Wskazówki dotyczące korzystania z Edytora grupowego

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

W edytorze grupowym możesz tworzyć i edytować jednocześnie wiele reklam, kampanii reklam i grup reklam. Zebraliśmy tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli podczas pracy otrzymujesz komunikaty o błędach, przeczytaj nasz artykuł o rozwiązywaniu problemów w edytorze grupowym.

Formatowanie arkusza grupowego

Zwróć uwagę, że plik CSV jest dostępny do pobrania tylko w języku angielskim. Przesłany plik musi także zawierać wartości w języku angielskim. Obecnie nie obsługujemy innych wersji językowych. 

 • Wiersze 1 i 2 w arkuszu grupowym zawierają informacje takie jak opis kolumn, dopuszczalne parametry i specjalne formatowanie wymagane dla każdego wpisu. Nie wprowadzaj zmian do tych wierszy.
 • Podczas pobierania arkusza edytora grupowego zapisz plik Excel w formacie CSV UTF-8, aby zapewnić, że wszystkie wartości w szablonie będą poprawnie sformatowane.
 • Wypełnij pole „Działania” dla każdego wiersza w kolumnie A. Zignorujemy wszystkie wiersze, dla których działanie nie zostanie wybrane.
 • Wpisz daty kampanii w nawiasach w formacie [RRRR-MM-DD], aby uniemożliwić zmianę ich formatu.
 • W nowej wersji Edytora grupowego możesz usuwać wartości limitów wydatków oraz daty zakończenia grup reklam, zmieniając bieżące wartości na „CLEAR”.

Konfiguracja kampanii

 • Podczas tworzenia nowych obiektów ustaw ich status na Aktywny, jeżeli są gotowe do publikacji. Pamiętaj, że reklamy zostaną jeszcze zweryfikowane.
 • Aby utworzyć wiele Pinów w kampanii, skopiuj i wklej te same informacje dotyczące kampanii i grupy reklam do wszystkich Pinów należących do danej kampanii.
 • Kwoty budżetu i ofert są wyrażone w walucie konta. Jeżeli Twoja firma zarejestrowana jest w USA, płatności będą pobierane w dolarach amerykańskich.

Dowiedz się więcej na temat struktury kampanii.

  Kierowanie reklam

  Aby dodać nowe słowa kluczowe, dodaj odpowiednią liczbę wierszy i wybierz „Utwórz” jako działanie w kolumnie A.
  Możesz przypisać stawki dostosowane do poziomu słów kluczowych. Jeżeli tego nie zrobisz, zastosujemy stawkę dla danego poziomu grupy reklam. Inne informacje o kierowaniu reklam, takie jak zainteresowania, urządzenia lub płeć, nadal ustawia się dla poziomu grupy reklam.
  Jeżeli dodajesz słowa kluczowe do istniejącej grupy reklam, pamiętaj o podaniu identyfikatora grupy reklam.
  Listy rozdzielone przecinkami (np. zainteresowania, słowa kluczowe, lokalizacje) umieść w nawiasach. Na przykład zainteresowania: [egzotyczne zwierzęta domowe,owady,ssaki,słodkie zwierzęta] lub lokalizacje: [662,525,124522,826047]

  Wyświetl wszystkie kody kierowania reklam, których możesz użyć:

  Wciąż potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się z nami