Zgłaszanie mowy nienawiści

Treści mające na celu atakowanie wrażliwych grup osób, między innymi w związku z ich rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością, religią, płcią, tożsamością płci, orientacją seksualną, wiekiem, niepełnosprawnością czy kondycją zdrowotną, nie są dozwolone na Pintereście.

Używanie niepochlebnego języka pod adresem rządów, osób publicznych lub innych grup nie narusza naszych zasad.

Jeśli napotkasz mowę nienawiści na Pintereście, zgłoś to nam. Jeśli napotkasz Pina lub komentarz, który wskazuje na realną groźbę lub przemoc, skontaktuj się z nami. Jeśli to konieczne, skontaktuj się również z lokalnymi służbami.

Aby uzyskać informacje na temat ochrony przed atakami na osoby prywatne nieskierowanymi na nie z powodu przynależności do wrażliwej grupy społecznej, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi nękania.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami