Dodaj, edytuj lub usuń komentarz

Uzyskaj pomoc na temat:
You can comment on Pins when you find something great.
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Kliknij Pina.
 2. Kliknij Komentarze poniżej obrazka Pina.
 3. Dodaj swoja wiadomość w polu i kliknij Skomentuj.

Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Z poziomu Pina kliknij pozycję Komentarze.
 2. Kliknij przycisk wielokropka obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć.
 3. Aby edytować komentarz, kliknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu zapisania zmian.
 4. Aby usunąć komentarz, kliknij pozycję  Usuń.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Kliknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez kliknięcie polecenia Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!

Wprowadziliśmy trochę zmian w sposobie działania komentarzy. Od teraz komentarze będą wyświetlane we wszystkich wersjach Pina. Komentarze na tablicach ukrytych i grupowych pozostaną niezmienione, natomiast komentarze na zwykłych tablicach są teraz odświeżone.

You can comment on Pins when you find something great.
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. StuknijDodaj komentarzw okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij opcję Dodaj

Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Z poziomu Pina stuknij pozycję Komentarze.
 2. Stuknij opcję Pokaż wszystkie komentarze.
 3. Stuknij przycisk wielokropka obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć.
 4. Aby edytować komentarz, stuknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany i stuknij pozycję Gotowe.
 5. Aby usunąć komentarz, stuknij pozycję Usuń.

@mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma o tym fakcie powiadomienie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Stuknij odpowiednie nazwisko z listy propozycji.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres e-mail:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, możesz poprosić o jej ponowne wysłanie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij Dodaj komentarz w okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij Wyślij.

Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Z poziomu Pina stuknij pozycję Komentarze.
 2. Stuknij przycisk wielokropka obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć.
 3. Aby edytować komentarz, stuknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany i stuknij pozycję Gotowe.
 4. Aby usunąć komentarz, stuknij pozycję Usuń, a następnie potwierdź, jeszcze raz stukając pozycję Usuń.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!

Wprowadziliśmy trochę zmian w sposobie działania komentarzy. Od teraz komentarze będą wyświetlane we wszystkich wersjach Pina. Komentarze na tablicach ukrytych i grupowych pozostaną niezmienione, natomiast komentarze na zwykłych tablicach są teraz odświeżone.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij Dodaj komentarz w okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij Wyślij.

Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Z poziomu Pina stuknij pozycję Komentarze.
 2. Stuknij przycisk wielokropka obok komentarza, który chcesz edytować lub usunąć.
 3. Aby edytować komentarz, stuknij pozycję Edytuj, wprowadź zmiany i stuknij pozycję Gotowe.
 4. Aby usunąć komentarz, stuknij pozycję Usuń, a następnie potwierdź, jeszcze raz stukając pozycję Usuń.

@mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma o tym fakcie powiadomienie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Stuknij odpowiednie nazwisko z listy propozycji.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!

Wprowadziliśmy trochę zmian w sposobie działania komentarzy. Od teraz komentarze będą wyświetlane we wszystkich wersjach Pina. Komentarze na tablicach ukrytych i grupowych pozostaną niezmienione, natomiast komentarze na zwykłych tablicach są teraz odświeżone.