Kod zdarzenia

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym tag Pinteresta nie jest jeszcze dostępny. Zobacz, gdzie jest dostępny tag Pinteresta dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Po dodaniu kodu podstawowego można dodać kod zdarzenia, który umożliwia śledzenie poszczególnych zdarzeń konwersji w witrynie.

W poniższej tabeli przedstawiono zdarzenia, które można śledzić za pomocą tagu Pinteresta, oraz wskazano, czy obejmują  i  

Zdarzenie

Cel

Tworzenie grupy odbiorców

Raportowanie konwersji

Checkout

Śledzenie osób finalizujących transakcje

AddToCart

Śledzenie osób dodających produkty do koszyka

PageVisit

Śledzenie osób przeglądających najważniejsze strony, takie jak strony produktów oraz strony z artykułami

Signup

Śledzenie osób rejestrujących się w celu uzyskania produktu lub skorzystania z usługi

WatchVideo

Śledzenie osób oglądających filmy

Lead

Śledzenie osób wykazujących zainteresowanie produktem lub usługą

Search

Śledzenie osób szukających czegoś w witrynie lub szukających określonych produktów albo lokalizacji sklepów

ViewCategory

Śledzenie osób przeglądających strony kategorii

Custom

Śledzenie zdarzeń niestandardowych; kod o tej nazwie umożliwia śledzenie zdarzeń specjalnych, które mają być uwzględnione w raporcie konwersji

[User-defined event]

Umożliwia dodanie zdarzenia zdefiniowanego do celów związanych z kierowaniem reklam do grup odbiorców. Zdarzenia unikatowe nie są dostępne w ramach raportowania konwersji. Należy pamiętać, że spacje zostaną usunięte z nieprzetworzonych nazw zdarzeń analizowanych przez tag.

 

Umiejscowienie

Zarówno kod podstawowy, jak i kod zdarzenia należy dodać do każdej ze stron, na których chcesz śledzić konwersje. kod podstawowy należy umieścić na każdej ze stron w witrynie, natomiast kod zdarzenia tylko na tych stronach, na których mają być śledzone konwersje. Kod podstawowy musi być uruchomiony przed kodem zdarzenia, dlatego pamiętaj, żeby został wstawiony jako pierwszy.

Na przykład aby śledzić pomyślne przejście do kasy, najpierw należy dodać kod podstawowy, a następnie kod zdarzenia checkout pomiędzy znacznikami <head> i </head> na stronie potwierdzenia po przejściu do kasy. Takie umiejscowienie zapewnia wykonanie kodu od razu po załadowaniu strony.

Jeśli jednak zdarzenie jest wywoływane dopiero po podjęciu przez użytkownika określonego działania na stronie, (np. po kliknięciu przycisku lub przesłaniu formularza), należy się upewnić, że kod zdarzenia jest wykonywany wyłącznie w wyniku tego działania. Wymaga to zrozumienia sposobu działania istniejących programów obsługi zdarzeń w kodzie JavaScript na danej stronie.

Dane zdarzenia

Można przekazywać dodatkowe dane dotyczące zdarzenia poprzez dołączenie obiektu zawierającego dane zdarzenia.

Należy pamiętać, że obecnie oferujemy wyłącznie raportowanie danych takich jak value (wartość) i order_quantity (zamawiana ilość). Dodatkowe dane zdarzenia są dostępne do celów związanych z kierowaniem reklam do odbiorców, ale nie są dostępne w raportach konwersji.

Wartość należy odesłać razem z odpowiednim kodem waluty. W raporcie Menedżera reklam przeliczymy wartość konwersji na walutę Twojego konta na podstawie kursu wymiany waluty, której kod odesłano w tagu konwersji, na walutę Twojego konta.

Dane zdarzenia

Przykładowa wartość

Typ

Lokalizacja

Tworzenie grupy odbiorców

Raportowanie konwersji

value

100

Liczba (całkowita lub zmiennoprzecinkowa)

Najwyższy poziom

order_quantity

1

Liczba całkowita

Najwyższy poziom

product_ids [ '1414', '1415' ] Tablica Najwyższy poziom  
promo_code ZIMA10 Ciąg Najwyższy poziom  
property Athleta Ciąg Najwyższy poziom  
search_query buty Ciąg Najwyższy poziom   
video_title Dobieranie butów firmy Parker Boots Ciąg Najwyższy poziom  
lead_type Newsletter Ciąg Najwyższy poziom   

product_name

Parker Boots

Ciąg

Tablica line_items

 

product_id

1414

Ciąg

Tablica line_items

 

product_category

Buty

Ciąg

Tablica line_items

 

product_variant_id

1414-czerwone

Ciąg

Tablica line_items

 

product_price

99.99

Liczba (całkowita lub zmiennoprzecinkowa)

Tablica line_items

 

product_variant

czerwone

Ciąg

Tablica line_items

 

product_quantity

1

Liczba całkowita

Tablica line_items

 

product_brand

Parker

Ciąg

Tablica line_items

 
currency USD Jedna z poniższych: AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR Najwyższy poziom  

 

Przykładowy kod zdarzenia przedstawiony poniżej śledzi zdarzenie checkout (przejście do kasy) wraz z danymi zdarzenia opisującymi zakup dwóch produktów. Ten przykład to część kodu zdarzenia w języku JavaScript. Wartości order_quantity i value są w tym zdarzeniu statyczne, ale można

W poniższej sekcji dotyczącej wartości i ilości danych zdarzenia znajdziesz przykłady dynamicznej wartości i ilości.
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals',
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 });
</script>

Dane zdarzenia value i order_quantity

Wartość i zamawiana ilość to dwa elementy danych zdarzenia dostępne obecnie w raportach konwersji. W celu dodania wartości i zamawianej ilości można użyć wartości statycznych lub przekazać te wartości dynamicznie. Przekazanie wartości i zamawianej ilości dynamicznie w sposób zgodny z zaleceniami sprawia, że są to wartości unikatowe dla witryny oraz sposobu rejestrowania sprzedaży. Wartość i liczba produktów w poszczególnych zamówieniach składanych w witrynie zwykle są różne. Aby precyzyjnie śledzić łączną wartość sprzedaży, zalecamy użycie w tagach konwersji zmiennej dynamicznej do śledzenia zamawianej ilości i wartości.

Przykład, w którym wartości value i order_quantity są stałe:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00, // Read this value (must be a number)
   order_quantity: 5 // Read this quantity (must be an integer)
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=5&noscript=1"/>
</noscript>

Raportowana wartość: 10.00

Raportowana ilość: 5

Przykład, w którym wartości value i order_quantity są dynamiczne:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: {{Enhanced Transaction Revenue}},
   order_quantity: {{item.quantity}}
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]={{Enhanced Transaction Revenue}}&ed[order_quantity]={{item.quantity}}&noscript=1" />
</noscript>

Raportowana wartość: dynamicznie generowana kwota za zakupy w danym zdarzeniu przejścia do kasy

Raportowana ilość: dynamicznie generowana liczba zakupionych produktów w danych zdarzeniu przejścia do kasy

Należy pamiętać, że skonfigurowanie dynamicznej zamawianej ilości i wartości zamówienia jest specyficzne dla danej witryny.

Wywołanie zwrotne

Oprócz danych zdarzenia można uwzględnić funkcję wywołania zwrotnego JavaScript jako opcjonalny argument funkcji pintrk(). Ta funkcja wywołania zwrotnego jest wykonywana przy każdorazowym wywołaniu śledzenia zdarzeń, czyli funkcji pintrk().

W funkcji wywołania zwrotnego używane są następujące dwa argumenty:

function(didInit, error) {}
  • didInit: ten pierwszy argument pobiera wartość logiczną, która przybiera wartość true, gdy wywołanie śledzenia zdarzenia jest zbudowane prawidłowo, lub wartość false w przypadku wykrycia błędu podczas wywołania śledzenia zdarzenia.

  • error: ten drugi argument pobiera ciąg z opisem błędu, gdy argument didInit przybiera wartość false. Gdy argument didInit ma wartość true, ciąg pozostaje niezdefiniowany.

Przykład

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals'
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 }, function(didInit, error) { if (!didInit) { console.log(error); }
 });
</script>

Dalsze działania

Tutaj dostępnych jest więcej przykładów. Po dodaniu kodu podstawowego i kodu zdarzenia możesz skorzystać z Pomocy dotyczącej tagu Pinteresta, by sprawdzić, czy tagi zostały zastosowane prawidłowo.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami