Przygotowanie zestawienia źródła danych

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym Katalogi nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są Katalogi dla kont firmowych na Pintereście.

Dowiedz się więcej

Dodaj źródło danych

 1. Przejdź do obszaru Katalogi (catalogs.pinterest.com)
 2. Kliknij Pierwsze kroki
 3. Kliknij Dodaj źródło danych 
 4. Wprowadź adres URL źródła danych
  • Adres URL źródła danych to link do lokalizacji, z której Pinterest będzie w stanie pobrać źródło danych
  • Ten adres URL musi zaczynać się od http://, https://, ftp:// lub sftp:// i musi zawierać pełną ścieżkę do pliku i nie może zawierać poświadczeń)
  • Obecnie nie akceptujemy plików skompresowanych
 5. Wybierz format pliku (CSV, TSV lub XML)
 6. Wybierz opcję „Moje źródło danych jest chronione hasłem”, jeśli uzyskanie dostępu do źródła danych wymaga podania poświadczeń
  • W razie potrzeby podaj poświadczenia
 7. Kliknij Utwórz Piny

Po kliknięciu opcji Utwórz Piny przejdziesz z powrotem do strony głównej Źródło danych. Rozpocznie się przetwarzanie danych — poczekaj na wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Pinteresta, w której znajdziesz stan przesłanego źródła danych. 

Dodatkowe informacje o źródłach danych

 • Codzienna aktualizacja. Zestawiamy Twoje źródło danych raz na 24 godziny. Aby zadbać o aktualność swoich produktów, udostępniaj całe zaktualizowane źródło danych każdego dnia. Nie obsługujemy planowania zestawień ani zestawień na żądanie.
 • Hosting źródła danych. Zapewnij hosting źródła danych na serwerze FTP/SFTP lub udostępnij link do pobrania bezpośrednio ze strony HTTP/HTTPS. Musi być dostępny dla agenta użytkownika i nie może być przy tym wymagane dodanie adresu IP lub klucza SSH do białej listy. Jeśli korzystasz z linku do pobrania bezpośrednio, konieczne może być dodatkowe poinstruowanie Pinteresta, w jaki sposób uzyskać dostęp do pliku. Nie oferujemy hostingu źródeł danych.
 • Maksymalnie 5 milionów produktów. Jesteśmy w stanie przetworzyć do 5 milionów produktów dla jednego konta. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż 5 milionów produktów, przetworzymy pierwsze 5 milionów wierszy.
 • Jedno źródło danych na jedno konto firmowe.

 

Komunikaty o błędach w źródle danych

Problemy oraz zalecenia związane z tworzeniem Pinów produktowych są sygnalizowane odpowiednimi komunikatami. Możesz spodziewać się komunikatów trzech różnych typów. 

 • Błąd na poziomie pliku: wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej błędów na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych. 
 • Błąd na poziomie produktu: wystąpienie błędów na poziomie produktu uniemożliwi utworzenie Pinów produktowych. 
 • Ostrzeżenie na poziomie produktu: w przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecane jest dostosowanie danych produktu w celu wyeliminowania ostrzeżeń.

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych niżej błędów na poziomie pliku może spowodować błąd zestawiania całego źródła danych. Wystąpienie błędów na poziomie produktu uniemożliwi utworzenie Pinów produktowych. W przypadku produktów z ostrzeżeniami Piny produktowe zostaną utworzone, ale zalecane jest dostosowanie danych produktu w celu wyeliminowania ostrzeżeń.

Poniżej znajdziesz komunikaty o błędach i wskazówki umożliwiające odpowiednie zaktualizowanie źródła danych.

Kod błędu Komunikat o błędzie Typ błędu Postępowanie
100 Nie możemy uzyskać dostępu do Twojego pliku danych. Sprawdź, czy adres URL i poświadczenia są prawidłowe, a także czy plik danych istnieje w podanej lokalizacji. Błąd na poziomie pliku Sprawdź poświadczenia i ścieżkę do pliku źródła danych.
Upewnij się, że nazwa pliku w danej lokalizacji nie została zmieniona (w przypadku serwera ftp/sftp).
Upewnij się, że w lokalizacji hostingu nie dochodzi do przekroczenia limitu czasu.
Upewnij się, że w adresie URL nie użyto nazwy użytkownika/hasła.
101 Kodowanie przesłanego pliku danych nie jest obsługiwane. Dozwolone systemy kodowania to UTF-8 oraz Latin1. Błąd na poziomie pliku Ponownie zakoduj plik w systemie UTF-8 lub Latin1.
 
102 Przesłany plik danych zawiera niedozwolone separatory. Upewnij się, że dane są oddzielone tabulatorem lub przecinkiem. Sprawdź, czy w żadnym wierszu nie występuje dodatkowy separator lub nie brakuje separatora. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że dane w pliku są oddzielone przecinkiem (zalecane jest używanie cudzysłowów podwójnych do wydzielenia wierszy) lub tabulatorem. Sprawdź, czy w żadnym wierszu nie występuje dodatkowy separator lub nie brakuje separatora.
103 W podanym pliku danych brakuje niektórych wymaganych nagłówków kolumn. Błąd na poziomie pliku Upewnij się, że przesyłasz wszystkie wymagane nagłówki kolumn. Sprawdź wymogi dotyczące źródła danych.
104 Wartość w polu image link nie zaczyna się od http ani https. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że wartość w polu image link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
105 W metadanych produktu brakuje pozycji Item ID. Błąd na poziomie wiersza Pole ID jest wymagane. Upewnij się, że pole item ID jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez identyfikatora.
106 W metadanych produktu brakuje pozycji Title. Błąd na poziomie wiersza Pole Title jest wymagane. Upewnij się, że pole z tytułem produktu jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez tytułu.
107 W metadanych produktu brakuje pozycji Description. Błąd na poziomie wiersza Pole Description jest wymagane. Upewnij się, że pole z opisem jest wypełnione w każdym z wierszy w źródle danych. Usuń wszystkie pozycje bez opisu.
108 W metadanych produktu brakuje pozycji Google Product Category. Akceptujemy wpisy zgodne z amerykańską taksonomią kategorii produktów Google. Błąd na poziomie wiersza Wyślij wpisy google_product_category zgodne z odpowiednią taksonomią. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (US-EN).
109 Wpis Google Product Category jest nieprawidłowy. Wpis Google Product Category musi być zgodny z prawidłową taksonomią kategorii produktów Google. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że stosujesz odpowiednią taksonomię. Obecnie akceptujemy tylko taksonomię amerykańską (US-EN).
110 W metadanych produktu brakuje pozycji Link. Błąd na poziomie wiersza Pole Link jest wymagane. Upewnij się, że pole ze stroną docelową produktu jest wypełnione.
111 W metadanych produktu brakuje pozycji Image_link. Błąd na poziomie wiersza Pole Image_link jest wymagane. Upewnij się, że przesyłasz link do obrazu produktu.
112 W metadanych produktu brakuje pozycji Availability. Wartości, które możesz wprowadzić to: in stock, out of stock lub preorder. Błąd na poziomie wiersza Pole Availability jest wymagane. Upewnij się, że zawiera którąś z następujących wartości: „in stock”, „out of stock” lub „preorder”.
113 Pole Price ma nieprawidłowy format. Sprawdź, czy poprawnie przesłano cenę w formularzu: <liczba> <waluta>. Przykłady prawidłowych cen: „1.00USD”, „1.00 USD”. Błąd na poziomie wiersza Pole ceny musi być sformatowane jako „liczba” „waluta”. Przykłady: 1.00 USD, 1 USD, or 1.00USD.
114 Długość wpisu w polu Title przekracza 128 znaków. Użyjemy tylko pierwszych 128 znaków. Skróć wpis w polu Title do mniej niż 128 znaków. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Tytuł zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu Title przekracza 128 znaków. Aby zapobiec obcinaniu, wysyłaj tytuły produktów, które zawierają do 128 znaków.
115 Długość wpisu w polu Description przekracza 500 znaków. Użyjemy tylko pierwszych 500 znaków. Skróć wpis w polu Description do mniej niż 500 znaków. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Opis zostaje obcięty, jeśli długość wpisu w polu Description przekracza 500 znaków. Aby zapobiec obcinaniu, wysyłaj opisy produktów, które zawierają do 500 znaków.
116 Brak atrybutu artykułu Condition lub wprowadzona wartość nie jest prawidłowa. Określ, czy artykuł jest nowy, używany, czy odnowiony. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu Condition to: „new”, „used” oraz „refurbished”. Upewnij się, że nie wysyłasz żadnych innych wartości dla kolumny Condition.
117 Nasze systemy nie mogą odczytać wartości atrybutu Gender. Określ atrybut płci Gender jako męska, żeńska lub unisex. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu Gender: „male”, „female”, „unisex”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i będą miały wpływ na trafność wyszukiwania tego produktu.
118 Nasze systemy nie mogą odczytać wartości atrybutu Age_Group. Określ atrybut grupy wiekowej Age_Group jako noworodek, niemowlę, małe dziecko, dziecko lub dorosły. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu Age_Group to: „newborn”, „infant”, „toddler”, „kids”, „adult”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i będą miały wpływ na trafność wyszukiwania tego produktu.
119 Nasze systemy nie mogą odczytać wartości atrybutu Size_Type. Określ atrybut rozmiaru Size_Type jako standardowy, mały damski, duży damski, duży nietypowy lub odzież ciążowa. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Akceptowane wartości atrybutu Size_Type to: „regular”, „petite”, „plus”, „big_and_tall”, „maternity”. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu i będą miały wpływ na trafność wyszukiwania tego produktu.
120 Przetworzenie wiersza nie powiodło się. Upewnij się, że w tym wierszu zastosowano prawidłowy separator. Wszelkie brakujące/dodatkowe separatory uniemożliwią przetworzenie wiersza. Błąd na poziomie wiersza Twoje źródło danych zawiera błędy formatowania, które powodują niepowodzenie przesyłania co najmniej jednego wiersza, co może również wpłynąć na przesyłanie całego zestawienia produktów. Sprawdź i popraw błędy formatowania, zanim ponowisz próbę aktualizacji.
121 Link może zawierać parametry UTM. Upewnij się, że wysyłane parametry UTM zostały skonfigurowane pod kątem Pinteresta. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Sprawdź, czy parametry UTM są zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi śledzenia i zostały odpowiednio skonfigurowane pod kątem Pinteresta.
122 Nieprawidłowy link. Upewnij się, że link zaczyna się od http lub https. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
123 Występują zduplikowane produkty. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Bieżący wiersz zawiera ostrzeżenie, ponieważ w źródle danych jest już pozycja z identycznym wpisem w polu identyfikatora produktu. Nie wysyłaj zduplikowanych produktów.
125 Pozycja Sale price ma nieprawidłowy format lub podana cena promocyjna ma wartość wyższą niż początkowa cena artykułu. Wartość w polu Sale price musi być niższa niż cena początkowa. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Pole ceny promocyjnej Sale price musi być sformatowane jako „liczba” „waluta”. Przykłady: 1.00 USD, 1 USD, or 1.00USD. Cena w polu Sale price nie może być wyższa ani taka sama jak cena w kolumnie Price. 
126 Kategoria produktów Google dla tego produktu ma tylko 1 lub 2 poziomy, chociaż dostępny jest dodatkowy poziom szczegółowości. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Zalecamy w miarę możliwości podawanie kategorii produktów Google z pełną szczegółowością. Większa szczegółowość kategorii pomaga nam lepiej zrozumieć charakter danego produktu.
127 Kolumna Adwords_redirect zawiera ten sam adres URL co kolumna Link. Potwierdź, że kolumna Adwords_redirect przesyła odpowiednie parametry śledzenia. Kolumna Link powinna przesyłać linki organiczne tylko wtedy, gdy przesyłane jest śledzenie w kolumnie Adwords_redirect. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Potwierdź, że kolumna Adwords_redirect przesyła odpowiednie parametry śledzenia na potrzeby Pinteresta. Zalecamy umieszczanie linków organicznych w kolumnie Link, a adresów URL ze śledzeniem w kolumnie Adwords_redirect.
129 Podany plik danych zawiera zduplikowane nagłówki. Usuń zduplikowane nagłówki i prześlij wyłącznie unikatowe kolumny. Ostrzeżenie na poziomie pliku Źródło danych zawiera zduplikowane nazwy kolumn. Usuń zduplikowane kolumny i prześlij wyłącznie unikatowe kolumny. W przypadku zduplikowania kolumn zaakceptujemy tylko pierwsze wystąpienie takiej kolumny.
130 Wartość pola Tax nie jest odczytywana przez nasze systemy. Akceptujemy 4 atrybuty podrzędne: country:region:rate(wymagany):tax_ship. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych wartości. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna Tax ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US::0.13:
131 Nasz system nie może odczytać podanej wartości atrybutu Shipping. Akceptujemy 4 atrybuty podrzędne: country:region:service:price. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Upewnij się, że kolumna Shipping ma odpowiedni format. Wszystkie dwukropki są wymagane, również w przypadku pustych atrybutów. Przykład: US:::0.00
132 Nasz system nie może odczytać podanej wartości atrybutu Shipping weight. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Istniejący wiersz nie przeszedł weryfikacji, ponieważ pole Shipping weight nie zawiera danych w formacie: „3kg” lub „3 kg”. W ciągu znaków w pierwszej kolejności musi być podana wartość numeryczna, a następnie prawidłowy typ jednostki wagi („lb”, „oz” lub „kg”).
133 Nasz system nie może odczytać podanej wartości atrybutu Multipack. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Atrybut Multipack musi mieć wartość numeryczną. Inne ciągi znaków zostaną usunięte z danych produktu.
134 Link w polu Adwords_redirect nie zaczyna się od „http” lub „https”. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że link w polu Adwords_redirect zaczyna się od http:// lub https:// oraz że jest to prawidłowy adres URL.
135 Link w polu Adwords_redirect ma nieprawidłowy format. Sprawdź, czy jest to prawidłowy adres URL. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że długość linku w polu Adwords_redirect nie przekracza 511 znaków i że jest to prawidłowy adres URL.
137 Co najmniej jeden dodatkowy link w polu additional_image_link nie zaczyna się od http lub https albo ma nieprawidłowy format. Usunęliśmy go z Twojego produktu. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Nieprawidłowo sformatowane linki zostaną usunięte z pola additional_image_link. Upewnij się, że są to prawidłowe adresy URL.
138 Twój plik danych ma ponad 5 milionów wierszy. Obecnie akceptujemy wyłącznie pliki danych, które zawierają mniej niż 5 milionów wierszy, przy czym zestawiamy dane wyłącznie z pierwszych 5 milionów wierszy pliku. Ostrzeżenie na poziomie pliku Obecnie akceptujemy do 5 milionów wierszy. Tylko pierwszych 5 milionów produktów zostanie przetworzone. Dodatkowe produkty zostaną pominięte. Wyślij mniej niż 5 milionów produktów, aby mieć pewność, że wszystkie produkty, które chcesz przetworzyć, zostaną przyjęte.
139 Domena linku do produktu nie odpowiada zweryfikowanej domenie powiązanej z Twoim kontem. Sprawdź, czy jest ona prawidłowa. Błąd na poziomie pliku Adresy URL linku muszą odpowiadać zweryfikowanej domenie powiązanej z Twoim kontem. Upewnij się, że w kolumnie Link w źródle danych nie wysyłasz przekierowań ani innych domen.
140 Do tego konta nie została jeszcze przypisana zweryfikowana domena sprzedawcy. Potwierdź prawa do domeny sprzedawcy, aby zestawić dane. Błąd na poziomie pliku Musisz dysponować potwierdzoną domeną, aby zestawić źródło danych. Zweryfikuj swoją domenę i spróbuj ponownie.
141 Nasze systemy nie mogą odczytać podanej wartości atrybutu Adult. Określ atrybut Adult jako true, false, yes lub no (prawda, fałsz, tak lub nie) dla wszystkich artykułów, których dotyczy. Błąd na poziomie wiersza Jeśli wysyłasz kolumnę „Adult” i podajesz w tej kolumnie wartości, upewnij się, że są to wartości: „true”, „false”, „yes” lub „no”.
157 Brakuje niektórych wartości parametru Google Product Category, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Google Product Category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami parametru Google Product Category.
158 Niektóre wartości parametru Google Product Category są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Google Product Category i upewnij się, że są odpowiednio sformatowane według taksonomii US-EN GPC dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami parametru Google Product Category.
159 Brakuje niektórych wartości parametru Condition, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Condition i upewnij się, że są sformatowane jako nowe, używane lub odnowione dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Condition.
160 Niektóre wartości parametru Condition są nieprawidłowo sformatowane, co może ograniczyć widoczność w rekomendacjach, wynikach wyszukiwania i na platformach zakupowych. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź wartości parametru Condition i upewnij się, że są sformatowane jako nowe, używane lub odnowione dla wszystkich artykułów z powiązanymi wartościami atrybutu Condition.
1001 Nie udało się pobrać obrazu. Prześlij prawidłowe linki do obrazów. Błąd na poziomie wiersza Upewnij się, że w polu image link podany jest link do pliku obrazu, który może zostać pobrany przez agenta użytkownika.
1007 Nie można rozpoznać formatu obrazu. Sprawdź, czy jest poprawny. Błąd na poziomie wiersza Wyślij prawidłowe adresy URL z plikami obrazów w miejscu docelowym.
4028 Usługa katalogów nie może znaleźć obrazu głównego z tego wiersza. Jeśli problem powtórzy się przy kolejnej aktualizacji, poszukaj rozwiązania w naszym Centrum pomocy. Błąd na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresu URL obrazu głównego jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta.
4029 Usługa katalogów nie może znaleźć obrazów dodatkowych z tego wiersza. Jeśli problem powtórzy się przy kolejnej aktualizacji, poszukaj rozwiązania w naszym Centrum pomocy. Ostrzeżenie na poziomie wiersza Przed kolejną aktualizacją sprawdź, czy formatowanie adresów URL obrazów dodatkowych jest poprawne i upewnij się, że nie występują problemy z witryną hosta. 

 

Co dalej?

Czy udało się zestawić Twoje źródło danych? Sprawdzenie może potrwać około jednego dnia.

 

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami