Przenoszenie Pinów na inną tablicę

Możesz przenosić Piny na inne tablice lub do innych sekcji w swoim profilu.

Możesz również scalać tablice lub sekcje.

Przeniesienie pojedynczego Pina na inną tablicę

 1. W swoim profilu kliknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Kliknij Pina, aby wyświetlić go w powiększeniu, a następnie kliknij
 3. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina
 4. Kliknij Zapisz.
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Pina, aby go powiększyć. 
 3. Stuknij ikonę wielokropka w prawym górnym rogu Pina.
 4. Stuknij Edytuj Pina.
 5. Stuknij tytuł tablicy
 6. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina.
 7. Stuknij Gotowe
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Pina, aby wyświetlić go w powiększeniu, a następnie stuknij 
 3. Stuknij Edytuj Pina
 4. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina w menu Tablica.
 5. Stuknij Gotowe

Przenoszenie większej liczby Pinów

 1. W swoim profilu kliknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Kliknij ikonę filtra w prawym górnym rogu tablicy.
 3. Kliknij Wybierz Piny do przeniesienia lub usunięcia.
 4. Wybierz do 50 Pinów lub zaznacz Wybierz wszystko.
 5. Możesz:
  • Przenieść Piny na inną tablicę.
  • Skopiować Piny na inną tablicę. Piny te będą widoczne na obu tablicach.
  • Usunąć wybrane Piny — tej czynności nie można cofnąć.
 6. Kliknij Gotowe
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Wybierz
 3. Wybierz do 50 Pinów.
 4. Stuknij ikonę podwójnej strzałki w lewym dolnym rogu.
 5. Wybierz tablicę, na której chcesz zapisać Piny
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Wybierz.
 3. Wybierz do 50 Pinów.
 4. Stuknij ikonę podwójnej strzałki w lewym dolnym rogu.
 5. Wybierz tablicę, na której chcesz zapisać Piny
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami