosztorys w ramach przekazania informacji lub na wniosek organów ścigania. Koszty opierają się na ilości danych, czasu i zasobów wymaganych do przetworzenia i przeszukania surowych danych przechowywanych przez Pinterest.

Certyfikat uwierzytelnienia lub opinia biegłego

Pinterest przedstawia certyfikat swojego kuratora danych przy każdym ujawnieniu, ale zasadniczo nie jest w stanie dostarczyć osobistego potwierdzenia lub biegłego.

Kontakt w nagłych wypadkach

Jeśli jesteś użytkownikiem mającym wiedzę o nieuchronności krzywdy osoby lub osób, skontaktuj się niezwłocznie z odpowiednimi władzami.

W przypadku wystąpienia sytuacji nagłej dotyczącej zagrożenia śmiercią lub poważnego uszkodzenia ciała organ ścigania może przesłać do Pinteresta żądanie ujawnienia informacji o użytkowniku, przesyłając odpowiedni wniosek za pośrednictwem: formularza wniosku organów ścigania (należy zaznaczyć „Tak” w odpowiedzi na pytanie, czy wniosek dotyczy sytuacji nagłej i podać niezbędne informacje) lub kontaktując się z nami pod awaryjnym adresem e-mail dla organów ścigania: lawenforcement@ [at] pinterest.com.

Odpowiadamy tylko na e-maile od organów ścigania. Jeśli nie reprezentujesz organów ścigania, zapoznaj się z naszymi artykułami pomocy. Nieodpowiednie korzystanie z tego adresu będzie uznawane za nadużycie i może skutkować podjęciem odpowiednich działań w stosunku do Twojego konta na Pintereście.

Pinterest sprawdzi te wnioski i odpowie na nie osobno dla każdej sprawy.

Oficjalne stanowisko w kwestii masowych żądań organów rządowych o ujawnienie informacji

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi prawnymi, Pinterest wymaga, aby wszystkie żądania dotyczące ujawniania informacji o użytkownikach dotyczyły konkretnych i znanych użytkowników oraz były do nich ograniczone. Pinterest nie uczestniczył i nie uczestniczy w gromadzeniu zbiorczych informacji o użytkownikach na życzenie władz. Pinterest sprzeciwia się rozwiązaniom typu back door i wspiera reformy w zakresie ograniczania wniosków o zbiorcze monitorowanie użytkowników.

Informacje identyfikujące konto

Każdy użytkownik Pinteresta posiada wyświetlaną nazwę (u góry profilu) oraz unikatową nazwę użytkownika (zawartą w adresie URL profilu). Aby znaleźć dane konto, potrzebujemy nazwy użytkownika lub powiązanego z nim adresu e-mail. Adres e-mail jest prywatny i można go uzyskać zazwyczaj jedynie od samego Pinnera lub z raportów CyberTips organizacji NCMEC.

Aby wyszukać nazwę użytkownika:

 • W witrynie Pinterest przejdź do profilu użytkownika i wyszukaj nazwę użytkownika na pasku adresu, która znajduje się po ciągu „https://pinterest.com/”.
 • W aplikacji na iOS przejdź do profilu użytkownika i stuknij flagę znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu. Nazwa użytkownika pojawi się w nawiasach u dołu ekranu.
 • W aplikacji na Androida przejdź do profilu użytkownika i stuknij flagę znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu. Nazwa użytkownika pojawi się w nawiasach u dołu ekranu.

Raport przejrzystości

Zobacz nasz ostatni raport przejrzystości lub nasze archiwum raportów przejrzystości.

Czym jest Pinterest?

Pinterest to narzędzie internetowe służące do odkrywania, kolekcjonowania i porządkowania zainteresowań. Możesz zapisywać linki do treści multimedialnych (np. obrazów lub filmów) z całego internetu lub przesyłać na Pinteresta własne obrazy (obecnie nie można bezpośrednio przesyłać na Pinteresta plików audio ani wideo). Ponadto możesz przeglądać Pinterest, aby wyszukiwać treści zapisane przez innych użytkowników.

Piny zapisuje się na tablicach. Możesz zapraszać inne osoby, aby zapisywały Piny na tablicy razem z Tobą. Możesz obserwować tablice innych użytkowników oraz zapisywać lub komentować Piny innych użytkowników.

Możesz przeglądać Piny innych użytkowników lub tablice na swojej stronie głównej. 

Możesz odkrywać nowe Piny, tablice i użytkowników, przeglądając nasze kanały tematyczne lub wyszukując konkretne treści lub użytkowników.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z Pinteresta, znajdziesz w naszym przewodniku.

 

Piny

Pin składa się z treści multimedialnych (zdjęć, audio lub wideo), krótkiego opisu oraz linku. Piny można zapisywać na kilka sposobów: (1) w witrynie pinterest.com, (2) za pomocą przycisku Pinteresta do przeglądarki, (3) przy użyciu aplikacji mobilnej Pinterest do systemów iOS i Android oraz (4) za pomocą przycisku Zapisz, który może zostać dodany w witrynach należących do innych firm/osób.

Podczas zapisywania Pina możesz dostosować jego opis i wybrać tablicę, na której chcesz go zapisać.

W niektórych przypadkach właściciel witryny wstępnie wypełnia opis Pina informacjami o jego treści (np. „leniwy_kot.jpg” lub “Super przepis na sernik | od mbarton.org”).

Po zapisaniu treści użytkownicy mogą edytować lub zmienić opis. Można także przenosić Piny między tablicami lub zapisać tego samego Pina na wielu tablicach.

Tablice

Tablica to zbiór Pinów uporządkowanych zazwyczaj według określonego motywu lub tematu. Możesz zapraszać innych użytkowników Pinteresta, aby zapisywali Piny na Twoich tablicach.

Tablice mogą być publiczne lub ukryte. Piny, które zapiszesz na tablicy ukrytej, będą widoczne tylko dla Ciebie i zaproszonych osób.

Zapisane Piny

Możesz zapisywać Piny innych użytkowników na Pintereście na swoich własnych tablicach. W niektórych przypadkach użytkownik, którego Pin zapisujesz, może nie być pierwotnym użytkownikiem, który go zapisał (np. użytkownik X przepiął Pina od użytkownika Y, który z kolei przepiął go od użytkownika Z publikującego Pin pierwotnie).

Jeśli usuniesz Pina, nie spowodujesz tym samym usunięcia zapisanych Pinów na tablicach u innych osób.

Komentarze

Każdy może komentować Piny, które zobaczy. Możesz usunąć swoje komentarze, ale nie komentarze innych użytkowników. Komentarze są publiczne, jeśli tablica jest publiczna.

Uwaga: to, co wygląda jak pierwszy komentarz w Pinie, jest w rzeczywistości jego opisem.

Wiadomości

Na Pintereście możesz wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników. Wiadomości mogą być wymieniane z jednym lub wieloma użytkownikami. Jeśli użytkownicy nie obserwują się nawzajem, wiadomość pojawi się jako „prośba o kontakt”, dopóki odbiorca jej nie zatwierdzi.

Wyszukiwanie haseł

Pinterest ma własny pasek wyszukiwania, który działa jak wyszukiwarka.

Aby znaleźć pomysły na Pintereście, możesz wpisać jedno słowo lub całe wyrażenie do paska wyszukiwania. Otrzymasz wyniki wyszukiwania: Piny, tablice i konta. Wszystkie hasła wprowadzone przez użytkownika można odzyskać i wyświetlić jako listę na potrzeby organów ścigania.

Profil

Wszystkie profile na Pintereście są publiczne i zawierają pewne informacje podawane przez samych użytkowników oraz tablice, Piny, informacje o wypróbowaniu, a także osoby obserwujące i obserwowane. Informacje dostępne w profilu obejmują m.in.:

 • Imię (wymagane)
 • Nazwa użytkownika (wymagana)
 • Lokalizacja (nie wymagana)
 • Opis profilu z limitem do 500 znaków (nie wymagany)
 • Adres witryny internetowej (nie wymagany)
 • Zdjęcie profilowe (nie wymagane)
 • Konto na Facebooku lub Twitterze, jeśli login jest powiązany z tymi kontami (niewymagane)

Nie wymagamy podawania prawdziwych imion ani też nie weryfikujemy podanych imion, wieku i lokalizacji.

W dowolnym momencie możesz edytować informacje profilowe, chyba że zawiesimy Twoje konto.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami