Komunikaty o błędach Edytora grupowego

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Każdy problem związany z Edytorem grupowym jest sygnalizowany innym komunikatem o błędzie.

W przypadku zduplikowanych słów kluczowych pojawi się ostrzeżenie z oznaczeniem „W”. Jeśli nie wystąpią inne błędy, przesyłanie powiedzie się, więc jest to bardziej powiadomienie o zduplikowanych słowach kluczowych niż komunikat o błędzie podczas przesyłania: 

SUKCES;W1622: Znaleziono zduplikowane słowa kluczowe w tym samym obiekcie nadrzędnym. Usuń wszystkie duplikaty. 

Poniżej znajdziesz komunikaty o błędach i wskazówki umożliwiające odpowiednie zaktualizowanie arkusza w Edytorze grupowym.

Komunikat o błędzie Sugerowane działanie
Błąd 1559: Nieprawidłowa data rozpoczęcia w formacie UTC. Data rozpoczęcia powinna być wcześniejsza niż data zakończenia i późniejsza niż dzisiejsza data. Upewnij się, że data rozpoczęcia jest datą przyszłą i jest wcześniejsza niż data zakończenia. Pamiętaj, że należy wpisać datę w formacie UTC, przez co może nie odpowiadać czasowi lokalnemu.
Błąd 1569: Nieprawidłowe umiejscowienie. Nie można edytować umiejscowienia po utworzeniu reklamy. Jeśli chcesz przetestować dodatkowe umiejscowienia, powiel istniejącą kampanię i zaktualizuj umiejscowienie.
Błąd 1619: Brak obrazu organicznego Pina promowanego, opisu lub adresu URL. Do utworzenia nowego Pina wymagane są: plik obrazu, opis i adres URL strony docelowej. Sprawdź, czy w arkuszu Edytora grupowego nie brakuje tych danych.
Błąd 1622: Znaleziono zduplikowane słowa kluczowe w tym samym obiekcie nadrzędnym. Usuń wszystkie duplikaty. Jeśli w jednej kampanii lub grupie reklam występują te same słowa kluczowe i rodzaje dopasowań, utworzone zostanie tylko pierwsze wystąpienie danego obiektu. Duplikaty należy usunąć.
Błąd 2009: Brakujące informacje w wierszu. Należy wypełnić kolumny z nazwą i identyfikatorem. Jeśli tworzysz kampanię, dodaj jej nazwę. Jeśli edytujesz kampanię lub grupę reklam, podaj ich identyfikatory.
Błąd 2016: Nie można znaleźć wiersza nadrzędnego. Jeśli jest to słowo kluczowe dotyczące kampanii, rodzaj dopasowania również powinien rozpoczynać się od słowa CAMPAIGN. Np.: CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE Na poziomie kampanii możesz dodawać tylko wykluczające słowa kluczowe. Określ CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE lub CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT, aby poprawić rodzaje dopasowania.
Błąd 2017: Wartość w kolumnie jest nieprawidłowa — nieprawidłowy identyfikator obiektu. Zwykle oznacza to, że w identyfikatorze obiektu brakuje prefiksu. Wpisz „C”, aby określić kampanię; „AG”, aby określić grupę reklam; „KW”, aby określić słowo kluczowe; „P”, aby określić identyfikator organicznego Pina; „PP”, aby określić identyfikator reklamy, lub „COL”, aby określić wiersz zamówienia kampanii.
Błąd 2017: Kolumna „Interests” zawiera nieprawidłową wartość. Sprawdź, czy lista zainteresowań ma prawidłowy format. Aby uzyskać wskazówki, zajrzyj do wiersza 2 w Edytorze grupowym.
Błąd 2017: Nieprawidłowa wartość — nie udało się utworzyć Pina. Należy podać elementy Image, Pin Description i Organic Pin URL. Nazwa przesyłanego przez Ciebie pliku obrazu powinna być zgodna z nazwą podaną w pliku CSV. Do utworzenia nowego Pina wymagane są: plik obrazu, opis i adres URL strony docelowej. Sprawdź, czy w arkuszu Edytora grupowego nie brakuje tych danych.
Błąd 2017: Kolumna „Existing Pin ID” ma nieprawidłową wartość — tego Pina nie można promować. Sprawdź, czy Pin organiczny, którego chcesz promować, ma docelowy adres URL, znajduje się na tablicy publicznej lub chronionej oraz należy do Ciebie. Pamiętaj, że nie można promować Pinów z tablic ukrytych.
Błąd 2017: Kolumna „Ads Status” zawiera nieprawidłową wartość — ARCHIVED. Aby zarchiwizować obiekt, wybierz „Archive” jako akcję do wykonania w kolumnie A. Nie można zarchiwizować obiektu, zmieniając jego stan.
Błąd 2017: Kolumna „Ads URL” zawiera nieprawidłową wartość — podano nieprawidłowy adres URL. Edytuj wartość w kolumnie „Ad URL”, usuwając spacje lub poprawiając nieprawidłowe formatowanie.
Błąd 2018: Wystąpił błąd. Prześlij ponownie i ponów próbę. Mamy problem techniczny. Spróbuj przesłać plik później. Jeżeli problem nie ustąpi, powiadom nas o tym.
Błąd 2019: Wystąpił błąd związany z jednym z obiektów nadrzędnych. Napraw błędy i prześlij plik ponownie. Jeżeli w jednym z obiektów nadrzędnych występuje błąd, nie uda się utworzyć ani zaktualizować obiektów w nim zagnieżdżonych. Napraw błędy, których dotyczą komunikaty o elemencie nadrzędnym, i spróbuj przesłać plik ponownie.
Błąd 2020: W kolumnie znajdują się nieprawidłowe znaki. Można wprowadzać tylko wartości UTF8. Program Excel mógł przeformatować wprowadzony przez Ciebie tekst. Spróbuj zapisać plik w formacie „CSV UTF-8”, a następnie ponownie go przesłać.
Błąd 2033: Wiersz zawiera pola z różnych obiektów. Wprowadź pola wyłącznie z jednego obiektu: kampanii, grupy reklam, promocji Pina lub słowa kluczowego. Sprawdź, czy nie zostały wypełnione kolumny, które nie należą do tworzonego lub edytowanego obiektu. Każdy wiersz reprezentuje inny obiekt (kampanię, grupę reklam, Pina lub słowo kluczowe), a arkusz grupowy odzwierciedla strukturę zagnieżdżoną, z Pinami i słowami kluczowymi w grupach reklam oraz grupami reklam w kampaniach. Upewnij się, że wypełnione kolumny dotyczą tylko obiektu w wierszu, który tworzysz.
Błąd 2038: Ten wiersz nie został przetworzony. Pamiętaj, żeby go zaktualizować. Ten błąd pojawia się po określeniu czynności „Edit” lub „Create” w kolumnie A, gdy kolumny nie zostały wypełnione w celu utworzenia elementów lub gdy nie wprowadzono żadnych zmian w istniejącym skoroszycie.
Błąd 2044: Istnieje już słowo kluczowe z tą samą wartością i rodzajem dopasowania. Pobierz arkusz ponownie. Sprawdź, czy któreś ze słów kluczowych i rodzajów dopasowania, które próbujesz dodać, nie istnieje już w bieżących grupach reklam lub kampaniach.
Błąd 12: Podczas przetwarzania tego wiersza wystąpił nieznany błąd. Sprawdź to działanie na swoim koncie. Ten błąd pojawia się zwykle podczas przesyłania dużych plików. Spróbuj przesłać plik później.
Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami