Tworzenie karuzeli

Karuzela to Pin z wieloma obrazami. Karuzele doskonale nadają się do prezentowania różnych cech produktu, reklamowania kilku produktów jednocześnie oraz opowiadania historii marki rozdział po rozdziale.

Użytkownicy widzą karuzelę w swoich Aktualnościach jak każdego innego Pina. Mogą przewijać obrazy (które nazywamy kartami) bezpośrednio w Aktualnościach albo wybrać karuzelę i przewijać jej karty oraz odpowiadające im strony, w tym różne strony główne. Kiedy użytkownik zapisuje karuzelę, zapisuje całego Pina ze wszystkimi kartami.

Tworzenie karuzeli

Tworzyć karuzele mogą właściciele kont firmowych, korzystający z usług reklamowych. Pamiętaj, że przed stworzeniem karuzeli należy utworzyć kampanię karuzeli, natomiast dodanie informacji rozliczeniowych nie jest konieczne.

 1. Na stronie głównej ads.pinterest.com przejdź do „Reklam” w lewym górnym rogu i kliknij Utwórz reklamę lub kliknij czerwony przycisk    .

 2. Wybierz cel swojej kampanii.

 3. Nazwij ją i ustal budżet lub pozostaw to pole puste, jeśli nie chcesz promować karuzeli.

 4. Znajdź przełącznik obok „Zmień reklamę w karuzelę” i przesuń go w prawo, a następnie kliknij Dalej.

 5. Nazwij swoją grupę reklam, dodaj szczegóły kierowania swojej kampanii i ustaw ofertę, jeżeli chcesz promować karuzelę.

 6. Wybierz utworzoną wcześniej karuzelę lub zaznacz Utwórz karuzelę.

 7. Prześlij od 2 do 5 obrazów do wykorzystania w karuzeli w odpowiedniej kolejności. Pamiętaj, że na razie obsługiwane są tylko obrazy statyczne. Ich proporcje powinny wynosić 1:1 (obraz kwadratowy) lub 2:3 (obraz pionowy). Kliknij   na obrazie, aby zmienić jego proporcje.

 8. Dodaj tytuł i opis. Jeżeli chcesz, by na każdej karcie znajdował się inny tekst, przestaw przełącznik „Dodaj tekst do wszystkich” do pozycji wyłączonej. W przeciwnym razie tytuł i opis zostaną skopiowane do wszystkich kart.

 9. Wpisz docelowy adres URL — karty mogą prowadzić do tej samej lub do różnych stron.

 10. Wybierz tablicę, na której ma zostać umieszczona karuzela, klikając tę tablicę.

 11. Kliknij Weryfikuj reklamę.

Pamiętaj, że jeżeli nie promujesz karuzeli, zapłacisz za Pina jako całość, a nie za przewinięcie kart. W raportach Pin zostanie przedstawiony jako całość, natomiast czynności podjęte na kartach nie zostaną w nich ujęte.

Tworzenie karuzeli w Edytorze grupowym

 1. Przejdź do Edytora grupowego i kliknij Pobierz przykładowy arkusz.

 2. Wpisz KARUZELĘ jako rodzaj kreacji.

 3. Kliknij Wybierz obrazy i dodaj od 2 do 5 obrazów do karuzeli.

 4. Wypełnij pola dotyczące karuzeli: nazwę obrazu, tytuł, opis, organiczny adres URL Pina oraz docelowy adres URL. Nie wypełniaj kolumn Pinów promowanych.

 5. Kliknij Przetwórz.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami