Raport przejrzystości

Poniżej znajdziesz nasz najnowszy raport przejrzystości. Jeśli nie wiesz, co oznaczają dane pojęcia, zapoznaj się z sekcją definicji na dole tej strony. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak reagujemy na żądania ujawnienia informacji o użytkownikach, zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi żądań udzielenia informacji o użytkownikach.

Raport przejrzystości z 2018 r.

Żądania organów ścigania Stanów Zjednoczonych dotyczące ujawnienia informacji o użytkownikach

Styczeń–marzec 2018 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 6 4 4 3
Nakaz sądowy 1 1 1 0
Nakaz 5 5 6 1
Łącznie 12 10 11

4

Kwiecień–czerwiec 2018 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 7 4 5 3
Nakaz sądowy 1 1 1 0
Nakaz 4 6 6 3
Łącznie 12 11 12 6

Lipiec–wrzesień 2018 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 10 8 12 6

Nakaz sądowy

2 2 2 1
Nakaz 8 8 12 2
Łącznie 20 18 28 9

Październik–grudzień 2018 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 7 7 8 1
Nakaz sądowy 1 1 1 0
Nakaz 5 5 5 1
Łącznie 13 13 14 2

Żądania ujawnienia informacji wystosowane przez organy administracyjne innych państw niż Stany Zjednoczone

Okres Liczba żądań Udzielono niektórych informacji Konta Kraje
Styczeń–marzec 2018 r. 0 0 0 n/d
Kwiecień–czerwiec 2018 r. 0 0 0 n/d
Lipiec–wrzesień 2018 r. 1 1 2 Wielka Brytania
Październik–grudzień 2018 r. 0 0 0 n/d

Żądania organów bezpieczeństwa narodowego

Okres Liczba żądań
Styczeń–czerwiec 2018 r. 0–249
Lipiec–grudzień 2018 r. 0–249

Rządowe wnioski o usunięcie treści

Typ naruszenia / okres Naruszenie Wytycznych społeczności Usunięcia ze względów prawnych Łącznie Niewykonane polecenia
Styczeń–marzec 2018 r. Indie (1), Rosja (21) Rosja (4) 26 0
Kwiecień–czerwiec 2018 r. Indie (3), Korea (31), Malezja (1), Pakistan (1), Rosja (9), Turcja (5) Rosja (3) 53 0
Lipiec–wrzesień 2018 r. Rosja (3), Turcja (5) Rosja (5) 11 0
Październik–grudzień 2018 r. Francja (1), Rosja (13), Turcja (4) Rosja (44), Turcja (5) 67 0

Definicje

Informacje o koncie: podstawowe informacje o koncie, takie jak podany przez użytkownika adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika, data/godzina utworzenia konta oraz adres IP używany do uzyskiwania dostępu do Pinteresta. Nie obejmują one treści, które użytkownik publikuje na Pintereście.
Powiadomione konta: właściciel konta został powiadomiony przed udzieleniem informacji.
Żądanie cywilne: żądanie informacji o koncie w cywilnym procesie sądowym (np. wezwanie sądowe na sprawę cywilną). Prawo nie zezwala nam na udostępnianie treści na podstawie żądania cywilnego.
Naruszenie Wytycznych społeczności: wniosek o usunięcie treści został zgłoszony przez organy administracyjne; stwierdzono niezgodność treści z Wytycznymi społeczności Pinteresta i usunięto treść.
Treść: informacje przekazywane Pinterestowi lub na Pintereście. Obejmuje to Piny użytkownika, ich opisy, komentarze, nazwy tablic, polubienia i osoby obserwowane przez użytkownika.
Federalne: federalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych (np. FBI) lub inne agencje federalne (np. FTC).
Organy ścigania: federalne, stanowe i lokalne organy ścigania (np. policja miejska/stanowa, FBI).
Proces prawny: dowolny nakaz, wezwanie lub inne żądanie ze strony agencji rządowej.
Usunięcie ze względów prawnych: wniosek o usunięcie treści został zgłoszony przez organy administracyjne, ale nie stwierdzono naruszenia Wytycznych społeczności Pinteresta, w związku z czym ograniczono możliwość wyświetlania treści tylko w kraju, z którego pochodził wniosek. Treść jest nadal dostępna dla wszystkich innych użytkowników.
Spoza Stanów Zjednoczonych: organy ścigania lub agencje federalne, stanowe lub lokalne spoza Stanów Zjednoczonych.
Żądanie związane z bezpieczeństwem narodowym: dowolne pisma i dyspozycje wydane na podstawie ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act.
Inne: inne żądania od organów ścigania, takie jak założenie podsłuchu, założenie urządzenia rejestrującego połączenia, urządzenia śledzące i żądania ujawnienia w trybie nagłym.
Nakaz zabezpieczający: (i) nakaz sądowy wydany zgodnie z ustawą 18 U.S.C. § 2705(b) lub (ii) stosowny statut stanowy zakazujący zawiadamiania lub je opóźniający.
Stanowe/lokalne: stanowe lub lokalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych (np. prawnicy stanowi/hrabstwa, szeryfowie, policja lokalna) i organy wymiaru sprawiedliwości (np. ławy przysięgłych i magistraty hrabstwa).

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami