Uwierzytelnianie dwuetapowe

Wyświetl instrukcje dotyczące:

Uwierzytelnianie dwuetapowe polega na tym, że przy każdym logowaniu będziesz podawać hasło oraz kod weryfikacyjny. Jeśli inna osoba zdobędzie Twoje hasło, nie będzie mogła się zalogować na Twoje konto, nie mając dostępu do Twojego telefonu ani kodu zapasowego.

Włączanie uwierzytelniania dwuetapowego

 1. Zaloguj się do Pinteresta, korzystając z zaufanej przeglądarki internetowej
 2. Kliknij  u góry Pinteresta, aby otworzyć menu
 3. Kliknij Edytuj ustawienia
 4. Przewiń w dół do sekcji „Bezpieczeństwo”
 5. Przestaw przełącznik obok opcji „Wymagaj kodu podczas logowania”
 6. Potwierdź hasło i kliknij Dalej
 7. Dodaj swój numer telefonu i kliknij Dalej
 8. Sprawdź wiadomości tekstowe — wyślemy Ci kod w wiadomości SMS
 9. Wprowadź kod i kliknij Zweryfikuj
 10. Zapisz swój kod zapasowy i umieść go w bezpiecznym miejscu

Korzystaj z zaufanego telefonu umożliwiającego odbieranie wiadomości tekstowych i zadbaj o bezpieczne miejsce, w którym zapiszesz kod zapasowy. Numer telefonu można powiązać tylko z jednym kontem. Jeśli chcesz włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe na więcej niż jednym koncie, musisz posiadać więcej niż jeden numer telefonu z funkcją obsługi wiadomości SMS.

Uwaga: Po włączeniu uwierzytelniania dwuetapowego jedynym sposobem logowania do Pinteresta bez dostępu do telefonu będzie kod zapasowy.

Wyłączanie uwierzytelniania dwuetapowego

 1. Zaloguj się do Pinteresta, korzystając z zaufanej przeglądarki internetowej
 2. Kliknij u góry Pinteresta, aby otworzyć menu
 3. Kliknij Edytuj ustawienia, aby otworzyć ustawienia
 4. Przewiń w dół do sekcji „Bezpieczeństwo”
 5. Przestaw przełącznik obok opcji „Wymagaj kodu podczas logowania”
 6. Potwierdź hasło i kliknij Wyłącz
 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings
 4. Click Security on the left side of the screen
 5. Check the box next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Next
 7. Add your phone number and click Next
 8. Check your text messages for a code sent by SMS
 9. Enter your code and click Verify
 10. Write down your backup code and keep it somewhere safe

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Make sure you have a trusted phone that can receive text messages and a safe place to save your backup code. If you enable two-factor authentication, your backup code is the only way you can log in to Pinterest without access to your phone.

You can link a phone number to one account. If you want to enable two-factor authentication on more than one account, you'll need more than one phone number with texting enabled.

Turn off two-factor authentication

 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings to open your settings
 4. Scroll down to the "Security" section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Turn off

Change your number

To update your number, contact Authy.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami