Kierowanie reklam do grup odbiorców

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Kierowanie reklam do grup odbiorców pozwala dotrzeć do konkretnej grupy osób poprzez połączenie informacji na temat klientów z informacjami na temat sposobów korzystania z Pinteresta przez odbiorców.

Możesz utworzyć cztery typy grup odbiorców obejmujące:

  • listy klientów
  • osoby, które przeszły do Twojej witryny
  • osoby, które weszły w interakcję z Twoimi Pinami na Pintereście
  • osoby podobne do odbiorców z istniejącej listy

Tworzenie grupy odbiorców

  1. Kliknij Reklamy i wybierz opcję „Grupy odbiorców”
  2. Kliknij Utwórz grupę odbiorców
  3. Wybierz typ grupy odbiorców i kliknij Dalej
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami i kliknij Utwórz

Po utworzeniu przez Ciebie listy klientów wyszukamy na niej osoby, które mają konta na Pintereście. Aby można było użyć grupy odbiorców, musi do niej należeć 100 osób. Na przykład, jeśli prześlesz listę 120 osób, ale nasz system wykryje, że tylko 80 z nich ma konta na Pintereście, trzeba będzie dodać więcej klientów.

Pinterest nigdy nie udostępni utworzonych przez Ciebie grup odbiorców ani nie użyje ich do kierowania reklam w kampaniach innych reklamodawców, jeśli o to nie poprosisz.

Jak działają grupy odbiorców?

Lista klientów

Prześlij adresy e-mail lub identyfikatory reklam na urządzenia mobilne (ang. MAID) istniejących klientów w pliku CSV z jedną kolumną. Pomiń wszelkie dodatkowe informacje, takie jak nazwiska. Pamiętaj, że ostateczna liczba odbiorców pozyskanych z listy jest zwykle niższa niż łączna liczba adresów e-mail lub identyfikatorów reklamowych na urządzenia mobilne, które zostały przesłane.

Uwzględnienie tej listy pozwala dotrzeć do wartościowych klientów z konkretnym przekazem. Nieuwzględnienie jej pozwala realizować cele związane z pozyskiwaniem nowych klientów. Gdy lista będzie miała co najmniej 100 dopasowań, zostanie oznaczona na zielono na stronie z grupami odbiorców w Menedżerze reklam i będzie można używać jej jako grupy odbiorców reklamy.

Formatowanie

  • Pliki z adresami e-mail: zwykły tekst, klucz haszowania SHA256, MD5. Muszą zawierać znak „@”.
  • Pliki z identyfikatorami reklam na urządzenia mobilne (MAID): zwykły tekst, klucze haszowania SHA1, SHA256, MD5. Identyfikatory reklam firmy Apple (IDFA) oraz identyfikatory reklam Androida (AAID) muszą być pisane małymi literami. Identyfikatory reklam na urządzenia mobilne (MAID) powinny mieć format: 8-4-4-4-12.

Jeśli przesłanie pliku CSV kończy się niepowodzeniem, prawdopodobnie nie został spełniony jeden z powyższych wymogów. Należy pominąć nagłówki, tytuły, puste wiersze i znaki tabulacji.

Lista klientów przesłana do Pinteresta jest natychmiast haszowana i nie można jej ponownie pobrać ani otworzyć. Aby wprowadzić zmiany na liście klientów, musisz przesłać nową listę. Listy klientów nie są aktualizowane automatycznie, chyba że zostały połączone z systemem CRM za pośrednictwem interfejsu API Pinteresta.

Wprowadzanie zmian

Lista klientów przesłana do Pinteresta jest natychmiast haszowana i nie można jej ponownie pobrać ani uzyskać do niej dostępu. Aby wprowadzić zmiany na liście klientów, musisz przesłać nową listę. Jeśli chcesz usunąć konkretnego klienta z istniejącej listy, usuń wybraną pozycję z listy klientów, zapisz plik, korzystając z tej samej nazwy grupy odbiorców, a następnie prześlij listę ponownie. Listy klientów nie są aktualizowane automatycznie, chyba że zostały połączone z systemem CRM za pośrednictwem interfejsu API Pinteresta.

Osoby odwiedzające witrynę

Funkcja ponownego kierowania reklam do odwiedzających witrynę identyfikuje osoby, które odwiedziły witrynę, i umożliwia przekierowywanie ich do Pinteresta, gdzie występuje większe prawdopodobieństwo podjęcia przez nie działania. Aby móc tworzyć grupy odbiorców na podstawie osób odwiedzających witrynę, musisz skonfigurować tag Pinteresta.

Dodaj kod podstawowy na każdej stronie w witrynie oraz kod zdarzenia na stronach, na których chcesz śledzić istotne działania. Grupę odbiorców docelowych możesz utworzyć na podstawie co najmniej jednego tagu konkretnego zdarzenia w witrynie lub na podstawie co najmniej jednej strony odwiedzonej przez odbiorców w witrynie. W przypadku zdarzeń możesz ponownie kierować reklamy do osób, które dodały konkretny rodzaj produktu do koszyka, ale nie sfinalizowały zakupu. W przypadku stron możesz ponownie kierować reklamy do osób, które wyświetliły strony o określonych adresach URL (np. strony przejścia do kasy lub potwierdzenia zakupu).

Wielkość nowo utworzonej grupy zostanie zaktualizowana w ciągu 24 godzin na stronie grup odbiorców w Menedżerze reklam.

Zaangażowanie

Po potwierdzeniu witryny w ustawieniach konta możesz kierować reklamy do osób, które wcześniej zareagowały na Piny w witrynie. Dotyczy to zapisań, powiększeń, komentarzy, kliknięć linku i przesunięć karty karuzeli.

Możesz dodawać filtry do grupy odbiorców utworzonej na podstawie zaangażowania, aby uwzględnić lub wykluczyć osoby, które podjęły konkretne działania — na przykład zapisały Twojego Pina. Użyj następujących filtrów, aby uwzględnić lub wykluczyć osoby z grupy odbiorców: Docelowy adres URL, Typ działania, Identyfikator Pina, % wyświetlenia filmu lub Kategoria Pina. Jeśli korzystasz z filtra Identyfikator Pina, pamiętaj, że identyfikator ten musi być oryginalnym identyfikatorem Pina organicznego, a nie identyfikatorem reklamy. Jeśli nie zastosujesz żadnych filtrów, grupa odbiorców będzie obejmowała osoby, które weszły w interakcję z dowolnym Pinem przekierowującym do Twojej potwierdzonej witryny. Piny te mogą obejmować reklamy, Piny organiczne oraz Piny, które nie zostały utworzone przy użyciu Twojego konta.

Wielkość nowo utworzonej grupy zostanie zaktualizowana w ciągu 24 godzin na stronie z grupami odbiorców w Menedżerze reklam.

Identyczność

Kierowanie reklam na podstawie identyczności pozwala łatwo dotrzeć do osób podobnych do obecnych odbiorców. Identyczne grupy odbiorców są tworzone przy użyciu informacji o użytkownikach Pinteresta i ich zachowaniach.

Wybierz jedną z istniejących grup odbiorców i użyje jej jako grupy źródłowej to utworzenia identycznej grupy odbiorców. Możesz kierować treści do osób w określonym kraju na podstawie źródłowej grupy odbiorców oraz wybrać jej docelową wielkość (w procentach). Identyczne grupy odbiorców mogą być wykorzystywane w celu znalezienia nowych klientów, nowych osób, które prawdopodobnie wejdą w interakcję z Twoimi Pinami, jak również nowych osób, które prawdopodobnie odwiedzą Twoją witrynę, ponieważ zrobili to odbiorcy źródłowi.

Wielkość nowo utworzonej grupy zostanie zaktualizowana w ciągu 24 godzin na stronie grup odbiorców w Menedżerze reklam. Jeśli grupa odbiorców źródłowych również jest nowa, jej wielkość zostanie zaktualizowana w ciągu 72 godzin.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami