Udostępniaj Piny i tablice na Facebooku lub Twitterze

Uzyskaj pomoc na temat:
Kiedy połączysz swoje konto na Pintereście z osobistym kontem na Facebooku lub Twitterze, zyskasz możliwość łatwego udostępniania Pinów i tablic w tych serwisach.
 
Połącz swoje konto z Facebookiem lub Twitterem
Post to Facebook or Twitter
Udostępnij starszego Pina na Facebooku
Udostępnij tablicę na Facebooku
Aby połączyć konto z Facebookiem lub Twitterem:
 1. W swoim profilu kliknij przycisk ze śrubką.
 2. Wybierz lub przewiń w dół do Sieci społecznościowych.
 3. Zmień opcję Zaloguj się przez Facebooka lub Połącz się z Twitterem na Tak.
 4. Kiedy wyświetli się monit, zezwól Pinterestowi na dostęp do swojego konta.
 5. Kliknij Zapisz ustawienia, kiedy skończysz.
Przed połączeniem konta zalecamy zalogowanie się na Facebooka lub Twittera. 
 

To post to Facebook or Twitter:
 1. Kliknij Zapisz na dowolnym Pinie.
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. Edytuj opis i wybierz tablicę.
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

Aby udostępnić starszego Pina na Facebooku:
 1. Znajdź Pina na swojej tablicy i kliknij go.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij u góry Pina.
 3. Kliknij Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i kliknij Opublikuj.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla Facebooka.

Aby udostępnić tablicę na Facebooku:
 1. W swoim profilu kliknij tablicę, którą chcesz udostępnić.
 2. Kliknij przycisk z trzema kropkami i wybierz Udostępnij na Facebooku.
 3. W wyskakującym okienku dodaj wiadomość i kliknij Udostępnij link.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko dla Facebooka.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Nie możesz połączyć konta/strony Twojej firmy na Facebooku. Obecnie obsługujemy tylko osobiste konta na Facebooku.
Kiedy połączysz swoje konto na Pintereście z osobistym kontem na Facebooku lub Twitterze, możesz łatwo udostępniać Piny i tablice w tych serwisach.
 
Połącz swoje konto z Facebookiem lub Twitterem
Post to Facebook or Twitter
Udostępnij starszego Pina na Facebooku
Udostępnij tablicę na Facebooku
Aby połączyć konto z Facebookiem lub Twitterem:
 1. W swoim profilu stuknij przycisk z wielokropkiem , a następnie wybierz ustawienia.
 2. Zaznacz pole Zaloguj się przez Facebooka lub Połącz z Twitterem.
 3. Kiedy wyświetli się monit, zezwól Pinterestowi na dostęp do swojego konta.
Przed połączeniem konta zalecamy zalogowanie się w aplikacji Facebooka lub Twittera. 

To post to Facebook or Twitter:
 1. Kliknij Zapisz na dowolnym Pinie.
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. Edytuj opis i wybierz tablicę.
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

Aby udostępnić starszego Pina na Facebooku:
 1. Znajdź Pina na swojej tablicy i stuknij w niego.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij u góry Pina.
 3. Stuknij Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Aby udostępnić tablicę na Facebooku:
 1. W swoim profilu stuknij tablicę, którą chcesz udostępnić.
 2. Dotknij przycisk Udostępnij.
 3. Wybierz Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Nie możesz połączyć konta/strony Twojej firmy na Facebooku. Obecnie obsługujemy tylko osobiste konta na Facebooku.
Kiedy połączysz swoje konto na Pintereście z osobistym kontem na Facebooku lub Twitterze, możesz łatwo udostępniać Piny i tablice w tych serwisach.
 
Połącz swoje konto z Facebookiem lub Twitterem
Post to Facebook or Twitter
Udostępnij starszego Pina na Facebooku
Udostępnij tablicę na Facebooku
Aby połączyć konto z Facebookiem lub Twitterem:
 1. W swoim profilu stuknij przycisk z kołem zębatym , a następnie wybierz ustawienia.
 2. Przewiń w dół i zmień Zaloguj się przez Facebooka lub  Połącz z Twitterem na Tak.
 3. Kiedy wyświetli się monit, zezwól Pinterestowi na dostęp do swojego konta.
Przed połączeniem konta zalecamy zalogowanie się w aplikacji Facebooka lub Twittera. 
 

To post to Facebook or Twitter:
 1. Kliknij Zapisz na dowolnym Pinie.
 2. Check the Post to Facebook or Post to Twitter box in the bottom left corner
 3. Edytuj opis i wybierz tablicę.
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

Aby udostępnić starszego Pina na Facebooku:
 1. Znajdź Pina na swojej tablicy i stuknij w niego.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij u góry Pina.
 3. Stuknij Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Aby udostępnić tablicę na Facebooku:
 1. W swoim profilu stuknij tablicę, którą chcesz udostępnić.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij.
 3. Wybierz Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Nie możesz połączyć konta/strony Twojej firmy na Facebooku. Obecnie obsługujemy tylko osobiste konta na Facebooku.
Kiedy połączysz swoje konto na Pintereście z osobistym kontem na Facebooku lub Twitterze, możesz łatwo udostępniać Piny i tablice w tych serwisach.
 
Połącz swoje konto z Facebookiem lub Twitterem
Post to Facebook or Twitter
Udostępnij starszego Pina na Facebooku
Udostępnij tablicę na Facebooku
Aby połączyć konto z Facebookiem lub Twitterem:
 1. W swoim profilu stuknij przycisk z kołem zębatym , a następnie wybierz ustawienia.
 2. Przewiń w dół i zmień  Zaloguj się przez Facebooka lub  Połącz z Twitterem na  Tak.
 3. Kiedy wyświetli się monit, zezwól Pinterestowi na dostęp do swojego konta.
Przed połączeniem konta zalecamy zalogowanie się w aplikacji Facebooka lub Twittera. 
 

Post to Facebook or Twitter:
 1. Stuknij Zapisz na dowolnym Pinie.
 2. Select the Facebook or Twitter icon at the top of the Pin
 3. Jeśli wyświetli się monit, zezwól Pinterestowi na publikowane na Facebooku lub Twitterze.
 4. Edytuj opis i wybierz tablicę.
All Pins default to an unchecked box. Check the box on every Pin you want to post to Facebook or Twitter.
 

Aby udostępnić starszego Pina na Facebooku:
 1. Znajdź Pina na swojej tablicy i stuknij w niego.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij u góry Pina.
 3. Stuknij Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Aby udostępnić tablicę na Facebooku:
 1. W swoim profilu stuknij tablicę, którą chcesz udostępnić.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij.
 3. Wybierz Facebook.
 4. Dodaj wiadomość i stuknij Opublikuj.

Wskazówki i rozwiązywanie problemów

Nie możesz połączyć konta/strony Twojej firmy na Facebooku. Obecnie obsługujemy tylko osobiste konta na Facebooku.