Raport przejrzystości

Poniżej znajdziesz nasz najnowszy raport przejrzystości. Jeśli nie wiesz, co oznaczają dane pojęcia, zapoznaj się z sekcją definicji na dole tej strony. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak reagujemy na żądania ujawnienia informacji o użytkownikach, zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi żądań udzielenia informacji o użytkownikach.

Raport przejrzystości z 2019 r.

Żądania organów ścigania Stanów Zjednoczonych dotyczące ujawnienia informacji o użytkownikach

Kwartał 1: styczeń — marzec 2019 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 10 10 11 4
Nakaz sądowy 0 0 0 0
Nakaz 9 9 9 3
Łącznie 19 19 20

7

 

Kwartał 2: kwiecień — czerwiec 2019 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 17 15 18 7
Nakaz sądowy 0 0 0 0
Nakaz 11 10 12 3
Łącznie 28 25 30 10

 

Kwartał 3: lipiec — wrzesień 2019 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 11 11 17 2
Nakaz sądowy 1 1 1 0
Nakaz 23 23 26 7
Łącznie 34 34 44

9

 

Kwartał 4: październik — grudzień 2019 r.

Typ Prośby Udzielono niektórych informacji Konta Powiadomione konta
Wezwanie sądowe 7 7 7 0
Nakaz sądowy 1 1 1 0
Nakaz 7 7 10 7
Łącznie 15 15 18 7

 

Żądania ujawnienia informacji wystosowane przez organy administracyjne innych państw niż Stany Zjednoczone

Okres Liczba żądań Udzielono niektórych informacji Konta Kraje
Styczeń – marzec 2019 r. 0 0 0 n/d
Kwiecień – czerwiec 2019 r. 0 0 0 n/d
Lipiec — wrzesień 2019 r. 0 0 0 n/d

Październik — grudzień 2019 r.

3 3 4

Wielka Brytania, Brazylia

 

Żądania organów bezpieczeństwa narodowego

Okres Liczba żądań
Styczeń – czerwiec 2019 r. 0–249
Lipiec — grudzień 2019 r. 0–249

 

Rządowe wnioski o usunięcie treści

Typ naruszenia / okres Naruszenie Wytycznych społeczności Usunięcia ze względów prawnych Łącznie Niewykonane polecenia
Styczeń – marzec 2019 r.

Niemcy (12)

Rosja (20)

Turcja (1)

Niemcy (11)

Rosja (45)

Turcja (1)

90 1
Kwiecień – czerwiec 2019 r.

Rosja (56)

Turcja (9)

Niemcy (4)

Rosja (15)

84 0
Lipiec — wrzesień 2019 r.

Indie (12)

Rosja (168)

Turcja (13)

Niemcy (76)

Indie (6)

Rosja (59)

Turcja (1)

335 0
Październik — grudzień 2019 r.

Australia (2)

Niemcy (2)

Indie (11)

Rosja (110)

Niemcy (1)

Indie (31)

Rosja (13)

Turcja (1) 

175 0

 

Definicje

Informacje o koncie: podstawowe informacje o koncie, takie jak podany przez użytkownika adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika, data/godzina utworzenia konta oraz adres IP używany do uzyskiwania dostępu do Pinteresta. Nie obejmują one treści, które użytkownik publikuje na Pintereście.
Powiadomione konta: właściciel konta został powiadomiony przed udzieleniem informacji.
Żądanie cywilne: żądanie informacji o koncie w cywilnym procesie sądowym (np. wezwanie sądowe na sprawę cywilną). Prawo nie zezwala nam na udostępnianie treści na podstawie żądania cywilnego.
Naruszenie Wytycznych społeczności: wniosek o usunięcie treści został zgłoszony przez organy administracyjne; stwierdzono niezgodność treści z Wytycznymi społeczności Pinteresta i usunięto treść.
Treść: informacje przekazywanych Pinterestowi lub na Pintereście. Obejmuje to Piny użytkownika, ich opisy, komentarze, nazwy tablic, polubienia i osoby obserwowane przez użytkownika.
Federalne: federalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych (np. FBI) lub inne agencje federalne (np. FTC).
Organy ścigania: federalne, stanowe i lokalne organy ścigania (np. policja miejska/stanowa, FBI).
Proces prawny: dowolny nakaz, wezwanie lub inne żądanie ze strony agencji rządowej.
Usunięcie ze względów prawnych: wniosek o usunięcie treści został zgłoszony przez organy administracyjne, ale nie stwierdzono naruszenia Wytycznych społeczności Pinteresta, w związku z czym ograniczono możliwość wyświetlania treści tylko w kraju, z którego pochodził wniosek. Treść jest nadal dostępna dla wszystkich innych użytkowników.
Spoza Stanów Zjednoczonych: organy ścigania lub agencje federalne, stanowe lub lokalne spoza Stanów Zjednoczonych.
Żądanie związane z bezpieczeństwem narodowym: dowolne pisma i dyspozycje wydane na podstawie ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act.
Inne: inne żądania od organów ścigania, takie jak założenie podsłuchu, założenie urządzenia rejestrującego połączenia, urządzenia śledzące i żądania ujawnienia w trybie nagłym.
Nakaz zabezpieczający: (i) nakaz sądowy wydany zgodnie z ustawą 18 U.S.C. § 2705(b) lub (ii) stosowny statut stanowy zakazujący zawiadamiania lub je opóźniający.
Stanowe/lokalne: stanowe lub lokalne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych (np. prawnicy stanowi/hrabstwa, szeryfowie, policja lokalna) i organy wymiaru sprawiedliwości (np. ławy przysięgłych i magistraty hrabstwa).

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami