Przenoszenie Pinów na inną tablicę

Wyświetl instrukcje dotyczące:

Możesz przenosić Piny na inne tablice lub sekcje w ramach swojego profilu.

Przeniesienie pojedynczego Pina na inną tablicę

 1. W swoim profilu kliknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Kliknij Pina, aby wyświetlić go w powiększeniu, a następnie kliknij  
 3. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina
 4. Kliknij Zapisz.
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Pina, aby wyświetlić go w powiększeniu, a następnie stuknij  
 3. Stuknij tytuł tablicy
 4. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina
 5. Stuknij Gotowe
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Pina, aby otworzyć jego zbliżenie, a następnie stuknij  
 3. Stuknij tytuł tablicy
 4. Wybierz tablicę, na którą chcesz przenieść Pina
 5. Stuknij Gotowe

Przenoszenie większej liczby Pinów

 1. W swoim profilu kliknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Kliknij Uporządkuj
 3. Wybierz maksymalnie 50 Pinów, aby je przenieść, skopiować lub usunąć
 4. W tym momencie masz trzy opcje
  • Kliknij Przenieś i wybierz tablicę, by przenieść Piny na inną tablicę
  • Kliknij Kopiuj i wybierz tablicę, by skopiować Piny na inną tablicę (będą dostępne na obu tablicach)
  • Kliknij Usuń, jeśli na pewno chcesz usunąć wybrane Piny — tej operacji nie można cofnąć
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Uporządkuj
 3. Wybierz maksymalnie 50 Pinów do przeniesienia
 4. Stuknij Dalej
 5. Wybierz tablicę, na której chcesz zapisać Piny
 1. W swoim profilu stuknij jedną z tablic, aby zobaczyć Piny
 2. Stuknij Wybierz
 3. Wybierz do 50 Pinów lub stuknij Wybierz wszystko
 4. Stuknij Przenieś
 5. Wybierz tablicę, na której chcesz zapisać Piny

Możesz również scalać tablice lub sekcje.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami