Zapobieganie samobójstwom, samookaleczeniom i przemocy domowej

Usuwamy treści, które prezentują lub usprawiedliwiają popełnianie samobójstw, samookaleczanie się, zaburzenia odżywiania lub uzależnienia, albo zachęcają do takich zachowań. Taka zawartość obejmuje między innymi drastyczne obrazy, przedstawienia przyrządów lub narzędzi służących do samookaleczania się, a także treści, które drwią z osób zmagających się z samookaleczaniem lub wyśmiewają je.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z takimi problemami, możesz zwrócić się po bezpłatną, anonimową i natychmiastową pomoc do wymienionych poniżej organizacji.

Międzynarodowy

Stany Zjednoczone i Kanada

Ameryka Łacińska

Europa

Azja i Australia

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami