Przenoszenie Pinów na inną tablicę

Możesz przenosić Piny na inne tablice lub do innych sekcji w swoim profilu.

Możesz również scalać tablice lub sekcje.

Przeniesienie pojedynczego Pina na inną tablicę

Przenoszenie większej liczby Pinów

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami