Tworzenie i edytowanie Pinów promowanych

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • Jeśli chcesz korzystać z Pinów promowanych, musisz mieć konto firmowe. Zarejestruj się lub zamień istniejące konto na konto firmowe, aby uzyskać dostęp.
 • W tym momencie możesz promować tylko Piny ze swojego profilu, więc pamiętaj, żeby dodać Piny i tablice, zanim zaczniesz.
 • Aby uzyskać dostęp do Menedżera reklam na Pintereście, przejdź do swojego profilu lub dodaj ads.pinterest.com do zakładek.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Tworzenie i edytowanie kampanii Pinów promowanych
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Pierwsze kroki
Choose a goal for your campaign
Wprowadź szczegóły kampanii
Set up an ad group
Dodaj informacje o kierowaniu
Ustal wysokość swojej stawki
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Skonfiguruj rozliczanie
Weryfikacja reklamy Pina promowanego
Edit, pause or archive a campaign
Edit, pause or archive an ad group
Edit, pause or archive a Promoted Pin
Dodaj Piny promowane do istniejących kampanii
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Kampania ukierunkowana na ruch: Płacisz za każdym razem, gdy ktoś kliknie Pina promowanego, aby przejść do Twojej witryny. Wybierz tę kampanię, jeśli Twoim celem jest zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem witryny firmowej.
 
Kampania ukierunkowana na interakcję: Płacisz za każdym razem, gdy ktoś wejdzie w interakcję z Twoim Pinem promowanym (powiększanie, przepinanie, klikanie). Wybierz ten typ kampanii, jeśli Twoim celem jest trafienie do szerszego grona odbiorców na Pintereście.
 
Kampania ukierunkowana na świadomość: Płacisz za każdym razem, gdy ktoś zobaczy Twojego Pina promowanego. Wybierz tę kampanię, jeśli Twoim celem jest zwiększenie zasięgu.
 

 1. Name your campaign
 2. Lifetime spend cap (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.
 3. Choose your campaign format: Promoted Pins with one-tap take people straight to your website, where they can learn about your product or complete a purchase.  

  • One-tap is good for driving traffic to your website. If your primary goal is to get website conversions, we recommend testing both Standard Promoted Pins and some with one-tap to see which works best for you.

  • After launching your campaign, you can switch formats at any time by clicking the “Edit ad group” button in Ads Manager.

 

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Zdecyduj, czy chcesz wyświetlać grupę reklam w sposób ciągły (z wykorzystaniem dziennego budżetu), czy wybrać określone daty (wybierając budżet dzienny lub całkowity).

   • Jeśli wyświetlasz grupę reklam w sposób ciągły, uruchomimy tę kampanię, biorąc pod uwagę ustalony przez Ciebie dzienny budżet, począwszy od następnego dnia liczonego według czasu UTC.  Po utworzeniu grupy reklam zawsze możesz ją edytować, a także dodać określoną datę jej zakończenia.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Targeting details must be added to the ad group.

 
See this article for more specific info on audience, keyword, and interest targeting.
 
Lokalizacje
 • The default location targeting is for people in your business country. For example, US businesses will see that targeting defaults to all US locations.
 • You can choose to target your Promoted Pin to any combination of US, Canada, and UK, at the country level or at the metro level. You can select DMAs in the US (we do not currently have targeting by state), metros in Canada and TV region codes in the UK. Ireland, Australia, and New Zealand do not have more granular location targeting. For a complete list of locations, please see here
Języki
 • Domyślne ustawienia dla wszystkich języków
 • Możesz wybrać konkretne języki
Urządzenia
 • Domyślne ustawienia dla wszystkich urządzeń
 • Możesz wybrać konkretne urządzenia
Płcie
 • Domyślne ustawienia dla wszystkich płci
 • Płeć nieokreślona oznacza, że dana osoba nie zaznaczyła płci podczas rejestracji
 

A bid tells us what’s the most you’d like to pay per desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  
 
Traffic campaigns (CPC): Maximum CPC means Maximum Cost Per Click. This bid is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  
 
Engagement campaigns (CPE): Maximum CPE means Maximum Cost Per Engagement. This bid is the maximum you are willing to pay when a person closes-up, repins or clicks through on your Promoted Pin. Note: if a Pinner closes-up, repins and clicks through on your Promoted Pin, you’ll be charged for each unique engagement.
 
Awareness campaigns (CPM): Maximum CPM means Maximum Cost Per Thousand Impressions. This bid is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves. 
 
Note: Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.  
Currency: minimum CPC bid / minimum CPE bid / minimum CPM bid
- USD: $0.10 / $0.10 / $5.00
- GBP: £0.08 / £0.08 / £4.00
- CAD: $0.15 / $0.15 / $7.50 
- EUR: €0.11 / €0.11 / €5.50
- AUD: $0.15 / $0.15 / $7.50
- NZD: $0.16 / $0.16 / $8.00
 
 

W tym momencie możesz promować tylko Piny, które są widoczne na Twoich tablicach publicznych. Jeśli wiesz już, którego Pina chcesz promować, możesz przeszukać listę swoich Pinów według adresu URL Pina, słowa kluczowego lub ID danego Pina. Możesz też filtrować wyniki według Pinów najczęściej klikanych lub przepinanych w ciągu ostatnich 30 dni. W ten sposób możesz promować Piny, które już są popularne, tak by trafiły do jeszcze większej ilości osób.
 
Jeśli Pin, którego chcesz promować, się nie wyświetla, wróć do swojego profilu, odszukaj Pina i edytuj go, upewniając się, że zawiera link do witryny. Piny filmowe i Piny aplikacji nie mogą być w tym momencie promowane. Aby promować Pina aplikacji lub Pina filmowego, edytuj Pina tak, aby odsyłał do strony docelowej w Twojej witrynie, a nie do sklepu App Store lub strony serwisu wideo.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Wiele Pinów w jednej kampanii: Pinterest dokona odpowiedniej optymalizacji, tak aby najskuteczniejsze Piny danej kampanii wyświetlać częściej niż pozostałe. Dodawanie wielu Pinów promowanych do jednej kampanii ułatwia też monitorowanie dziennego budżetu w przypadku kilku Pinów promowanych naraz. 
 • Jeden Pin na kampanię: Opcja ta daje Ci pełną kontrolę nad optymalizacją i testowaniem.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. At this time, we accept debit and credit cards from the following countries: US, CA, UK, IE, AU, NZ. We don’t accept prepaid cards or Paypal

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Każdy Twój Pin promowany zostanie poddany weryfikacji pod kątem zgodności z naszymi Standardami reklamowymi.
 • Weryfikacja może zająć do 24 godzin
 • Wyślemy Ci wiadomość e-mail na adres podany na Twoim koncie — jeśli Twój Pin nie zostanie zatwierdzony, zobaczysz też stosowne powiadomienie w Menedżerze reklam
 • Jeśli dodasz lub edytujesz typ kierowania (zainteresowania i/lub słowa kluczowe) lub edytujesz opis Pina promowanego, zostanie on ponownie przesłany do weryfikacji — ponowne sprawdzenie Pina może zająć do 24 godzin
 • Jeśli otrzymasz powiadomienie z informacją o tym, że Twój Pin promowany nie został zaakceptowany i chcesz się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, poszukaj e-maila wysłanego z konta ad-reviews@account.pinterest.com
 • Zapoznaj się z naszymi Standardami reklamowymi i dowiedz się więcej o zasadach dotyczących Pinów promowanych. Aby odwołać się od decyzji, na podstawie której Twoja reklama nie została zaakceptowana, skontaktuj się z naszym zespołem i podaj powód odrzucenia i adresy URL Twoich Pinów promowanych.


There are two ways to edit your campaign:

 • In-line: From a campaign type overview page (e.g. ads.pinterest.com/traffic), hover over the campaign you want to modify. Click the pencil icon that appears to make your change. To change the campaign status, toggle the switch in the Off/On column. You can also pause or archive multiple ad groups at once by clicking on the checkboxes in the Actions columns and clicking on the action you want to take.
 • Campaign page: Navigate to the campaign you want to update and click on the Edit campaign button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click on Save.

There are two ways to edit your ad group:

 • In-line: From a campaign page, hover over the ad group you want to modify.  Click the pencil icon that appears to make your change. To change the ad group status, toggle the switch in the Off/On column. You can also pause or archive multiple Promoted Pins at once by clicking on the checkboxes in the Actions columns and clicking on the action you want to take.
 • Ad group page: Navigate to the campaign you want to update and click on the Edit ad group button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click on Save.

 

Note: If you edit targeting, the Promoted Pin(s) in the ad group may go back through the ad review process, which can take up to 24 hours.

To edit, pause or archive your Promoted Pin, navigate to the page where you want to make an update and click the Edit Promoted Pin button in the upper right corner. The pause and archive toggles can be found in this edit modal. Make your changes and click Save.

  To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

  You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

   Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

   1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
   2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
   3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
    1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
   4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
   5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
   6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

   Additional information:

   • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
   • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
   • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
   • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
   • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
   • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.