Przykłady kodu zdarzenia

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym tag Pinteresta nie jest jeszcze dostępny. Zobacz, gdzie jest dostępny tag Pinteresta dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Aby umożliwić śledzenie i raportowanie konwersji, należy podać w kodzie zdarzenia jeden z dziewięciu typów zdarzeń. W tym przykładzie śledzone jest zdarzenie checkout (przejście do kasy). Konieczne jest również zastąpienie elementu YOUR_TAG_ID identyfikatorem tagu konwersji Pinteresta z kodu podstawowego.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Aby śledzić inne zdarzenie, wystarczy zastąpić wystąpienia typu zdarzenia checkout typem zdarzenia, które ma być śledzone. Należy pamiętać o konieczności zastąpienia typu zdarzenia w dwóch miejscach: w kodzie JavaScript (pomiędzy tagami <script> i </script>) oraz w tagu <img>.

Inne przykłady kodów zdarzenia

Przypominamy o możliwości użycia dowolnej kombinacji danych zdarzenia w poszczególnych zdarzeniach, nie tylko tych pokazanych w poniższych przykładach.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
  value: 116,
  order_quantity: 2,
  currency: 'USD',
  line_items: [
   {
    product_name: 'Pillows (Set of 2)',
    product_id: '11',
    product_price: 48.00,
    product_quantity: 1
   },
   {
    product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
    product_id: '15',
    product_price: 68.00,
    product_quantity: 1
   },
  ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Przykłady kodu zdarzenia do skopiowania i wklejenia

 

W tej części przedstawiono kompletne przykłady wszystkich typów zdarzeń w formacie umożliwiającym ich skopiowanie, a następnie umieszczenie bezpośrednio w witrynie. Każdy z przykładów zawiera dane zdarzenia niezbędne do rozpoczęcia śledzenia działań w witrynie.

Zwracamy uwagę na konieczność zastąpienia przykładowych wartości odpowiednimi dla swojej witryny  lub . Zapewne zechcesz na przykład śledzić wartość zamówienia dynamicznie, ponieważ wartość poszczególnych zamówień składanych w witrynie różni się w zależności od tego, co kupują użytkownicy. Możesz jednak przypisać wartość statyczną do danych zdarzenia lead_type (typ potencjalnego klienta), jeśli są one umieszczone wyłącznie na jednej, konkretnej stronie.

Checkout

<script>
pintrk('track', 'checkout', { 
  value: 10.00, 
  order_quantity: 2, 
  currency: 'USD', 
  product_ids: ['1414', '1415'] }
);
</script>
<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Dane zdarzenia: value, order_quantity i currency.

Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowego kodu waluty dla witryny.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Dane zdarzenia: value, order_quantity i currency. Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowego kodu waluty dla witryny.

Pagevisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Dane zdarzenia: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Dane zdarzenia: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Dane zdarzenia: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Typ zdarzenia musi mieć nazwę custom. W przeciwnym razie konwersje śledzone za pomocą tego tagu nie zostaną zaraportowane w Menedżerze reklam.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami