Łączenie kont

Nie możesz połączyć swoich kont na Pintereście. Jeżeli masz więcej niż jedno konto, możesz zachować oba lub tylko jedno, wyłączając pozostałe.

Każdy adres e-mail może być powiązany tylko z jednym kontem na Pintereście jednocześnie, a wyłączenie konta nie pozwoli na wykorzystanie adresu e-mail do utworzenia kolejnego konta. Jeśli chcesz zwolnić adres e-mail przypisany do konta, zamknij konto lub zmień adres e-mail powiązany z Twoim kontem w ustawieniach. Po zmianie adresu e-mail możesz wyłączyć konto i korzystać z pierwotnego adresu e-mail na innym koncie.

Jeśli nie masz dostępu do oryginalnego konta, możesz je wyszukać na Pintereście i zapisać Piny z tego konta na swoim nowym koncie. Nie ma możliwości równoczesnego przenoszenia wielu Pinów pomiędzy kontami, ale możesz zapisywać Piny pojedynczo.