Tworzenie raportu niestandardowego

Aby zobaczyć wszystkie potrzebne informacje w jednym raporcie, możesz samodzielnie skonfigurować jego szablon w centrum raportów. W historii raportów możesz na bieżąco śledzić zmiany statusów oraz ponownie przeprowadzić dotychczasowe raporty.

Tworzenie raportu niestandardowego

 1. Na koncie firmowym Pinteresta kliknij Reklamy w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Raportowanie
 3. Kliknij Eksportuj powyżej tabeli raportowania, a następnie wybierz Utwórz raport niestandardowy
 4. Po lewej stronie ekranu pod „Rodzaj raportu” kliknij  , aby wybrać szablon raportu
 5. Nazwij raport i ustaw zakres czasu oraz dat w sekcji „Szczegóły raportu”
 6. Edytuj dostępne opcje w sekcji „Konfiguracja danych”, aby wybrać dane, które mają być zawarte w raporcie
 7. Dodaj lub usuń kolumny z raportu
  • Wyszukaj kolumnę w pasku wyszukiwania
  • Kliknij   obok kategorii, aby przeglądać opcje kolumn
  • Kliknij   obok nazwy kolumny, aby usunąć kolumnę z raportu
 8. Kliknij Przeprowadź raport

Po kliknięciu Przeprowadź raport przejdziesz do strony historii raportów. W kolumnie ze statusem raportu możesz sprawdzić, czy przeprowadzono raport.

Przeglądanie historii raportów

Aby zobacz historię raportów, kliknij Eksportuj powyżej tabeli raportowania w pulpicie raportowania, a następnie wybierz Zobacz historię raportów. Znajdują się w niej aktualizowane na bieżąco statusy raportów utworzonych w kreatorze raportów.

Na stronie historii raportów możesz:

 • Anulować raport podczas jego przeprowadzania
 • Przeprowadzić anulowany lub nieudany raport
 • Pobrać gotowy raport

Raporty są przechowywane w historii raportów przez trzy dni od ich utworzenia. Miej na uwadze, że raporty utworzone z tabeli raportowania nie znajdują się w historii raportów.

Dowiedz się, jak eksportować raporty z tabeli raportowania.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami