Zgłaszanie nękania i cyberprzemocy

Wszystkie zgłoszenia dotyczące cyberprzemocy i nękania traktujemy poważnie. Jeśli rozmowa osiągnie poziom wskazujący na cyberprzemoc lub nękanie określonej osoby, usuniemy taką konwersację.

Nie zawsze niepochlebny język stanowi naruszenie naszych zasad dotyczących nękania. Osoby krytykujące celebrytów, ludzi w wiadomościach i religię lub wypowiadające się na inne tematy będące przedmiotem zainteresowania publicznego zazwyczaj nie naruszą zasad.

Ustalając, czy należy usunąć dane treści ze względu na znamiona nękania, analizujemy zazwyczaj dwie kwestie:

  • Nękana osoba musi być osobą prywatną, nie publiczną lub wartą wzmianki w mediach.
  • Osoba nękana musi być wyraźnie zidentyfikowana. Oznacza to, że Pin powinien zawierać nazwisko, inicjały, datę urodzenia lub zdjęcie osoby.

Jeśli czujesz dyskomfort w interakcji z kimś na Pintereście, możesz zablokować taką osobę.

Jeśli jesteś celem nękania lub cyberprzemocy:

  • Wstrzymaj interakcję z nękającą Cię osobą
  • Zablokuj tę osobę, aby nie mogła Cię obserwować ani wchodzić w interakcje z Twoimi Pinami
  • Zgłoś Piny lub osobę, która Cię nęka
  • Jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, skontaktuj się z odpowiednimi organami ścigania

Możesz również skontaktować się z nami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa online oraz dodatkowych wskazówek na temat postępowania w związku z molestowaniem i cyberprzemocą, sprawdź poniższe zasoby:

Connect Safely (USA) Kids Help Phone (Canada)
Project RockIt (Australia)
Cyberbullying Research Center (for adults)

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami