Przed rozpoczęciem pracy z katalogami

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Zanim skonfigurujesz katalogi, wykonaj poniższe kroki. Klikaj poszczególne linki, aby przejść do właściwych sekcji:

Czy możesz korzystać z katalogów?

Katalogi to narzędzie wykorzystujące zestawienia danych, przeznaczone dla firm, które sprzedają produkty w swoich witrynach. Aby korzystać z katalogów, musisz mieć:

 • Konto firmowe na Pintereście
 • Źródło danych — plik zawierający listę produktów i odpowiadające im atrybuty; nazywany jest również katalogiem produktów lub kanałem produktów
 • Potwierdzoną witrynę
 • Witrynę zgodną z naszymi Wytycznymi dla sprzedawców, która zawiera jasne i łatwe do znalezienia zasady dostaw, zasady zwrotów oraz dane kontaktowe
 • Hosting źródła danych — sposób nieprzerwanego hostowania i przechowywania źródła danych swoich produktów, które możesz codziennie wysyłać do Pinteresta

Jeśli nie spełniasz tych warunków, a chcesz tworzyć Piny zakupowe, możesz rozpocząć współpracę z witryną e-commerce, aby sformatować swoje produkty na Pinteresta. Istnieje obecnie możliwość integracji z GoDataFeed i Productsup. Możesz również promować swoje treści na Pintereście na inne sposoby.

Podstawowe informacje na temat źródła danych

Co to jest źródło danych?

Źródło danych (zwane również katalogiem produktów, kanałem produktów lub kanałem danych) to plik zawierający listę produktów i ich atrybutów sporządzoną w odpowiedni sposób. Ten plik przetwarzany jest codziennie, aby dynamicznie tworzyć Piny z Twoich produktów.

Jak działa źródło danych

Aby przesłać źródło danych na Pinteresta, należy podać link do adresu URL, pod którym możemy uzyskać dostęp do pliku źródła danych. Sprawdzimy plik i utworzymy Pin z produktem dla każdego elementu, który zostanie przez nas zatwierdzony. Dowiedz się więcej o specyfikacji źródła danych.

Utrzymywanie źródła danych

Hosting źródła danych to pierwszy krok do zapewniania aktualnych informacji o dostępnych produktach. Pinterest będzie pobierał Twoje źródło danych codziennie i poinformuje Cię o ewentualnych błędach. Należy zatem zapoznać się z błędami i naprawić je jak najszybciej, aby zapewnić prawidłowość informacji o produktach.

Istnieją różne rodzaje błędów. Jedne mogą oznaczać, że nie zaktualizuje się cały kanał, inne — że tylko niektóre pozycje się nie zaktualizują albo że należy dokonać pewnych zmian, aby zastosować najlepsze praktyki. Dowiedz się więcej o komunikatach o rozwiązywaniu błędów.

Więcej na temat źródła danych:

 • Codzienna aktualizacja. Zestawiamy Twoje źródło danych raz na 24 godziny. Aby zadbać o aktualność swoich produktów, udostępniaj całe zaktualizowane źródło danych każdego dnia. Nie obsługujemy planowania zestawień ani zestawień na żądanie.
 • Hosting źródła danych. Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub udostępnij link do pobrania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Musi być dostępny dla agenta użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie IP lub klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku do pobrania bezpośrednio, konieczne może być dodatkowe poinstruowanie Pinteresta, w jaki sposób uzyskać dostęp do pliku. Nie oferujemy hostingu źródeł danych.
 • Maksymalnie 5 milionów produktów.  Możemy przetworzyć do 5 milionów produktów na jednym koncie. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż 5 milionów produktów, przetworzymy pierwsze 5 milionów wierszy.
 • Jedno źródło danych na jedno konto firmowe.

Przygotuj potwierdzoną witrynę na Pintereście

Wszystkie docelowe adresy URL w źródle danych muszą mieć domenę internetową zarejestrowaną jako potwierdzoną witrynę na Pintereście. Firma może potwierdzić wiele domen, ale domena może być potwierdzona tylko przez jedno konto firmowe na Pintereście. Dowiedz się, jak potwierdzić swoją witrynę.

Przygotuj źródło danych

Zanim skonfigurujesz swój kanał, musisz utworzyć źródło danych — plik z listą produktów oraz odpowiadających im atrybutów.

Wymagania dotyczące hostingu źródła danych katalogów

Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub przygotuj link do pobrania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Pinterest nie oferuje hostingu dla użytkowników. Lokalizacja źródła danych musi być dostępna dla agenta-użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie adresu IP lub klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku HTTP/HTTPS do bezpośredniego pobrania, nie powinien on mieć dodatkowych instrukcji dla Pinteresta, w jaki sposób uzyskać dostęp do pliku.

Wymagania dotyczące formatu źródła danych katalogów

Obsługiwane formaty:

Wskazówki dotyczące formatowania:

 • Jeśli korzystasz z csv, zamkniemy Twoje wartości w podwójnych cudzysłowach, aby zapobiec problemom z przetwarzaniem.
 • Dodatkowy zmienny separator (przecinek, tabulator) może spowodować nieprawidłowe przetworzenie elementu lub pliku.
 • Upewnij się, że separatory dla wszystkich kolumn i wierszy są poprawnie wprowadzone poprzez sprawdzenie, czy w każdym wierszu znajduje się taka sama liczba separatorów.
 • Specyfikacje kanału dla wymaganych i ustawionych wartości muszą być w standardowym amerykańskim angielskim.
 • W przypadku plików rozdzielanych tabulatorami lub przecinkami plik źródła danych może być tekstem zwykłym, kodowanym w UTF-8 lub Latin1.

Wymagania dotyczące danych produktów

Upewnij się, że spełniasz Wytyczne dla sprzedawców. Możemy usuwać produkty lub konta, które naruszają te wytyczne.

Pola wymagane i opcjonalne

Jest 7 wymaganych pól. Jeśli któregokolwiek z nich będzie brakować lub jego formatowanie będzie niewłaściwe, nie będziemy mogli pobrać kanału.

Wymagane pola:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Istnieją również pola opcjonalne, które możesz dodać, aby Pinterest lepiej mapował Twoje produkty na Pinnerów. Im więcej informacji podasz, tym lepiej dopasowane będę Twoje Piny do Pinnerów, którzy je widzą. Zalecamy dodanie opcjonalnych pól oraz szczegółów do kanału, aby poprawić trafność.

Wymagane pola

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
id

Utworzony przez użytkownika unikalny identyfikator reprezentujący produkt.

Akceptowane są tylko znaki Unicode.

Maksymalnie 127 znaków DS0294-L wymagane
title Nazwa produktu. Musi być taka sama jak nazwa produktu ze strony docelowej. Uwzględnij szczegóły wariantu takie jak kolor i rozmiar. Maksymalnie 500 znaków Damska koszula jeansowa, rozmiar L wymagane
description Opis produktu. To pole nie obsługuje HTML i musi zawierać zwykły tekst, aby działało prawidłowo. Maksymalnie 10 000 znaków Dżinsowa koszula o swobodnym kroju wykonana z najwyższej jakości japońskiego dżinsu.  wymagane
link Strona docelowa produktu. Link musi prowadzić bezpośrednio do tego samego produktu i prezentować te same dane. Strona docelowa nie powinna wymagać rejestracji. Adres URL musi zaczynać się od http: // lub https: //  Maksymalnie 511 znaków https://www.przykład.pl/cat/kobiety-ubrania/koszula-jeansowa-0294 wymagane
image_link

Link do obrazu produktu. Adres URL musi być dostępny dla agenta użytkownika. Prześlij właściwy obraz. Upewnij się, że pod linkiem nie ma obrazów z szablonów ani obrazów zastępczych. Musi zaczynać się od http: // lub https: //

Przecinki należy zakodować lub usunąć, jeśli są częścią linku do obrazu, ponieważ obecnie nie przetwarzamy linków do obrazów zawierających przecinki.

  https://scene.example.com/image/image.jpg wymagane
price Cena produktu. Cena powinna zawierać walutę zgodną z ISO-4217, jeśli nie jest podana w USD. Jeśli waluta nie zostanie podana, domyślnie ustawimy ją na dolary amerykańskie. Akceptujemy walutę po numerycznej wartości ceny — ze spacją lub bez. Waluta powinna być zgodna ze standardowym kodem ISO-4217. Nie akceptujemy cen o wartości 0. Nie używaj symboli walut.

<numeryczna>

<ISO 4217>

24,99 USD
24,99USD
24,99
24,99 GBP
wymagane
availability Dostępność produktu. Musi być jedną z następujących wartości: „in stock” (w magazynie), „out of stock” (brak w magazynie) lub „preorder” (na zamówienie). in stock
out of stock
preorder
in stock wymagane

Opcjonalne atrybuty ogólne

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
product_type Kategoria produktu na podstawie własnej taksonomii produktów. Podkategorię muszą być oddzielone znakami „ > ” do wysyłki. Znak > musi być otoczony spacjami. Nie rozpoznajemy innych separatorów takich jak przecinek lub kreska pionowa.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Maksymalnie 1000 znaków

Odzież > Damska > Koszule > Jeans opcjonalnie
additional_image_link

Linki do dodatkowych zdjęć produktu. Oddziel każdy dodatkowy obraz przecinkiem. Zalecamy zamknięcie całego ciągu znaków w cudzysłowie. Musi zaczynać się od http: // lub https: //

Przecinki należy zakodować lub usunąć, jeśli są częścią linku do obrazu, ponieważ obecnie nie przetwarzamy linków do obrazów zawierających przecinki.
 

Utworzymy nowego Pina dla każdego przesłanego linku do dodatkowego obrazu.

  https://scene.example.com/image/image_v2.jpg, https://scene.example.com/image/image_v3.jpg opcjonalnie
mobile_link Wersja strony docelowej zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych. Musi zaczynać się od http: // lub https: //   https://m.przykład.pl/cat/kobiety-ubrania/koszula-jeansowa-0294 opcjonalnie
sale_price Obniżona cena produktu. Sale_price musi być niższa niż normalna cena. Uwzględnij walutę w takim samym formacie jak w przypadku ceny. Powinna zawierać walutę zgodną z ISO-4217, jeśli nie jest podana w USD. Jeśli waluta nie zostanie podana, domyślnie ustawimy ją na dolary amerykańskie. Akceptujemy walutę po numerycznej wartości ceny — ze spacją lub bez. Nie akceptujemy wartości 0. Nie używaj symboli walut.

<numeryczna>

<ISO 4217>

14,99 USD
14,99USD
14,99
14,99 GBP
opcjonalnie

Opcjonalny identyfikator produktu

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
item_group_id Identyfikator nadrzędny produktu.  Maksymalnie 127 znaków DS0294 wymagany w przypadku pozycji z wieloma wariantami

brand

Marka produktu.   Josie’s Denim opcjonalnie
gtin Unikalny uniwersalny identyfikator produktu. Numeryczny 3234567890126 opcjonalnie
mpn Numer części producenta (ang. Manufacturer Part Number) to kod alfanumeryczny utworzony przez producenta produktu w celu jednoznacznego zidentyfikowania go wśród wszystkich produktów tego samego producenta. Alfanumeryczny „mpn”:
„PI12345NTEREST”
opcjonalnie
identifier_exists Jest wymagany, jeśli nie istnieją unikalne identyfikatory produktu (GTIN lub MPN). Jeśli atrybut nie zostanie określony, wartością domyślną będzie TRUE (PRAWDA). true
false
yes
no
true opcjonalnie

Opcjonalne cechy produktu

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg

color

Główny kolor produktu   blue opcjonalnie
gender Płeć przypisana do produktu. Musi być jedną z następujących wartości: „male” (dla mężczyzn), „female” (dla kobiet) lub „unisex” (dla obu płci). male
female
unisex
female opcjonalnie
age_group Grupa wiekowa w celu zastosowania przedziału demograficznego do produktu. Musi być jedną z następujących wartości: „newborn” (noworodek), „infant” (niemowlę), „toddler” (małe dziecko), „kids” (dziecko), „adult” (dorosły). newborn
infant
toddler
kids
adult
adult opcjonalnie
material Materiał użyty do wytworzenia produktu.   cotton opcjonalnie
pattern Opis wzoru produktu.   plaid opcjonalnie
size Rozmiar produktu.   M opcjonalnie
size_type Dodatkowy opis rozmiaru. Jeśli zostanie przesłany, musi być jedną z następujących wartości: „regular” (standardowy), „petite” (dla osób niskich), „plus” (dla osób o krągłej sylwetce), „big_and_tall” (dla osób wysokich o krągłej sylwetce), „maternity” (dla kobiet w ciąży). regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular opcjonalnie
size_system Określa rozmiarówkę kraju, w którym przesyłany jest produktu. Kod kraju

US
UK

opcjonalnie

Opcjonalne dane podatkowe i dotyczące wysyłki

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
tax Każda grupa atrybutów produktowych składa się z 4 atrybutów podrzędnych: country:region:rate (wymagane):tax_ship
Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych wartości.
country:region:rate(wymagane):tax_ship US:1025433:6.00:y opcjonalnie
shipping Każda grupa atrybutów wysyłki składa się z 4 atrybutów podrzędnych: country, region, service oraz price (wymagane).
Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych wartości.
country:region:service:price(wymagane)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

opcjonalnie

shipping_weight

Waga produktu. Pamiętaj o spacji pomiędzy ciągiem liczb a jednostką. <numeryczne> <jednostka> 3 kg
5 lbs
opcjonalnie
shipping_width Szerokość paczki potrzebnej do wysyłki produktu. Pamiętaj o spacji pomiędzy ciągiem liczb a jednostką. <numeryczne> <jednostka> 16 in opcjonalnie
shipping_height Wysokość paczki potrzebnej do wysyłki produktu. Pamiętaj o spacji pomiędzy ciągiem liczb a jednostką. <numeryczne> <jednostka> 12 in opcjonalnie

Opcjonalne oznaczenie produktu dla dorosłych

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
adult Ustaw ten atrybut na TRUE, jeśli przesyłasz produkty przeznaczone dla dorosłych. Nie będą wyświetlane na Pintereście. TRUE
FALSE
true opcjonalnie

Opcjonalne etykiety niestandardowe

Niestandardowe grupowanie produktów. Można ich użyć w różnych celach, na przykład do produktów sezonowych, promocyjnych lub bestsellerów. Akceptujemy do pięciu etykiet niestandardowych.

Możliwe będzie również tworzenie grup produktów w katalogach z wykorzystaniem etykiet niestandardowych.

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
custom_label_0 Niestandardowe grupowanie produktów. Maksymalnie 1000 znaków

Bestsellery

Promocja wakacyjna

opcjonalnie
custom_label_1 Niestandardowe grupowanie produktów. Maksymalnie 1000 znaków   opcjonalnie
custom_label_2 Niestandardowe grupowanie produktów. Maksymalnie 1000 znaków   opcjonalnie
custom_label_3 Niestandardowe grupowanie produktów. Maksymalnie 1000 znaków   opcjonalnie
custom_label_4 Niestandardowe grupowanie produktów. Maksymalnie 1000 znaków   opcjonalnie

Opcjonalne pola reklamy produktowej

Nazwa kolumny Opis Składnia / poprawne wartości Przykład Wymóg
adwords_redirect Umożliwia reklamodawcom podanie oddzielnego adresu URL, który może służyć do śledzenia ruchu pochodzącego z reklam produktowych Pinteresta. Należy wysłać pełny adres URL służący do śledzenia; parametry śledzenia nie wystarczą. Obecnie nie obsługujemy śledzenia wyświetleń. Musi zaczynać się od http: // lub https: // adres URL https://www.przykład.pl/cat/koszula-jeansowa/item012?utm_source=Pintere… opcjonalnie
condition Stan produktu. Musi być jedną z następujących wartości: „new” (nowy), „used” (używany) lub „refurbished” (odnowiony). new
used
refurbished
new opcjonalnie
google_product_category Kategoria produktu na podstawie znormalizowanej taksonomii produktów Google. To ustalona taksonomia. Akceptowane są zarówno wartości tekstowe, jak i kody numeryczne. Pełna taksonomia Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy

212
opcjonalnie

 

Skonfiguruj tag Pinteresta

Tag Pinteresta to kod w języku JavaScript. Możesz umieścić go w swojej witrynie, aby zbierać informacje o konwersji i tworzyć grupy odbiorców, do których chcesz kierować reklamy, na podstawie ich aktywności na stronie.

Pamiętaj, aby przesłać pola dotyczące zakupów przez tag Pinteresta.

 • Musisz mieć wdrożony tag Pinteresta z następującymi rodzajami konwersji: PageVisits, AddToCart oraz Checkouts
 • Musisz przekazać dane dotyczące zdarzenia dla „product_id” jako atrybut PageVisit, AddToCart i Checkouts
  • Product_id musi znajdować się pod pozycją (nie będzie widoczny na stronie widoku konwersji).
  • Użyj rozszerzenia do przeglądarki Chrome Pinterest Tag Helper, aby upewnić się, że przekazujesz identyfikatory produktów na stronach szczegółów produktu.
 • Dane „product_id” przekazane w tagu muszą odpowiadać danym „item_group_id” lub „id” ze źródła danych.
 • Łącznie min. 100 tys. zdarzeń PageVisit i AddtoCart przekazujących identyfikatory produktów w ciągu ostatnich 7 dni
   

Co dalej?

Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po przygotowaniu zestawienia źródła danych, aby dowiedzieć się, jak podłączyć kanał produktów do Pinteresta.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami