Dostęp do danych osobowych, zmiany lub usuwanie

Możesz wprowadzić zmiany w swoich danych na Pintereście lub usunąć je, kontaktując się z naszym zespołem pomocy. Wybierz poniżej opcję, która ma do Ciebie zastosowanie. Następnie kliknij link i wprowadź wymagane informacje, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą.

Rodzaj wniosku Zastosowanie
Zmiana lub poprawa danych osobowych Aktualizacja danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Żądanie nieprzechowywania, nieanalizowania i nieagregowania danych osobowych. 
Usunięcie danych osobowych Żądanie trwałego usunięcia danych osobowych z Pinteresta.
Dostęp do danych osobowych
 
Żądanie przesłania raportu dotyczącego danych osobowych z Pinteresta.
Zapytanie dotyczące Tarczy Prywatności
 
Zadanie pytania dotyczącego sposobów ochrony danych osobowych. 

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami