Tag IMG

Wygląda na to, że czytasz ten artykuł w regionie, w którym tag Pinteresta nie jest jeszcze dostępny. Zobacz, gdzie jest dostępny tag Pinteresta dla kont Pinterest Business.

Dowiedz się więcej

Tag <img> jest wykorzystywany jako element rezerwowy, gdy użytkownicy mają wyłączoną obsługę JavaScript w przeglądarce. Można jednak zdecydować się na użycie w kodzie zdarzenia wyłącznie tagu obrazu, bez kodu JavaScript. W takim przypadku należy usunąć tagi <noscript>, ponieważ kod javascript nie będzie używany. Zalecamy używanie w kodzie zdarzenia zarówno części JavaScript, jak i tagu obrazu, ponieważ umożliwia to skuteczniejsze kierowanie reklam do użytkowników.

Kod podstawowy z tagiem <img>

Zalecamy umieszczenie kodu podstawowego na każdej stronie w witrynie, nawet jeśli używany jest tag <img>. Umożliwia to rejestrowanie danych z całości ruchu w witrynie. Wersja kodu podstawowego z tagiem <img> stanowi część całego kodu generowanego w Menedżerze reklam. Poniżej przedstawiono przykład kodu podstawowego tagu Pinteresta z tagiem <img>.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Należy pamiętać o umieszczeniu kodu podstawowego pomiędzy tagami <head> i </head> w kodzie HTML.

Dane zdarzenia w tagu <img>

Istnieje możliwość uwzględnienia danych zdarzenia w tagu <img>. Poniżej przedstawiono przykład zdarzenia checkout (przejście do kasy) z danymi zdarzenia w tagu <img>.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

W poniższym kodzie widać, jak wygląda powyższy tag <img> po oddzieleniu parametrów danych w celu zapewnienia większej czytelności. Należy jednak pamiętać, że dodanie spacji w atrybucie src spowoduje przerwanie kodu.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Przykłady tagu <img> w kodzie zdarzenia — do skopiowania i wklejenia

W tej części przedstawiono kompletne przykłady wszystkich typów zdarzeń w formacie umożliwiającym skopiowanie, a następnie umieszczenie bezpośrednio w witrynie. Każdy z przykładów zawiera dane zdarzenia niezbędne do rozpoczęcia śledzenia aktywności w witrynie.

Zwracamy uwagę na konieczność zastąpienia przykładowych wartości odpowiednimi wartościami statycznymi lub zmiennymi dynamicznymi dla danej witryny. Zapewne zechcesz na przykład śledzić wartość zamówienia dynamicznie, ponieważ wartość poszczególnych zamówień składanych w witrynie różni się w zależności od tego, co kupują użytkownicy. Możesz jednak przypisać wartość statyczną do danych zdarzenia lead_type (typ potencjalnego klienta), jeśli są one umieszczone wyłącznie na jednej, konkretnej stronie.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Dane zdarzenia: value, order_quantity i currency.

Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowego kodu waluty dla witryny.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Dane zdarzenia: value, order_quantity i currency. Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowego kodu waluty dla witryny.

Pagevisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Dane zdarzenia: brak

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Dane zdarzenia: brak

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Dane zdarzenia: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Dane zdarzenia: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Dane zdarzenia: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Dane zdarzenia: brak

Custom

Typ zdarzenia musi mieć nazwę custom. W przeciwnym razie konwersje śledzone za pomocą tego tagu nie zostaną zaraportowane w Menedżerze reklam.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Dane zdarzenia: brak

Wciąż potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami