Tworzenie, edytowanie i przeglądanie raportów niestandardowych

Aby zobaczyć niestandardowy widok wskaźników, można utworzyć dwa rodzaje raportów. 

  • Jednorazowe raporty niestandardowe: utwórz jednorazowy raport niestandardowy, jeśli chcesz wygenerować go w określonym celu i w przyszłości nie będziesz potrzebować takiego samego raportu.
  • Szablony raportów: twórz szablony raportów, aby zapisywać niestandardowe raporty, z których często korzystasz. Możesz łatwo uruchomić dany raport ponownie — wystarczy, że ustawisz częstotliwość raportu tak, aby był uruchamiany codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Po utworzeniu szablonu lub harmonogramu raportu możesz edytować go na stronie raportów niestandardowych.
 

Tworzenie i uruchamianie raportu niestandardowego

Zdecyduj, jaki rodzaj raportu niestandardowego chcesz uruchomić (jednorazowy raport niestandardowy, szablon raportu bez harmonogramu czy szablon raportu z harmonogramem). Następnie utwórz, uruchom i zaplanuj raport niestandardowy.
 

Edytowanie raportu niestandardowego

Możesz edytować raporty i harmonogramy po ich skonfigurowaniu. Dowiedz się, w jaki sposób dokonywać rozległych zmian w istniejących szablonach raportów, edytować istniejący harmonogram, dodać harmonogram do istniejącego szablonu raportu lub skopiować i zaktualizować istniejący szablon raportu.
 

Przeglądanie strony raportów niestandardowych

Przejrzyj stronę raportów niestandardowych, aby zobaczyć wszystkie istniejące szablony raportów, harmonogramy oraz raporty w toku i przetwarzane.
 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami