Archiwizowanie kampanii reklamowych

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Archiwizując nieaktywne kampanie, grupy reklam i reklamy, uporządkujesz środowisko pracy i skrócisz czas ładowania treści w Menedżerze reklam.

Archiwizację możesz przeprowadzić w Menedżerze reklam lub edytorze grupowym. W Menedżerze reklam funkcja archiwizacji działa tak samo jak funkcja edycji. W edytorze grupowym możesz zarchiwizować wiele kampanii, grup reklam lub reklam naraz, wprowadzając wartość „ARCHIVE” w kolumnie działań.

Archiwizacja kampanii lub grupy reklam spowoduje także zarchiwizowanie wszystkich ich elementów. Na przykład w przypadku archiwizacji kampanii zostaną zarchiwizowane wszystkie grupy reklam i reklamy należące do danej kampanii. W przypadku archiwizacji grupy reklam zostaną zarchiwizowane reklamy, ale kampania i inne grupy reklam w ramach kampanii nie zostaną objęte tym procesem.

Zarchiwizowanych elementów nie można przywrócić. Archiwizacja powoduje trwałe usunięcie elementu z domyślnych widoków i raportów. Tej operacji nie można cofnąć, ale można eksportować dane dotyczące skuteczności zarchiwizowanych obiektów.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami