Wysyłanie Pinów, tablic i profili

Udostępnij Pina, tablicę lub profil swoim znajomym na Pintereście. 

Wysyłaj Piny

 1. Kliknij Pina, aby go otworzyć.
 2. Kliknij  na prawo od Pina.
 3. Wyszukaj kontakty, wprowadzając na pasku wyszukiwania imię lub adres e-mail, albo wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Wybierz odbiorców i kliknij Wyślij.

Wysyłaj tablice

 1. Kliknij tablicę, aby ją otworzyć.
 2. Kliknij  nad Pinami.
 3. Wyszukaj kontakty, wprowadzając na pasku wyszukiwania imię lub adres e-mail, albo wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Wybierz odbiorców i kliknij Wyślij.

Wysyłaj profile

 1. Otwórz profil, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij  u góry strony.
 3. Wyszukaj kontakty, wprowadzając na pasku wyszukiwania imię lub adres e-mail, albo wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Wybierz odbiorców i kliknij Wyślij.

Wysyłanie Pinów z Aktualności

 1. Stuknij Pina, aby go otworzyć
 2. Stuknij  w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie Pinów z tablicy

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć. 
 2. Stuknij Wybierz nad Pinami.
 3. Wybierz Piny, które chcesz wysłać.
 4. Stuknij  u dołu ekranu.
 5. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 6. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie własnej tablicy

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć.
 2. Stuknij ikonę wielokropka w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 5. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie tablicy innego użytkownika

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć. 
 2. Stuknij  nad Pinami.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Wysyłaj profile

 1. Otwórz profil, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij  pod nazwą profilu.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie Pinów z Aktualności

 1. Stuknij Pina, aby go otworzyć. 
 2. Stuknij  w lewym dolnym rogu ekranu.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie Pinów z tablicy

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć.
 2. Stuknij Wybierz nad Pinami.
 3. Wybierz Piny, które chcesz wysłać.
 4. Stuknij  u dołu ekranu.
 5. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 6. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie tablicy innego użytkownika

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć.
 2. Stuknij  pod nazwą tablicy.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie własnej tablicy

 1. Stuknij tablicę, aby ją otworzyć.
 2. Stuknij ikonę wielokropka w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 5. Stuknij Wyślij.

Wysyłaj profile

 1. Otwórz profil, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij  pod nazwą profilu.
 3. Wyszukaj kontakty, stukając pasek wyszukiwania, lub wybierz sugerowane osoby na Pintereście.
 4. Stuknij Wyślij.

Przed udostępnieniem Pina lub wysłaniem go w wiadomości na Pintereście wyświetlimy listę kontaktów złożoną z osób, które miały już z Tobą kontakt na Pintereście. Jeżeli udostępniasz nam swoją książkę adresową lub listę znajomych z Facebooka, podpowiemy Ci również osoby z tych list, które korzystają z Pinteresta. Nie będziemy korzystać z tych informacji w żadnym innym celu niż skontaktowanie Cię z Twoimi znajomymi.

Jeśli chcesz udostępniać Piny poza Pinterestem, dowiedz się, jak to robić.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami