Reakcje

Możesz reagować na Piny, aby podzielić się swoją opinią i przekazać informacje zwrotne osobie, która utworzyła dany Pin. Obecnie reakcje są dostępne tylko w przypadku organicznych Pinów filmowych. Nie można reagować na reklamy wideo ani na promowane filmy.

Na Pina można zareagować na kilka sposobów:

Reagowanie na Piny

Reaguj na Piny na różne sposoby. Od lewej do prawej: serce — zachwyt, śmiejącą się buźka — ha ha, gwiazdka — podziękowania, żarówka — dobry pomysł, zaskoczona buźka — wow.

Reakcje są obecnie dostępne tylko w systemie Android oraz iOS.

  1. Stuknij Pin filmowy, na który chcesz zareagować
  2. Stuknij żarówkę i przytrzymaj, aby wybrać jedną z reakcji

Aby cofnąć reakcję, stuknij żarówkę ponownie.

  1. Stuknij Pin filmowy, na który chcesz zareagować
  2. Stuknij żarówkę i przytrzymaj, aby wybrać jedną z reakcji

Aby cofnąć reakcję, stuknij żarówkę ponownie
 

Zareagowanie na Pin powoduje przekazanie opinii na jego temat, ale nie skutkuje jego zapisaniem. Jeśli chcesz wyświetlić Pin później, zapisz go na tablicy. Możesz również kliknąć liczbę reakcji na Pin i sprawdzić, kto na niego zareagował.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami