Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście. Dowiedz się więcej

Musisz udostępnić Pinterestowi adres URL źródła danych, abyśmy mogli uzyskać dostęp do pliku źródła danych i utworzyć Piny na podstawie Twoich produktów. Zanim to zrobisz, upewnij się, że masz przygotowane źródło danych i potwierdzoną witrynę. Jeśli plik źródła danych zawiera błędy, poniżej dowiesz się, jak je rozwiązać.

Możesz dodać do 20 źródeł danych do jednego konta firmowego, aby promować swoje produkty na różnych rynkach, w różnych językach i w różnych walutach.

Możesz również usunąć źródło danych, jeśli już go nie chcesz na swoim koncie.

Uwaga: jeśli użytkownicy Pinteresta zapisali już Piny z Twojego źródła danych, usunięcie źródła danych nie spowoduje usunięcia Pinów zapisanych na ich tablicach.

Pierwsze źródło danych na koncie musi zostać dodane przez właściciela konta. Jeśli masz dostęp do konta innej osoby na poziomie administracyjnym lub na poziomie katalogów, w razie potrzeby możesz dodać dodatkowe źródła danych.

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście za pośrednictwem komputera i kliknij Reklamy, a następnie Katalogi
 2. Podaj szczegóły adresu URL źródła danych pod pozycją Nowe źródło danych:
  • Wprowadź nazwę źródła danych pod pozycją Nazwa.
  • Wprowadź adres URL źródła danych pod pozycją Adres URL źródła produktu. Ten adres URL musi zaczynać się od http://, https://, ftp:// lub sftp://, musi zawierać pełną ścieżkę do pliku i nie może zawierać poświadczeń. Obecnie nie akceptujemy plików skompresowanych.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycją Format pliku, aby wybrać format pliku.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycją Dostępność domyślna, aby wybrać domyślne ustawienie dostępności produktu.
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło pod pozycją Dane logowania zestawienia produktów, jeśli w przypadku źródła danych wymagane są poświadczenia.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycją Kraj/region, aby wybrać kraj lub region, z którego wysyłane są Twoje produkty. Pamiętaj, że tego ustawienia nie będzie można później zmienić.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycją Język, aby wybrać język treści zawartych w źródle danych. Pamiętaj, że tego ustawienia nie będzie można później zmienić.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycją Waluta domyślna, aby wybrać walutę dla swoich produktów.
  • Kliknij ikonę strzałki w dół pod pozycjami Godzina i Strefa czasowa, aby wybrać godzinę zestawiania wykazu produktów. Korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne.
 3. Kliknij Sprawdź swój wykaz produktów.
 4. Wklej fragment wykazu, który chcesz sprawdzić, wraz z nagłówkiem, w polu pod opcją Debuger zestawienia katalogów
 5. Kliknij Weryfikacja wykazu produktów.
  • Ewentualne błędy wyświetlą się pod polem. Aby je naprawić, postępuj zgodnie z instrukcjami w obszarze Sposób postępowania.
  • Jeżeli nie ma żadnych błędów, kliknij ikonę strzałki w lewo obok Debugera zestawienia katalogów, aby wrócić do szczegółów źródła danych.  
 6. Kliknij Utwórz Piny.

Po kliknięciu Utwórz Piny przejdziesz z powrotem do strony głównej źródła danych, a Twój wykaz zostanie przetworzony. Poczekaj na wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Pinteresta, w której znajdziesz status przesłanego źródła danych.

Jeżeli po kliknięciu Utwórz Piny otrzymasz komunikat o błędzie, upewnij się, że Twój plik danych spełnia wymogi katalogu, posiada wszystkie wymagane pola i jest dostępny. Gdy warunki zostaną spełnione, możesz spróbować ponownie. 

Aby edytować źródło danych, kliknij ikonę edycji obok źródła danych na stronie Katalogi. Pamiętaj, że nie można zaktualizować kraju/regionu ani języka wybranego podczas dodawania.

Zanim będzie można dodać dodatkowe źródło danych, zatwierdzone muszą zostać wszystkie bieżące pliki danych

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij Reklamy, a następnie kliknij Katalogi.
 3. Kliknij Dodaj nowe źródło danych w prawym górnym rogu.
 4. Wprowadź szczegóły nowego źródła danych.
 5. Kliknij Sprawdź swój wykaz produktów, aby sprawdzić, czy nie ma w nim błędów.
 6. Kliknij Utwórz Piny.

Możesz usunąć źródło danych, jeśli jesteś właścicielem konta albo masz dostęp do tego konta na poziomie administracyjnym lub na poziomie katalogów. Nie można usunąć źródeł danych, jeśli nie zostały jeszcze zatwierdzone lub są połączone z kampanią, która jest aktywna, wstrzymana lub niedługo się rozpocznie.

Jeśli usuniesz źródło danych, wszystkie powiązane produkty i grupy produktów zostaną usunięte z Twojego konta. Tej czynności nie można cofnąć. Aby tymczasowo wstrzymać strumień danych, kliknij przełącznik obok opcji Wstrzymaj. Później możesz ponownie aktywować wstrzymane źródło danych.

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij Reklamy, a następnie kliknij Katalogi.
 3. Kliknij ikonę edycji obok źródła danych, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij Usuń to źródło danych w lewym dolnym rogu.
 5. Kliknij Prześlij.
 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Jeżeli status dodanego źródła danych to Niezatwierdzone, kliknij Wyświetl problemy, aby zobaczyć szczegółowe informacje tłumaczące, dlaczego go nie zatwierdzono. 

Jeżeli po sprawdzeniu problemów możesz naprawić źródło danych, wprowadź sugerowane zmiany, poczekaj na kolejne dzienne zestawienie i ponownie sprawdź status swoich wykazów. 

Jeżeli sprawdziłeś problemy i uważasz, że źródło danych zostało prawidłowo skonfigurowane, możesz odwołać się od decyzji.

 1. Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij Reklamy w górnej części strony
 3. Wybierz Katalogi.
 4. Kliknij Wyświetl problemy poniżej obszaru Działania, obok źródła danych, w przypadku którego chcesz się odwołać od decyzji
 5. Wypełnij formularz opisując wprowadzone zmiany, a następnie kliknij Prześlij

Po złożeniu odwołania odpowiedź otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej; decyzję w sprawie będzie również można zobaczyć na stronie Katalogi

Pamiętaj:

 • Co 24 godziny będziemy tworzyć zestawienie dla Twojego źródła danych. Aby zadbać o aktualność szczegółowych informacji o swoich produktach, udostępniaj całe zaktualizowane źródło danych każdego dnia. Można zaplanować aktualizacje źródła danych, ale obecnie nie obsługujemy tworzenia zestawienia danych na żądanie.
 • Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub udostępnij link do pobierania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Link musi być dostępny dla agenta użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie adresu IP ani klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku umożliwiającego bezpośrednie pobranie pliku, uzyskanie dostępu nie może wiązać się z dodatkowymi działaniami nawigacyjnymi po stronie Pinteresta. Nie oferujemy hostingu źródeł danych.
 • Możemy przetworzyć do 20 milionów produktów na jednym koncie. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż 20 milionów produktów, przetworzymy pierwsze 20 milionów wierszy. Aby przetworzyć więcej niż 20 milionów wierszy z katalogu, skontaktuj się z opiekunem konta.
 • Zmieniając obraz produktu, pamiętaj również o zmianie adresu URL. Jeżeli go nie zaktualizujesz, zmiana obrazu nie zostanie zaakceptowana.
 • Rozwiązywanie problemów w przypadku komunikatów o błędach w źródle danych

  Problemy oraz zalecenia związane z tworzeniem Pinów produktowych są sygnalizowane odpowiednimi komunikatami. Możesz spodziewać się trzech różnych typów komunikatów: 

 • Błąd na poziomie pliku: wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej błędów na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych. 
 • Błąd na poziomie produktu: wystąpienie błędów na poziomie produktu uniemożliwi utworzenie Pinów produktowych. 
 • Ostrzeżenie na poziomie produktu: w przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecamy dostosowanie danych dotyczących produktów, aby uniknąć ostrzeżeń.
 • Możesz rozwiązać te problemy i ostrzeżenia, wykonując poniższe działania:

 • Zaloguj się do swojego konta firmowego na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 • Kliknij Reklamy, a następnie kliknij Katalogi.
 • Kliknij ikonę strzałki w dół  obok źródła danych, w przypadku którego chcesz rozwiązać problemy.
 • Kliknij Wyświetl problemy. Zobaczysz opis problemu oraz instrukcje dotyczące jego rozwiązywania.
 • Kliknij  ikonę strzałki w dół obok numeru błędu albo alertu, aby wyświetlić listę pozycji, których dotyczy ten sam problem.
 • Kliknij Zobacz więcej elementów, których to dotyczy, aby wyświetlić pełną listę pozycji, których dotyczy problem.
 • Kliknij  ikonę strzałki w dół obok tytułów pozycji, aby wyświetlić więcej informacji. 
 • Poniżej wyszukaj numer wyświetlonego komunikatu o błędzie, aby sprawdzić, w jaki sposób można zaktualizować i poprawić źródło danych.

  Kod błędu Komunikat o błędzie Typ błędu Postępowanie
  3 Twoje źródło danych nie zostało zestawione, ponieważ nie zmieniło się w ciągu ostatnich 90 dni. Błąd na poziomie pliku Zaktualizuj źródło danych przed kolejnym zestawieniem, aby mieć pewność, że informacje dotyczące produktów są dokładne.
  100 Nie można uzyskać dostępu do źródła danych. Błąd na poziomie pliku Sprawdź poświadczenia i ścieżkę do pliku źródła danych.
  Upewnij się, że nazwa pliku w danej lokalizacji nie została zmieniona (w przypadku serwera FTP/SFTP).
  Upewnij się, że w lokalizacji hostingu nie dochodzi do przekroczenia limitu czasu.
  Upewnij się, że w adresie URL pliku użyto nazwy użytkownika/hasła.
  101 Nieobsługiwany format kodowania źródła danych. Błąd na poziomie pliku Ponownie zakoduj plik w systemie UTF-8 lub Latin1.
   
  102 Źródło danych zawiera błędy formatowania. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że dane w pliku są oddzielone przecinkiem (zalecane jest używanie cudzysłowów podwójnych do wydzielenia wierszy) lub tabulatorem. Upewnij się, że w żadnym wierszu nie występuje dodatkowy separator ani nie brakuje separatora.
  103 W źródle danych brakuje niektórych wymaganych nagłówków kolumn. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że przesyłasz wszystkie wymagane nagłówki kolumn. Sprawdź wymogi dotyczące źródła danych.
  104 Niektóre linki do obrazów są nieprawidłowo sformatowane.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że wartość w polu image link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
  105 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Item ID, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole id jest wymagane. Upewnij się, że pole ID pozycji jest wypełnione w każdym wierszu źródła danych. Usuń wszystkie pozycje bez identyfikatora.
  106 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Title, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane.  Błąd na poziomie wiersza Pole title jest wymagane. Upewnij się, że pole tytułu produktu jest wypełnione w każdym wierszu źródła danych. Usuń wszystkie pozycje bez tytułu.
  107 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Description, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole description jest wymagane. Upewnij się, że pole opisu jest wypełnione w każdym wierszu źródła danych. Usuń wszystkie pozycje bez opisu.
  108 Brak wymaganego atrybutu: Google product category — w przypadku produktów brakuje wartości wymaganego atrybutu Google product category.  Błąd na poziomie wiersza Wyślij wpisy google_product_category zgodne z odpowiednią taksonomią. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (en-US).
  109 Nieprawidłowe formatowanie wymaganego atrybutu: Google product category — produkty nie zawierają prawidłowej wartości atrybutu Google product category.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że stosujesz odpowiednią taksonomię. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (en-US).
  110 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Link URL, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole link jest wymagane. Upewnij się, że pole strony docelowej produktu jest wypełnione.
  111 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Image link URL, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole image_link jest wymagane. Upewnij się, że przesyłasz link do obrazu produktu.
  112 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje wartości Availability, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole Availability jest wymagane. Upewnij się, że zawiera jedną z następujących wartości: „in stock”, „out of stock” lub „preorder”.
  113 Wartość atrybutu Price niektórych artykułów zawiera błędy formatowania w metadanych produktu, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane.  Błąd na poziomie wiersza Wartość w polu price musi mieć następujący format: „liczba” „waluta”. Na przykład: 1.00 USD, 1 USD lub 1.00USD.
  114 Wpis w polu Title tego artykułu został obcięty, ponieważ zawiera zbyt wiele znaków.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Tytuł zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu title przekracza 128 znaków. Aby zapobiec obcinaniu tytułów, przesyłaj tytuły produktów, których długość nie przekracza 128 znaków.
  115 Wpis w polu Description tego artykułu został obcięty, ponieważ zawiera zbyt wiele znaków.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Opis zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu description przekracza 500 znaków. Aby zapobiec obcinaniu opisów, przesyłaj opisy produktów, których długość nie przekracza 500 znaków.
  116 W przypadku niektórych artykułów brakuje wartości atrybutu Condition lub wartość atrybutu Condition jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego niektóre produkty zostaną opublikowane bez podanego warunku.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu condition: „new”, „used” oraz „refurbished”. Upewnij się, że nie wysyłasz żadnych innych wartości dla kolumny condition.
  117 Niektóre wartości atrybutu Gender są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu gender: „male”, „female” lub „unisex”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
  118 Niektóre wartości atrybutu Age Group są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu age_group: „newborn”, „infant”, „toddler”, „kids” lub „adult”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
  119 Niektóre wartości atrybutu Size Type są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu size_type: „regular”, „petite”, „plus”, „big_and_tall” lub „maternity”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
  120 Źródło danych niektórych artykułów zawiera błędy formatowania.  Błąd na poziomie wiersza Twoje źródło danych zawiera błędy formatowania, które powodują niepowodzenie przesyłania co najmniej jednego wiersza, co może również wpłynąć na przesyłanie całego zestawienia produktów. Sprawdź i popraw błędy formatowania, zanim ponowisz próbę aktualizacji.
  121 Nieprawidłowe formatowanie wymaganego atrybutu: link — linki do produktów zawierają parametry śledzenia UTM. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Sprawdź, czy parametry UTM są zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi śledzenia i zostały odpowiednio skonfigurowane pod kątem Pinteresta.
  122 Niektóre linki są nieprawidłowo sformatowane. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
  123 Kanał produktów zawiera zduplikowane artykuły.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Bieżący wiersz zawiera ostrzeżenie, ponieważ w źródle danych jest już pozycja z takim samym wpisem w polu product ID. Nie wysyłaj duplikatów produktów.
  125 W przypadku niektórych artykułów wartość atrybutu Sale price jest wyższa niż początkowa cena artykułu. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Wartość w polu sale price musi mieć następujący format: „liczba” „waluta”. Na przykład: 1.00 USD, 1 USD lub 1.00USD. Cena w polu sale price nie może być wyższa ani taka sama jak cena w kolumnie price. 
  126 W przypadku niektórych artykułów wartość w polu Google product category ma tylko jeden lub dwa poziomy, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Zalecamy przesyłanie pełnej wartości atrybutu Google product category. Większa szczegółowość kategorii pomaga nam lepiej zrozumieć charakter danego produktu.
  127 Niektóre adresy URL w kolumnie Adwords_redirect to duplikaty adresów URL linków do tych artykułów. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Potwierdź, że kolumna ad_link przesyła odpowiednie parametry śledzenia na potrzeby Pinteresta. Zalecamy umieszczanie linków organicznych w kolumnie Link, a adresów URL ze śledzeniem w kolumnie ad_link.
  129 Źródło danych zawiera zduplikowane nagłówki. Ostrzeżenie na poziomie pliku Źródło danych zawiera zduplikowane nazwy kolumn. Usuń zduplikowane kolumny i prześlij wyłącznie unikatowe kolumny. W przypadku zduplikowania kolumn zaakceptujemy tylko pierwsze wystąpienie takiej kolumny.
  130 Wartość atrybutu Tax niektórych artykułów jest nieprawidłowo sformatowana.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna Tax ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US::0.13:
  131 Wartość atrybutu Shipping niektórych artykułów jest nieprawidłowo sformatowana.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna shipping ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US:::0.00
  132 Niektóre artykuły mają nieprawidłową wartość atrybutu Shipping weight.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Bieżący wiersz nie przeszedł weryfikacji, ponieważ format wartości w polu shipping_weight jest inny niż „3kg” lub „3 kg”. Wiersz musi zawierać liczbę oraz odpowiednią jednostkę wagi („lb”, „oz” lub „kg”).
  133 Niektóre artykuły mają nieprawidłową wartość atrybutu multi-pack. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Atrybut Multipack musi mieć wartość numeryczną. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu.
  134 Niektóre linki atrybutu Adwords_redirect są nieprawidłowo sformatowane.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link ad_link zaczyna się od przedrostka http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
  135 Niektóre linki atrybutu Adwords_redirect zawierają zbyt wiele znaków. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że długość linku w polu ad_link nie przekracza 511 znaków oraz że jest to prawidłowy adres URL.
  136 Image link ma nieprawidłowy format. Sprawdź czy jest to prawidłowy adres URL. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją rozwiąż wszelkie występujące problemy z formatowaniem adresu URL linku do obrazu oraz z witryną hosta.
  137 Niektóre wartości atrybutu image_link są nieprawidłowo sformatowane, dlatego nie zostaną opublikowane razem z artykułem. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Nieprawidłowo sformatowane linki zostaną usunięte z kolumny additional_image_link. Upewnij się, że podane linki to prawidłowe adresy URL.
  138 Źródło danych zawiera zbyt wiele artykułów, dlatego niektóre artykuły nie zostaną opublikowane. Ostrzeżenie na poziomie pliku Obecnie akceptujemy do 20 milionów wierszy. Przetworzymy tylko pierwszych 20 milionów produktów. Dodatkowe produkty zostaną pominięte. Prześlij mniej niż 20 milionów produktów, aby mieć pewność, że wszystkie produkty, które chcesz przetworzyć, zostaną zaakceptowane.
  139 Linki do produktów nie odpowiadają zweryfikowanej domenie powiązanej z tym kontem. Błąd na poziomie pliku Adresy URL linku muszą odpowiadać zweryfikowanej domenie powiązanej z Twoim kontem. Upewnij się, że w kolumnie link w źródle danych nie wysyłasz przekierowań ani innych domen.
  140 Musisz potwierdzić domenę sprzedawcy. Błąd na poziomie pliku Musisz dysponować potwierdzoną domeną, aby zestawić źródło danych. Zweryfikuj swoją domenę i spróbuj ponownie.
  141 Wartości atrybutu Adult niektórych artykułów są nieprawidłowe. Błąd na poziomie wiersza Jeśli zestawienie zawiera kolumnę „adult” wraz z wartościami, upewnij się, że te wartości to „true”, „false”, „yes” lub „no”.
  142 Link do produktu nie został opublikowany, ponieważ zawierał zbyt wiele znaków. Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź link do produktu i upewnij się, że nie zawiera on więcej niż 511 znaków. 
  143 Nie można zweryfikować źródła danych, ponieważ plik .xml jest nieprawidłowo sformatowany.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją popraw błędy formatowania w pliku .xml (brakujące tagi końcowe, nieprawidłowe znaki itp.).
  144 Wartość atrybutu expiry_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty ważności.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie expiry_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
  145 Wartość atrybutu availability_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty dostępności.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie availability_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
  146 Wartość atrybutu sale_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty wyprzedaży.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie sale_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
  147 Wartość atrybutu weight_unit jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez jednostki wagi.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie weight_unit ma format lb, oz lub kg, i popraw błędy formatowania.
  148 Wpis w kolumnie bundle jest nieprawidłowo sformatowany, dlatego artykuł zostanie opublikowany jako taki, który nie łączy się z innymi produktami.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie bundle ma format „yes”, „no”, „true” lub „false”, i popraw błędy formatowania.
  149 Wartość w kolumnie updated_time jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez czasu aktualizacji.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie updated_time ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
  150 Nie można pobrać źródła danych z powodu błędów związanych z przekierowywaniem adresu URL.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją rozwiąż problemy z formatowaniem adresu URL źródła danych oraz z witryną hosta. Możliwe, że adres URL źródła danych przekroczył 10 przekierowań, zmienił protokół podczas przekierowywania albo jest całkowicie nieprawidłowy.  
  151 Ten artykuł nie zostanie opublikowany, ponieważ są wymagane informacje dotyczące ceny.  Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź prawidłowe informacje dotyczące ceny w kolumnie Price.
  152 Nie można zweryfikować źródła danych, ponieważ plik nie zawiera minimalnej liczby wierszy wymaganej w przypadku poprawnego źródła danych.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że źródło danych zawiera co najmniej dwa wiersze (wiersz nagłówka i co najmniej jeden wiersz produktu).
  153 Wartość atrybutu custom_label jest zbyt długa, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez etykiety niestandardowej.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że etykieta niestandardowa nie jest dłuższa niż 100 znaków.
  154 Wartość atrybutu product_type jest zbyt długa, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez typu produktu.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że typ produktu nie jest dłuższy niż 750 znaków.
  155 Nie można zweryfikować katalogu, ponieważ w Twoim sklepie Shopify nie ma produktów do zestawienia.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją sprawdź listy produktów w sklepie Shopify i upewnij się, że masz artykuły na sprzedaż.
  156 W kolumnie additional_image_link przekroczono maksymalną liczbę dodatkowych obrazów, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez niektórych obrazów. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Maksymalna liczba wpisów w kolumnie additional_image_link wynosi 10.
  157 Brakuje niektórych wartości atrybutu Google product category, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości atrybutu Google product category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich pozycji z powiązanymi wartościami atrybutu Google product category.
  158 Niektóre wartości atrybutu Google Product Category są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości atrybutu Google product category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich pozycji z powiązanymi wartościami atrybutu Google product category.
  159 Brakuje niektórych wartości parametru Condition, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Condition i upewnij się, że są sformatowane jako nowe, używane lub odnowione dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Condition.
  160 Niektóre wartości parametru Condition są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wszystkie pozycje z powiązanymi wartościami atrybutu condition i upewnij się, że są to wyłącznie wartości new, used lub refurbished.
  163 Niektóre wartości atrybutu availability były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź wartości atrybutu availability dla wszystkich artykułów lub usuń artykuły, przy których brakuje wartości atrybutu availability.
  164 Niektóre wartości atrybutu condition były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź wartości atrybutu condition dla wszystkich artykułów lub usuń artykuły, przy których brakuje wartości atrybutu condition. Prawidłowe wartości atrybutu condition: „new”, „used” i „refurbished”.
  165 Niektóre wartości atrybutu gender były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu gender to „male”, „female” lub „unisex”.
  166 Niektóre wartości atrybutu age_group były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu age_group to „newborn”, „infant”, „toddler”, „kids” lub „adult”.
  167 Niektóre wartości atrybutu size_type były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu size_type to „regular”, „petite”, „plus”, „big_and_tall” lub „maternity”.
  168 Niektóre wartości atrybutu utm_source były nieprawidłowo sformatowane. Wartości te zostały automatycznie poprawione na „pinterest”, aby zapewnić właściwe przypisanie UTM. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Sprawdź wartości atrybutu utm_source i upewnij się, że zostały wprowadzone jako „pinterest”, aby zapewnić właściwe przypisanie źródła UTM.
  169 Waluta przypisana do artykułu nie jest zgodna z walutą stosowaną w lokalizacji, do której Twoje produkty są sprzedawane lub wysyłane. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Jeśli waluta przypisana do artykułu jest nieprawidłowa, zmień ją, aby odpowiadała lokalizacji, do której Twoje produkty są sprzedawane lub wysyłane. Jeśli waluta przypisana do artykułu jest prawidłowa, nie musisz nic robić.
  1001 Nie można znaleźć niektórych obrazów. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że w polu image link podany jest link do pliku obrazu, który może zostać pobrany przez agenta użytkownika.
  1007 Niektóre obrazy mają niedopuszczalny format. Błąd na poziomie wiersza Wyślij prawidłowe adresy URL z plikami obrazów w miejscu docelowym.
  1012 Ten artykuł nie zostanie opublikowany, ponieważ przekroczono maksymalną liczbę artykułów w tej grupie.  Błąd na poziomie wiersza Maksymalna liczba artykułów w tej grupie wynosi 350.
  4023 Artykuł jest niezgodny z Wytycznymi Pinteresta dla sprzedawców, dlatego nie zostanie opublikowany. Błąd na poziomie wiersza Zapoznaj się z Wytycznymi Pinteresta dla sprzedawców i, jeśli to możliwe, popraw błędy artykułu, aby móc opublikować go przy kolejnym zestawieniu danych.
  4028 Nie można znaleźć niektórych obrazów głównych. Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresu URL obrazu głównego jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta.
  4029 Nie można znaleźć niektórych obrazów dodatkowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresów URL obrazów dodatkowych jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta. 
  4042 Artykuł jest niezgodny z Wytycznymi Pinteresta dla sprzedawców, dlatego nie zostanie opublikowany. Błąd na poziomie wiersza Zapoznaj się z Wytycznymi Pinteresta dla sprzedawców i, jeśli to możliwe, popraw błędy artykułu, aby móc opublikować go przy kolejnym zestawieniu danych.
  4059 Opis przedmiotu nie jest przetłumaczony na język tego regionu.  Błąd na poziomie wiersza Pinterest nie mógł przetworzyć tej pozycji, ponieważ w zestawieniu brakuje tłumaczenia szczegółów tego produktu. Dowiedz się więcej o konfiguracji tłumaczeń w sklepie.
  Co dalej?

  Gdy źródło danych zostanie pomyślnie przetworzone, dowiedz się, jak tworzyć grupy produktów. Jeśli nie udało się pomyślnie przetworzyć źródła danych, zobacz, jak rozwiązywać problemy w przypadku komunikatów o błędach w źródle danych.

  End of Other articles Links
  Wciąż potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
  User feedback
  Czy ten artykuł był pomocny?

  collection_fields

  Jak możemy ulepszyć ten artykuł?