Przygotowanie zestawienia źródła danych

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Dodaj źródło danych

 1. Przejdź do katalogów.
 2. Kliknij Pierwsze kroki
 3. Kliknij Dodaj źródło danych 
 4. Wprowadź adres URL źródła danych
  • Adres URL źródła danych to link do lokalizacji, z której Pinterest będzie w stanie pobrać źródło danych
  • Ten adres URL musi zaczynać się od http://, https://, ftp:// lub sftp:// i musi zawierać pełną ścieżkę do pliku i nie może zawierać poświadczeń)
  • Obecnie nie akceptujemy plików skompresowanych
 5. Wybierz format pliku (CSV, TSV lub XML)
 6. Wybierz opcję „Moje źródło danych jest chronione hasłem”, jeśli uzyskanie dostępu do źródła danych wymaga podania poświadczeń
  • W razie potrzeby podaj poświadczenia
 7. Wybierz walutę.
 8. Kliknij Utwórz Piny

Po kliknięciu opcji Utwórz Piny przejdziesz z powrotem do strony głównej Źródło danych. Rozpocznie się przetwarzanie danych — poczekaj na wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Pinteresta, w której znajdziesz stan przesłanego źródła danych. 

Dodatkowe informacje o źródłach danych

 • Codzienna aktualizacja. Zestawiamy Twoje źródło danych raz na 24 godziny. Aby zadbać o aktualność swoich produktów, udostępniaj całe zaktualizowane źródło danych każdego dnia. Nie obsługujemy planowania zestawień ani zestawień na żądanie.
 • Hosting źródła danych. Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub udostępnij link do pobrania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Musi być dostępny dla agenta użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie adresu IP lub klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku do pobrania bezpośrednio, konieczne może być dodatkowe poinstruowanie Pinteresta, w jaki sposób uzyskać dostęp do pliku. Nie oferujemy hostingu źródeł danych.
 • Maksymalnie 5 milionów produktów. Jesteśmy w stanie przetworzyć do 5 milionów produktów dla jednego konta. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż 5 milionów produktów, przetworzymy pierwsze 5 milionów wierszy.
 • Jedno źródło danych na jedno konto firmowe.

 

Komunikaty o błędach w źródle danych

Problemy oraz zalecenia związane z tworzeniem Pinów produktowych są sygnalizowane odpowiednimi komunikatami. Możesz spodziewać się komunikatów trzech różnych typów. 

 • Błąd na poziomie pliku: wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej błędów na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych. 
 • Błąd na poziomie produktu: wystąpienie błędów na poziomie produktu uniemożliwi utworzenie Pinów produktowych. 
 • Ostrzeżenie na poziomie produktu: w przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecamy dostosowanie danych dotyczących produktów, aby uniknąć ostrzeżeń.

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej błędów na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych. Wystąpienie błędów na poziomie produktu uniemożliwi utworzenie Pinów produktowych. W przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecamy dostosowanie danych dotyczących produktów, aby uniknąć ostrzeżeń.

Poniżej znajdziesz komunikaty o błędach i wskazówki umożliwiające odpowiednie zaktualizowanie źródła danych.

Kod błędu Komunikat o błędzie Typ błędu Postępowanie
100 Nie można uzyskać dostępu do źródła danych. Błąd na poziomie pliku Sprawdź poświadczenia i ścieżkę do pliku źródła danych.
Upewnij się, że nazwa pliku w danej lokalizacji nie została zmieniona (w przypadku serwera ftp/sftp).
Upewnij się, że w lokalizacji hostingu nie dochodzi do przekroczenia limitu czasu.
Upewnij się, że w adresie URL nie użyto nazwy użytkownika/hasła.
101 Nieobsługiwany format kodowania źródła danych. Błąd na poziomie pliku Ponownie zakoduj plik w systemie UTF-8 lub Latin1.
 
102 Źródło danych zawiera błędy formatowania. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że dane w pliku są oddzielone przecinkiem (zalecane jest używanie cudzysłowów podwójnych do wydzielenia wierszy) lub tabulatorem. Upewnij się, że w żadnym wierszu nie występuje dodatkowy separator ani nie brakuje separatora.
103 W źródle danych brakuje niektórych wymaganych nagłówków kolumn. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że przesyłasz wszystkie wymagane nagłówki kolumn. Sprawdź wymogi dotyczące źródła danych.
104 Niektóre linki do obrazów są nieprawidłowo sformatowane.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że wartość w polu image link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
105 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Item ID, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole ID jest wymagane. Upewnij się, że pole item ID jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez identyfikatora.
106 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Title, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane.  Błąd na poziomie wiersza Pole Title jest wymagane. Upewnij się, że pole z tytułem produktu jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez tytułu.
107 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Description, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole Description jest wymagane. Upewnij się, że pole z opisem jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez opisu.
108 Brak wymaganego atrybutu: Google product category — w przypadku produktów brakuje wartości wymaganego atrybutu Google product category.  Błąd na poziomie wiersza Wyślij wpisy google_product_category zgodne z odpowiednią taksonomią. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (en-US).
109 Nieprawidłowe formatowanie wymaganego atrybutu: Google product category — produkty nie zawierają prawidłowej wartości atrybutu Google product category.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że stosujesz odpowiednią taksonomię. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (en-US).
110 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Link URL, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole Link jest wymagane. Upewnij się, że pole ze stroną docelową produktu jest wypełnione.
111 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje atrybutu Image link URL, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole Image_link jest wymagane. Upewnij się, że przesyłasz link do obrazu produktu.
112 W metadanych produktu niektórych artykułów brakuje wartości Availability, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane. Błąd na poziomie wiersza Pole availability jest wymagane. Upewnij się, że zawiera jedną z następujących wartości: „in stock”, „out of stock” lub „preorder”.
113 Wartość atrybutu Price niektórych artykułów zawiera błędy formatowania w metadanych produktu, dlatego artykuły te nie zostaną opublikowane.  Błąd na poziomie wiersza Wartość w polu price musi mieć następujący format: „liczba” „waluta”. Na przykład: 1.00 USD, 1 USD lub 1.00USD.
114 Wpis w polu Title tego artykułu został obcięty, ponieważ zawiera zbyt wiele znaków.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Tytuł zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu title przekracza 128 znaków. Aby zapobiec obcinaniu tytułów, przesyłaj tytuły produktów, których długość nie przekracza 128 znaków.
115 Wpis w polu Description tego artykułu został obcięty, ponieważ zawiera zbyt wiele znaków.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Opis zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu description przekracza 500 znaków. Aby zapobiec obcinaniu opisów, przesyłaj opisy produktów, których długość nie przekracza 500 znaków.
116 W przypadku niektórych artykułów brakuje wartości atrybutu Condition lub wartość atrybutu Condition jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego niektóre produkty zostaną opublikowane bez podanego warunku.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu condition: „new”, „used” oraz „refurbished”. Upewnij się, że nie wysyłasz żadnych innych wartości dla kolumny condition.
117 Niektóre wartości atrybutu Gender są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu gender: „male”, „female” lub „unisex”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
118 Niektóre wartości atrybutu Age Group są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu age_group: „newborn”, „infant”, „toddler”, „kids” lub „adult”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
119 Niektóre wartości atrybutu Size Type są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu size_type: „regular”, „petite”, „plus”, „big_and_tall” lub „maternity”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i wpłyną na trafność wyszukiwania tego produktu.
120 Źródło danych niektórych artykułów zawiera błędy formatowania.  Błąd na poziomie wiersza Twoje źródło danych zawiera błędy formatowania, które powodują niepowodzenie przesyłania co najmniej jednego wiersza, co może również wpłynąć na przesyłanie całego zestawienia produktów. Sprawdź i popraw błędy formatowania, zanim ponowisz próbę aktualizacji.
121 Nieprawidłowe formatowanie wymaganego atrybutu: link — linki do produktów zawierają parametry śledzenia UTM. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Sprawdź, czy parametry UTM są zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi śledzenia i zostały odpowiednio skonfigurowane pod kątem Pinteresta.
122 Niektóre linki są nieprawidłowo sformatowane. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
123 Kanał produktów zawiera zduplikowane artykuły.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Bieżący wiersz zawiera ostrzeżenie, ponieważ w źródle danych jest już pozycja z takim samym wpisem w polu product ID. Nie wysyłaj duplikatów produktów.
125 W przypadku niektórych artykułów wartość atrybutu Sale price jest wyższa niż początkowa cena artykułu. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Wartość w polu sale price musi mieć następujący format: „liczba” „waluta”. Na przykład: 1.00 USD, 1 USD lub 1.00USD. Cena w polu sale price nie może być wyższa ani taka sama jak cena w kolumnie price. 
126 W przypadku niektórych artykułów wartość w polu Google product category ma tylko jeden lub dwa poziomy, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Zalecamy przesyłanie pełnej wartości atrybutu Google product category. Większa szczegółowość kategorii pomaga nam lepiej zrozumieć charakter danego produktu.
127 Niektóre adresy URL w kolumnie Adwords_redirect to duplikaty adresów URL linków do tych artykułów. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Potwierdź, że kolumna ad_link przesyła odpowiednie parametry śledzenia na potrzeby Pinteresta. Zalecamy umieszczanie linków organicznych w kolumnie Link, a adresów URL ze śledzeniem w kolumnie ad_link.
129 Źródło danych zawiera zduplikowane nagłówki. Ostrzeżenie na poziomie pliku Źródło danych zawiera zduplikowane nazwy kolumn. Usuń zduplikowane kolumny i prześlij wyłącznie unikatowe kolumny. W przypadku zduplikowania kolumn zaakceptujemy tylko pierwsze wystąpienie takiej kolumny.
130 Wartość atrybutu Tax niektórych artykułów jest nieprawidłowo sformatowana.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna Tax ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US::0.13:
131 Wartość atrybutu Shipping niektórych artykułów jest nieprawidłowo sformatowana.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna shipping ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US:::0.00
132 Niektóre artykuły mają nieprawidłową wartość atrybutu Shipping weight.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Bieżący wiersz nie przeszedł weryfikacji, ponieważ format wartości w polu shipping_weight jest inny niż „3kg” lub „3 kg”. Wiersz musi zawierać liczbę oraz odpowiednią jednostkę wagi („lb”, „oz” lub „kg”).
133 Niektóre artykuły mają nieprawidłową wartość atrybutu multi-pack. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Atrybut Multipack musi mieć wartość numeryczną. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu.
134 Niektóre linki atrybutu Adwords_redirect są nieprawidłowo sformatowane.  Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link ad_link zaczyna się od przedrostka http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
135 Niektóre linki atrybutu Adwords_redirect zawierają zbyt wiele znaków. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że długość linku w polu ad_link nie przekracza 511 znaków oraz że jest to prawidłowy adres URL.
136 Wartość atrybutu image_link jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez obrazu.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją rozwiąż wszelkie występujące problemy z formatowaniem adresu URL linku do obrazu oraz z witryną hosta.
137 Niektóre wartości atrybutu image_link są nieprawidłowo sformatowane, dlatego nie zostaną opublikowane razem z artykułem. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Nieprawidłowo sformatowane linki zostaną usunięte z pola additional_image_link. Upewnij się, że podane linki to prawidłowe adresy URL.
138 Źródło danych zawiera zbyt wiele artykułów, dlatego niektóre artykuły nie zostaną opublikowane. Ostrzeżenie na poziomie pliku Obecnie akceptujemy do 5 milionów wierszy. Przetworzymy tylko pierwszych 5 milionów produktów. Dodatkowe produkty zostaną pominięte. Prześlij mniej niż 5 milionów produktów, aby mieć pewność, że wszystkie produkty, które chcesz przetworzyć, zostaną zaakceptowane.
139 Linki do produktów nie odpowiadają zweryfikowanej domenie powiązanej z tym kontem. Błąd na poziomie pliku Adresy URL linku muszą odpowiadać zweryfikowanej domenie powiązanej z Twoim kontem. Upewnij się, że w kolumnie link w źródle danych nie wysyłasz przekierowań ani innych domen.
140 Musisz potwierdzić domenę sprzedawcy. Błąd na poziomie pliku Musisz dysponować potwierdzoną domeną, aby zestawić źródło danych. Zweryfikuj swoją domenę i spróbuj ponownie.
141 Wartości atrybutu Adult niektórych artykułów są nieprawidłowe. Błąd na poziomie wiersza Jeśli zestawienie zawiera kolumnę „adult” wraz z wartościami, upewnij się, że te wartości to „true”, „false”, „yes” lub „no”.
142 Link do produktu nie został opublikowany, ponieważ zawierał zbyt wiele znaków. Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź link do produktu i upewnij się, że nie przekracza on 511 znaków. 
143 Nie można zweryfikować źródła danych, ponieważ plik .xml jest nieprawidłowo sformatowany.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją popraw błędy formatowania w pliku .xml (brakujące tagi końcowe, nieprawidłowe znaki itp.).
144 Wartość atrybutu expiry_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty ważności.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie expiry_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
145 Wartość atrybutu availability_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty dostępności.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie availability_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
146 Wartość atrybutu sale_date jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez daty wyprzedaży.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie sale_date ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
147 Wartość atrybutu weight_unit jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez jednostki wagi.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie weight_unit ma format lb, oz lub kg, i popraw błędy formatowania.
148 Wpis w kolumnie bundle jest nieprawidłowo sformatowany, dlatego artykuł zostanie opublikowany jako taki, który nie łączy się z innymi produktami.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie bundle ma format „yes”, „no”, „true” lub „false”, i popraw błędy formatowania.
149 Wartość w kolumnie updated_time jest nieprawidłowo sformatowana, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez czasu aktualizacji.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpis w kolumnie updated_time ma format numeryczny, i popraw błędy formatowania.
150 Nie można pobrać źródła danych z powodu błędów związanych z przekierowywaniem adresu URL.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją rozwiąż problemy z formatowaniem adresu URL źródła danych oraz z witryną hosta. Możliwe, że adres URL źródła danych przekroczył 10 przekierowań, zmienił protokół podczas przekierowywania albo jest całkowicie nieprawidłowy.  
151 Ten artykuł nie zostanie opublikowany, ponieważ są wymagane informacje dotyczące ceny.  Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź prawidłowe informacje dotyczące ceny w kolumnie Price.
152 Nie można zweryfikować źródła danych, ponieważ plik nie zawiera minimalnej liczby wierszy, wymaganej dla poprawnego źródła danych.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że źródło danych zawiera co najmniej dwa wiersze (wiersz nagłówka i co najmniej jeden wiersz produktu).
153 Wartość atrybutu custom_label jest zbyt długa, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez etykiety niestandardowej.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że etykieta niestandardowa nie jest dłuższa niż 100 znaków.
154 Wartość atrybutu product_type jest zbyt długa, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez typu produktu.  Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że typ produktu nie jest dłuższy niż 750 znaków.
155 Nie można zweryfikować katalogu, ponieważ w Twoim sklepie Shopify nie ma produktów do zestawienia.  Błąd na poziomie pliku Przed kolejną aktualizacją sprawdź listy produktów w sklepie Shopify i upewnij się, że masz artykuły na sprzedaż.
156 W kolumnie additional_image_link przekroczono maksymalną liczbę dodatkowych obrazów, dlatego ten artykuł zostanie opublikowany bez niektórych obrazów. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Maksymalna liczba wpisów w kolumnie additional_image_link wynosi 10.
157 Brakuje niektórych wartości atrybutu Google product category, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości atrybutu Google product category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Google product category.
158 Niektóre wartości atrybutu Google Product Category są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości atrybutu Google product category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Google product category.
159 Brakuje niektórych wartości parametru Condition, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Condition i upewnij się, że są sformatowane jako nowe, używane lub odnowione dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Condition.
160 Niektóre wartości parametru Condition są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Condition i upewnij się, że są sformatowane jako nowe, używane lub odnowione dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Condition.
163 Niektóre wartości atrybutu availability były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź wartości atrybutu availability dla wszystkich artykułów lub usuń artykuły, przy których brakuje wartości atrybutu availability.
164 Niektóre wartości atrybutu condition były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją wprowadź wartości atrybutu condition dla wszystkich artykułów lub usuń artykuły, przy których brakuje wartości atrybutu condition. Prawidłowe wartości atrybutu condition: „new”, „used” i „refurbished”.
165 Niektóre wartości atrybutu gender były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu gender to „male”, „female” lub „unisex”.
166 Niektóre wartości atrybutu age_group były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu age_group to „newborn”, „infant”, „toddler”, „kids” lub „adult”.
167 Niektóre wartości atrybutu size_type były nieprawidłowo sformatowane i zostały automatycznie poprawione. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją upewnij się, że wpisy wartości atrybutu size_type to „regular”, „petite”, „plus”, „big_and_tall” lub „maternity”.
168 Niektóre wartości atrybutu utm_source były nieprawidłowo sformatowane. Wartości te zostały automatycznie poprawione na „pinterest”, aby zapewnić właściwe przypisanie UTM. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Sprawdź wartości atrybutu utm_source i upewnij się, że zostały wprowadzone jako „pinterest”, aby zapewnić właściwe przypisanie źródła UTM.
1001 Nie można znaleźć niektórych obrazów. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że w polu image link podany jest link do pliku obrazu, który może zostać pobrany przez agenta użytkownika.
1007 Niektóre obrazy mają niedopuszczalny format. Błąd na poziomie wiersza Wyślij prawidłowe adresy URL z plikami obrazów w miejscu docelowym.
1012 Ten artykuł nie zostanie opublikowany, ponieważ przekroczono maksymalną liczbę artykułów w tej grupie.  Błąd na poziomie wiersza Maksymalna liczba artykułów w tej grupie wynosi 350.
4028 Nie można znaleźć niektórych obrazów głównych. Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresu URL obrazu głównego jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta.
4029 Nie można znaleźć niektórych obrazów dodatkowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresów URL obrazów dodatkowych jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta. 

 

Co dalej?

Czy udało się zestawić Twoje źródło danych? Sprawdzenie może potrwać około jednego dnia.

 

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami