Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście. Dowiedz się więcej

Dodaj źródło danych, aby przesłać cały katalog produktów na Pinteresta jako Piny produktowe.

Po zatwierdzeniu pierwszego źródła danych możesz dodać do konta firmowego maksymalnie 50 źródeł danych, aby promować produkty na różnych rynkach oraz w różnych językach i walutach.

Zapoznaj się z przewodnikiem ułatwiającym rozpoczynanie pracy z katalogami sprzedaży detalicznej, w którym przedstawiono opcje formatowania i wymagania dotyczące hostingu źródła danych.

Dodawanie źródła danych

Możesz podać adres URL hostowanego źródła danych albo ręcznie przesłać źródło danych.

Pierwsze źródło danych na koncie musi zostać dodane przez właściciela konta. Jeśli masz dostęp na poziomie administracyjnym lub na poziomie katalogów do konta innej osoby, po zatwierdzeniu pierwszego źródła danych możesz dodać kolejne.

Po wybraniu kraju i języka źródła danych nie będzie można później zaktualizować tych informacji. Kraj powinien odpowiadać miejscu sprzedaży produktów. Od jego wyboru zależy, gdzie będą rozpowszechniane Twoje Piny. Oznacza to, że utworzone za pomocą źródła danych Piny będą widoczne dla użytkowników Pinteresta w tym kraju.

 1. Zaloguj się na konto firmowe na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij ikonę trzech linii w lewym górnym rogu strony.
 3. W obszarze Firma kliknij Katalogi i grupy produktów.
 4. Kliknij Dodaj źródło danych.
 5. Kliknij kartę Podaj link URL.
 6. Podaj szczegóły źródła danych:
  • W obszarze Nazwa wpisz nazwę źródła danych.
  • W obszarze Adres URL wykazu wpisz adres URL źródła danych.
  • W obszarze Format pliku wybierz typ formatu pliku.
  • W obszarze Kraj/region wybierz miejsce, w którym sprzedawane są Twoje artykuły.
  • W obszarze Język wybierz język treści w Twoim źródle danych.
  • W obszarze Dane logowania do wykazu wprowadź informacje w polach Nazwa użytkownika i Hasło, jeśli Twoje źródło danych wymaga poświadczeń. Jest to opcjonalne, ponieważ nie wszystkie wykazy tego wymagają.
  • W obszarze Waluta domyślna wybierz walutę swoich produktów.
  • W obszarze Dostępność domyślna wybierz domyślne ustawienie dostępności swoich produktów.
  • W obszarach Godzina i Strefa czasowa wybierz godzinę zestawiania wykazu. Ta czynność jest opcjonalna, ale umożliwia zaplanowanie zestawienia wykazu.
 7. Kliknij Sprawdź źródło danych. Jest to opcjonalne, ale zalecamy przetestowanie źródła danych, aby wiedzieć, że działa ono poprawnie.
 8. Wklej w polu fragment źródła danych, które chcesz sprawdzić, wraz z nagłówkiem.
 9. Kliknij Zweryfikuj źródło danych.
  • Ewentualne błędy wyświetlą się pod polem. Aby je naprawić, postępuj zgodnie z instrukcjami w obszarze Sposób postępowania.
  • Jeśli nie ma żadnych błędów, kliknij ikonę strzałki w lewo obok pozycji Sprawdź źródło danych, aby wrócić do szczegółów źródła danych.
 10. Kliknij Utwórz Piny.
  • Jeśli po kliknięciu Utwórz Piny pojawi się komunikat o błędzie, sprawdź wymagania, zanim spróbujesz ponownie.

Otrzymasz od Pinteresta wiadomość e-mail na temat statusu źródła danych.

Wskazówki dotyczące hostowanych źródeł danych

Aby mieć pewność, że wszystko będzie przebiegać bezproblemowo, pamiętaj o następujących sprawach:

 • Adresy URL hostowanych źródeł danych muszą zaczynać się od http://, https://, ftp:// lub sftp://. Adresy URL muszą zawierać pełną ścieżkę do pliku i nie mogą zawierać poświadczeń. Akceptujemy pliki skompresowane (.zip, .giz, .gz, .bz2 i inne), ale obecnie nie obsługujemy zaszyfrowanych, skompresowanych plików chronionych hasłem ani plików w usługach Dysk Google lub Dropbox.
 • Co 24 godziny będziemy tworzyć zestawienie dla Twojego źródła danych. Aby zadbać o aktualność swoich produktów, udostępniaj całe zaktualizowane źródło danych każdego dnia. Można zaplanować aktualizacje źródła danych, ale obecnie nie obsługujemy tworzenia zestawienia danych na żądanie.
 • Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub udostępnij link do pobierania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Link musi być dostępny dla agenta użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie adresu IP ani klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku umożliwiającego bezpośrednie pobranie pliku, uzyskanie dostępu nie może wiązać się z dodatkowymi działaniami nawigacyjnymi po stronie Pinteresta. Nie oferujemy hostingu źródeł danych.
 • Możemy przetworzyć do 20 milionów produktów na wykaz. Jeśli źródło danych (wykaz) zawiera więcej niż 20 milionów produktów, przetworzymy pierwsze 20 milionów wierszy. Aby przetworzyć więcej niż 20 milionów wierszy z katalogu, skontaktuj się z opiekunem konta.
 • Zmieniając obraz produktu, pamiętaj również o zmianie adresu URL. Jeżeli go nie zaktualizujesz, zmiana obrazu nie zostanie zaakceptowana.
 1. Zaloguj się na konto firmowe na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij ikonę trzech linii w lewym górnym rogu strony.
 3. W obszarze Firma kliknij Katalogi i grupy produktów.
 4. Kliknij Dodaj źródło danych.
 5. Kliknij kartę Prześlij ręcznie.
 6. Podaj szczegóły źródła danych:
  • W obszarze Nazwa wpisz nazwę źródła danych.
  • W obszarze Kraj/region wybierz miejsce, w którym sprzedawane są Twoje artykuły. Pamiętaj, że tego ustawienia nie będzie można później zmienić.
  • W obszarze Język wybierz język treści w Twoim źródle danych.
  • W obszarze Waluta domyślna wybierz walutę swoich produktów.
 7. Kliknij Wybierz plik,, aby wybrać źródło danych na komputerze, albo przeciągnij źródło danych i upuść je w polu.
 8. Kliknij Sprawdź źródło danych. Jest to opcjonalne, ale zalecamy przetestowanie źródła danych, aby wiedzieć, że działa ono poprawnie.
 9. Wklej w polu fragment źródła danych, które chcesz sprawdzić, wraz z nagłówkiem.
 10. Kliknij Zweryfikuj źródło danych.
  • Ewentualne błędy wyświetlą się pod polem. Aby je naprawić, postępuj zgodnie z instrukcjami w obszarze Sposób postępowania.
  • Jeśli nie ma żadnych błędów, kliknij ikonę strzałki w lewo obok pozycji Sprawdź źródło danych, aby wrócić do szczegółów źródła danych.
 11. Kliknij Prześlij źródło danych.

Wskazówki dotyczące źródeł danych przesyłanych ręcznie

Aby mieć pewność, że wszystko będzie przebiegać bezproblemowo, pamiętaj o następujących sprawach:

 • Aktualizuj źródło danych co siedem dni. W przeciwnym razie Twoje produkty nie będą podlegać organicznej dystrybucji na Pintereście. Jeśli źródło danych nie zostało zaktualizowane przez 90 dni, produkty nie będą również podlegać dystrybucji w reklamach na Pintereście. 
 • Zaktualizuj oryginalne źródło danych, a następnie prześlij je ponownie na Pinteresta, zamiast tworzyć co tydzień zupełnie nowe źródło danych.
 • Nie uwzględniaj identyfikatorów artykułów z innych już przesłanych źródeł danych, ponieważ zostaną one wyświetlone jako błąd podczas przeglądania problemów z katalogiem.
 • Zmieniając obraz produktu, pamiętaj również o zmianie adresu URL. Jeżeli go nie zaktualizujesz, zmiana obrazu nie zostanie zaakceptowana.
 • Upewnij się, że rozmiar pliku nie przekracza 50 MB. Jeśli jego rozmiar przekracza 50 MB, zalecamy hosting źródła danych na potrzeby przesyłania produktów.
Usuwanie źródła danych

Możesz usunąć źródło danych, jeśli jesteś właścicielem konta albo masz dostęp do tego konta na poziomie administracyjnym lub na poziomie katalogów. Nie można usunąć źródeł danych, jeśli nie zostały jeszcze zatwierdzone lub są połączone z kampanią, która jest aktywna, wstrzymana lub niedługo się rozpocznie.

Jeśli usuniesz źródło danych, wszystkie powiązane produkty i grupy produktów zostaną usunięte z Twojego konta. Tej czynności nie można cofnąć. Aby tymczasowo wstrzymać strumień danych, kliknij przełącznik obok opcji Wstrzymaj. Później możesz ponownie aktywować wstrzymane źródło danych.

Jeśli użytkownicy Pinteresta zapisali już Piny z Twojego źródła danych, jego usunięcie nie spowoduje usunięcia Pinów zapisanych na ich tablicach.

 1. Zaloguj się na konto firmowe na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij ikonę trzech linii w lewym górnym rogu strony.
 3. W obszarze Firma kliknij Katalogi i grupy produktów.
 4. Poniżej obszaru Działania kliknij ikonę wielokropka obok źródła danych, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
Niezatwierdzone źródła danych

Jeśli źródło danych zostało dodane i ma status Niezaakceptowane, kliknij Wyświetl problemy, aby zobaczyć więcej informacji.

Jeśli po sprawdzeniu problemów możesz naprawić źródło danych, wprowadź sugerowane zmiany. Jeśli korzystasz z hostowanego źródła danych, poczekaj na kolejne dzienne zestawienie, aby sprawdzić jego status. Jeśli przesyłasz źródło danych ręcznie, prześlij je ponownie po wprowadzeniu zmian.

Jeżeli sprawdziłeś problemy i uważasz, że źródło danych zostało prawidłowo skonfigurowane, możesz odwołać się od decyzji.

 1. Zaloguj się na konto firmowe na Pintereście za pośrednictwem komputera.
 2. Kliknij ikonę trzech linii w lewym górnym rogu strony.
 3. W obszarze Firma kliknij Katalogi i grupy produktów.
 4. Wybierz źródło danych, w przypadku którego chcesz odwołać się od decyzji.
 5. W obszarze Działania kliknij Wyświetl problemy.
 6. Wypełnij formularz opisując wprowadzone zmiany, a następnie kliknij Prześlij

Po przesłaniu odwołania otrzymasz odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej; decyzję w sprawie będzie również można zobaczyć na stronie Katalogi.

Rozwiązywanie problemów w przypadku komunikatów o błędach w źródle danych

Do informowania o problemach związanych z tworzeniem Pinów produktowych i do przekazywania zaleceń używamy komunikatów. Możesz spodziewać się trzech różnych typów komunikatów:

 • Błąd na poziomie pliku: wystąpienie w źródle danych jakiegokolwiek błędu na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych.
 • Błąd na poziomie produktu: wystąpienie w przypadku produktu błędu powodującego niepowodzenie uniemożliwi produktowi utworzenie Pinów produktowych.
 • Ostrzeżenie na poziomie produktu: w przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecamy dostosowanie danych dotyczących produktów, aby uniknąć ostrzeżeń.
  1. Zaloguj się na konto firmowe na Pintereście za pośrednictwem komputera.
  2. Kliknij ikonę trzech linii w lewym górnym rogu strony.
  3. W obszarze Firma kliknij Katalogi i grupy produktów.
  4. Kliknij nazwę źródła danych, w przypadku którego chcesz rozwiązać problemy.
  5. Kliknij Wyświetl problemy pod obszarem Działania. Zobaczysz opis problemu oraz instrukcje dotyczące jego rozwiązywania.
  6. Kliknij ikonę strzałki w dół obok numeru błędu albo alertu, aby wyświetlić listę pozycji, których dotyczy ten sam problem.
  7. Kliknij Zobacz więcej elementów, których to dotyczy, aby wyświetlić pełną listę pozycji, których dotyczy problem.
  8. Kliknij ikonę strzałki w dół obok tytułów pozycji, aby wyświetlić więcej informacji.
  Co dalej?

  Gdy Twoje produkty będą już dostępne na Pintereście, podziel je na grupy produktów, aby zarządzać katalogiem, prowadzić kampanie reklamowe i śledzić skuteczność na Pintereście.

  End of Other articles Links
  Wciąż potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
  User feedback
  Czy ten artykuł był pomocny?

  collection_fields

  Jak możemy ulepszyć ten artykuł?