Dodaj, edytuj lub usuń komentarz

Uzyskaj pomoc na temat:
Możesz komentować Piny lub @wspominać inne osoby, aby dać im znać, kiedy znajdziesz coś ciekawego. 
 
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Kliknij Pina.
 2. Kliknij Komentarze poniżej obrazka Pina.
 3. Dodaj swoja wiadomość w polu i kliknij Skomentuj.

Jeśli chcesz edytować swój wcześniejszy komentarz, musisz go usunąć i skomentować ponownie.
 
Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Kliknij Pina.
 2. Kliknij Komentarze poniżej obrazka Pina.
 3. Najedź na X po prawej stronie swojego komentarza i kliknij Usuń komentarz.
Możesz także usunąć komentarze innych osób do Twoich Pinów. Po prostu wykonaj powyższe kroki.

Możesz @mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma powiadomienie o tym fakcie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Kliknij odpowiednią nazwę z listy propozycji.
Osoba, o której wspomnisz, dostanie powiadomienie tylko wtedy, jeśli także obserwuje jedną z Twoich tablic i ma włączone powiadomienia o komentarzach. 

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Kliknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez kliknięcie polecenia Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!
Możesz komentować Piny lub @wspominać inne osoby, aby dać im znać, kiedy znajdziesz coś ciekawego. 
 
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. StuknijDodaj komentarzw okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij opcję Dodaj

Jeśli chcesz edytować swój wcześniejszy komentarz, usuń go i skomentuj ponownie.
 
Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Stuknij skomentowanego przez Ciebie Pina, aby wyświetlić go w przybliżeniu.
 2. Naciśnij przyciskxobok komentarza, który chcesz usunąć.
 3. Potwierdź usunięcie komentarza, stukając opcję Usuń.

@mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma o tym fakcie powiadomienie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Stuknij odpowiednie nazwisko z listy propozycji.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres e-mail:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, możesz poprosić o jej ponowne wysłanie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!
Możesz komentować Piny lub @wspominać inne osoby, aby dać im znać, kiedy znajdziesz coś ciekawego. 
 
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij Dodaj komentarz w okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij Wyślij.

Jeśli chcesz edytować swój wcześniejszy komentarz, musisz go usunąć i skomentować ponownie.
 
Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij przycisk x obok komentarza, który chcesz usunąć.
 3. StuknijUsuń, aby potwierdzić.

@mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma o tym fakcie powiadomienie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Stuknij odpowiednie nazwisko z listy propozycji.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!
Możesz komentować Piny lub @wspominać inne osoby, aby dać im znać, kiedy znajdziesz coś ciekawego. 
 
Dowiedz się, jak:
 
skomentować Pina,
Edytować lub usuwać komentarz
@wspomnieć osobę
rozwiązać problem z komentowaniem.
Jeśli masz do powiedzenia coś dobrego o Pinie, zostaw komentarz.
 
Aby skomentować Pina,
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij Dodaj komentarz w okienku poniżej Pina.
 3. Dodaj komentarz i stuknij Wyślij.

Jeśli chcesz edytować swój wcześniejszy komentarz, musisz go usunąć i skomentować ponownie.
 
Aby edytować lub usunąć komentarz:
 1. Stuknij Pina
 2. Stuknij przyciskxobok komentarza, który chcesz usunąć.
 3. StuknijUsuń, aby potwierdzić.

@mention kogoś w komentarzu lub opisie Pina, a osoba ta otrzyma o tym fakcie powiadomienie.
 
Aby @wspomnieć inną osobę:
 1. Wpisz symbol @ i imię osoby (np. @Imię).
 2. Stuknij odpowiednie nazwisko z listy propozycji.

Aby zapobiegać spamowi, nie zezwalamy, aby konta z niepotwierdzonymi adresami e-mail mogły komentować.
 
Aby potwierdzić swój adres:
 1. Poszukaj w skrzynce odbiorczej (i folderze spam!) e-maila z potwierdzeniem od nas.
 2. Stuknij Potwierdź e-mail w wiadomości.
 3. Jeśli nie masz tej wiadomości, wyślij ją ponownie poprzez stuknięcie w polecenie Wyślij ponownie e-mail u góry Twojej strony głównej.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Komentarze nie mogą być dłuższe niż 500 znaków. Najlepiej żeby były krótkie i miłe!