Jak działają rozliczenia

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym reklamy nie są jeszcze dostępne. Zobacz, gdzie dostępne są reklamy dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Opłaty za środki wykorzystane łącznie na aktywne reklamy pobieramy pierwszego dnia kolejnego miesiąca lub w momencie osiągnięcia Twojego progu naliczania — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Możesz zapobiec dalszemu naliczaniu opłat, wstrzymując swoje reklamy, przez co Twoje Piny nie będą wyświetlane. Sprawdź listę akceptowanych przez nas form płatności

Progi naliczania

Próg naliczania to kwota przewidziana w budżecie, której osiągnięcie powoduje naliczenie odpowiedniej opłaty na koniec dnia.

W momencie, w którym zaczynasz się reklamować, próg naliczania to niewielka kwota. W miarę dokonywania kolejnych płatności próg naliczania będzie wzrastać, aż do osiągnięcia ostatecznej kwoty progowej. Wówczas zaczniemy pobierać opłaty pierwszego dnia kolejnego miesiąca lub w momencie osiągnięcia progu naliczania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Załóżmy, że pierwszy próg naliczania to 200 zł. Gdy wydatki na reklamę osiągną wartość 200 zł, na koniec danego dnia pobierzemy od Ciebie opłatę właśnie w tej wysokości. Jeśli płatność przebiegnie pomyślnie, saldo zostanie uregulowane, a próg naliczania wzrośnie do wyższej wartości, gdy reklamy wygenerują łącznie większe wydatki.

Częstotliwość rozliczania

W danym miesiącu możesz osiągnąć swój próg naliczania raz, wiele razy lub w ogóle, w zależności od wysokości progu oraz wysokości wydatków na reklamę. Jeśli nie osiągniesz progu naliczania, opłata zostanie pobrana pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Pamiętaj, że każde osiągnięcie progu naliczania spowoduje pobranie opłaty za środki wykorzystane łącznie przed końcem dnia. Rzeczywista pobrana kwota może być wyższa od progu naliczania.

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami